Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

CD Projekt, sprzedał pakiet kontrolny swojej lokalnej spółki dystrybucyjnej cdp.pl. W efekcie przeprowadzonej transakcji, udział CD Projekt w tej spółce zmniejszył się do 8,29%, poinformowała spółka. Kontrolę nad cdp.pl przejęli jej wieloletni pracownicy, a zarazem obecni członkowie zarządu odpowiedzialni za odświeżenie jej strategii biznesowej.

Kredyt Inkaso odnotowało 16,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2014/2015 (od 1 kwietnia do 30 września) wobec 17,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka zależna PBG - PBG Oil and Gas - jako członek konsorcjum, zawarła umowę z Gaz ? System o kompleksową realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna ? Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą", podała spółka. Wartość umowy to 137,27 mln zł netto.

Budimex podpisał umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie na: "Roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop". Wartość oferty wyniosła 39,71 mln zł netto.

Unicash z Grupy Unibep zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację kolejnych etapów inwestycji mieszkaniowej na 340 lokali. Cena nabycia nieruchomości to ok. 14,30 mln zł netto.

Vindexus kontynuuje systematyczne zakupy bezpiecznych pakietów wierzytelności i spodziewa się po raz kolejny poprawić wyniki rok do roku, poinformował agencję ISBnews prezes Jerzy Kulesza. Według niego, możliwy jest scenariusz, w którym spółka nie nabędzie zaplanowanego na ten rok 20-milionowego pakietu wierzytelności, a wówczas niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na wykup obligacji.

Oferta publiczna do 2.651.891 nowych akcji serii F spółki Selvita, stanowiących ok. 20,22% udziału w kapitale zakładowym po podwyższeniu, rozpocznie się 1 grudnia od budowy księgi popytu i zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna w ofercie zostanie ustalona do 28 listopada. Ok. 80% środków pozyskanych z emisji przeznaczone zostanie na segment innowacyjny, a reszta na rozwój segmentu usługowego, poinformował prezes i główny akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski.

TIM zamierza wybrać wykonawcę nowego obiektu magazynowego w podwrocławskich Siechnicach w I kw. przyszłego roku, poinformował agencję ISBnews prezes Krzysztof Folta. Magazyn ma zostać uruchomiony najwcześniej pod koniec 2016 r.

Raiffeisen Bank Polska wypracował 172,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. tego roku, co oznacza wzrost o 44,7% r/r, poinformował bank. Na znaczącą poprawę tegorocznego wyniku złożyły się m.in. niższe o 8,8% koszty działania, jak też mniejsze rezerwy.

Rada nadzorcza Kompanii Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki - na zgłoszenia kandydatów czeka do 11 grudnia br., podała Kompania.

W Investments podniosło prognozę przychodów ogółem na 2014 r. do 54,2 mln zł, przychodów ze sprzedaży do 16,83 mln zł i przychodów z działalności finansowej i pozostałej operacyjnej do 37,37 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka podtrzymała prognozę zysku netto w wysokości 27,37 mln zł.

Naftoremont-Naftobudowa - spółka zależna Polimeksu-Mostostalu - podpisała list intencyjny z firmą IDS-BUD w sprawie wykonania instalacji rurociągowej wraz z montażem armatury i urządzeń pompowni ropy naftowej nowo budowanego terminala paliwowego w Gdańsku, poinformował prezes spółki Naftoremont-Naftobudowa Maciej Barycki. Inwestorem jest PERN Przyjaźń, zaś wartość kotnraktu wynosi 20,1 mln zł.

Akcje spółki WDM Capital zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 7,80% do 5,39 zł.

Elektrotim zawarł w umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy, której przedmiotem jest budowa poligonu pożarnicznego w m. Grupa, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 16,26 mln zł netto.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży sięgnęły 1176 mln zł w 2013 r.

Akcjonariusze TIM zdecydują na NWZ zwołanym na 13 stycznia 2015 r. o zbyciu nieruchomości w Siechnicach za łączną cenę co najmniej 34,71 mln zł. Nieruchomość z Centrum Logistycznym spółki miałaby zostać zbyta wraz z jednoczesnym zawarciem z nabywcą nieruchomości długookresowej umowy najmu, czytamy w projekcie uchwały i uzasadnieniu do niej.

Zadaniem 4Fun Media w przyszłości jest umocnienie bieżącej pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych. Grupa zamierza w tym celu podjąć szerokie działania marketingowe oraz uzupełnić ofertę świadczonych usług poprzez transakcje przejęć odpowiednich podmiotów, wynika z raportu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) dotyczącego emisji obligacji spółki.

Unibep zawarł z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na budowę drogi wojewódzkiej nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród za orientacyjnie 17,95 mln zł netto, podała spółka.

Bisantio Investments Limited ogłosił przymusowy wykup 3,67 mln akcji Mieszka (stanowiących 8,99% kapitału) po cenie 3,99 zł za sztukę, podał pośredniczący Bank Zachodni WBK. Dzień rozpoczęcia wykupu to 26 listopada, a dzień wykupu - 1 grudnia.

Rigel Sp. z o. o. SKA wezwał Alterco do wykupu w ciągu 14 dni obligacji serii K, I oraz J o łącznej wartości nominalnej 56,5 mln zł wraz z odsetkami w wysokości 20,45 mln zł, podało Alterco.

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na budowę elektrociepłowni z blokiem gazowo-parowym o mocy blisko 600 MWe w Płocku, podała spółka. Jednostka, która będzie kosztować ok. 1,65 mld zł zostanie oddana do eksploatacji pod koniec 2017 roku.

Zarząd GPW postanowił zawiesić notowania spółek JHM Development oraz Investment Friends w związku z przeprowadzanymi przez nie procesami scalania akcji, podała giełda.

Zgromadzenie wspólników W Investments Limited, cypryjskiej spółki zależnej W Investments, zdecydowało o wypłacie na rzecz W Investments 36,40 mln zł dywidendy w formie pieniężnej i akcjach. Jednocześnie W Investments poinformowało, że sprzedało 81% udziałów W Investments Limited za 120 mln zł na rzecz obywatelki Federacji Rosyjskiej.

Kernel Holding odnotował 23,42 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. foku finansowego 2014/ 2015 (tj. w III kw roku kalendarzowego 2014) wobec 33,43 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Coal Energy odnotowało 3,92 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. foku finansowego 2014/2015 (tj. III kw. roku kalendarzowego 2014) wobec 5,55 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem