Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 24 - 28 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Aukcja LTE : Oferty wstępne w ramach aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości do wykorzystania dla usług LTE złożyło sześć firm, w tym wszyscy czterej najwięksi operatorzy komórkowi, wynika z informacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Oferty wstępne złożyły następujące podmioty:

1. Orange Polska S.A.

2. P4 sp. z o.o.

3. Hubb Investments sp. z o.o.

4. T-Mobile Polska S.A.

5. Polkomtel sp. z o.o.

6. NetNet sp. z o.o."

Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całego kraju. Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Źródło: ISBnews

Media cyfrowe : Zadaniem 4Fun Media w przyszłości jest umocnienie bieżącej pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych. Grupa zamierza w tym celu podjąć szerokie działania marketingowe oraz uzupełnić ofertę świadczonych usług poprzez transakcje przejęć odpowiednich podmiotów, wynika z raportu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) dotyczącego emisji obligacji spółki.

?Zdaniem kierownictwa 4fun Media, nasycenie segmentu muzyczno-rozrywkowych stacji telewizyjnych jest już duże, czego efektem są też wysokie bariery wejścia w ten obszar działalności dla nowych konkurentów. W kolejnych okresach zadaniem spółki będzie więc przede wszystkim umocnienie bieżącej pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych w stosunku do firm już istniejących. By temu zadaniu sprostać, Grupa 4fun Media zamierza między innymi podjąć szerokie działania marketingowe oraz uzupełnić ofertę świadczonych usług poprzez transakcje przejęć odpowiednich podmiotów. Powyższe cele mają zostać sfinansowane poprzez emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 6 mln zł" ? czytamy w raporcie SII.

Jak wskazuje raport, działania marketingowe spółki mają zostać podjęte w związku z istotnym zwiększeniem się w ostatnich latach liczby kanałów muzycznych w naszym kraju, a w konsekwencji wzrostem konkurencji w segmencie, w którym działalność prowadzi 4fun Media. Główny nacisk ma być przy tym położony na uatrakcyjnieniu oferty programowej i rozwoju cyfrowych nośników. Ponadto emitent intensywnie monitoruje rynek w poszukiwaniu potencjalnych celów akwizycyjnych, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż maksymalna kwota z emisji obligacji, jaką może pozyskać 4fun Media, wynosi ?tylko" 6 mln zł, raczej nie należy się spodziewać spektakularnej transakcji przejęcia na wielką skalę (np. zakupu innej stacji telewizyjnej).

?Pierwszy obszar, jaki interesuje 4fun Media, to serwisy internetowe rozpoznawalne przez widzów (szczególnie młodych), stanowiące uzupełnienie zakresu usług świadczonych przez Spółkę, jednak nie tylko o profilu ściśle muzycznym (np. gry komputerowe, treści video). Drugi obszar zainteresowań to natomiast reklama i promocja cyfrowa oraz nośniki wykorzystujące kontent video. Zarząd emitenta zaznaczył przy tym, że środki pozyskane z emisji obligacji nie zostaną przeznaczone na zakup akcji podmiotu powiązanego Screen Network. Trzeci z wymienionych celów emisyjnych ? zasilenie kapitału obrotowego ? wydaje się natomiast najmniej istotnym z nich, a prawdopodobnie na ten cel przeznaczone zostaną pozostałe środki, które nie zostaną wykorzystane na działania marketingowe i akwizycyjne" ? czytamy dalej.

Choć w poprzednim roku oraz w pierwszych trzech kwartałach roku bieżącego wyniki odnotowane przez Grupę 4fun Media okazały się słabsze niż w poprzednich okresach, to jednak jej sytuacja finansowa wygląda dobrze. Przede wszystkim należy bowiem zauważyć, że pomimo ujemnej dynamiki wzrostu, wyniki finansowe Emitenta nadal pozostają wyraźnie dodatnie. Ponadto Grupa Kapitałowa uzyskuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które pokrywają wydatki ponoszone na działalności inwestycyjnej i finansowej, zwraca uwagę SII.

Źródło: ISBnews

Drony : PKP Cargo rozpoczęło zakrojoną na szeroką skalę akcję zabezpieczania transportów, mającą na celu ograniczenie nasilających się w okresie jesienno-zimowym kradzieży przewożonych paliw stałych. Oprócz nowych rozwiązań organizacyjnych, zabezpieczeń wagonów i akcji prewencyjnych prowadzonych we współpracy ze Strażą Ochrony Kolei, do monitorowania obszarów, na których może dochodzić do kradzieży, po raz pierwszy zostaną wykorzystane drony.

Źródło: spółka

Cięcia w działach IT : Cięcia budżetowe w działach IT to już przeszłość. Tylko 23 proc. menedżerów odpowiedzialnych za IT na świecie i 21 proc. w Polsce ocenia, że tegoroczne budżety ich działów są niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie, ponad połowa badanych deklaruje, że na ten cel przeznaczanych jest wciąż zbyt mało funduszy. Wraz z upowszechnianiem nowych technologii rola liderów IT może ewoluować i w coraz większym stopniu będą oni wspierać innowacyjność

w swoich firmach. Liderzy IT nadal uważają, że ich najważniejszym zadaniem jest dostarczanie rezultatów biznesowych. To najważniejsze wnioski płynące z globalnego raportu firmy doradczej Deloitte ?Badanie CIO 2014. Nowe technologie - na skrzyżowaniu".

Źródło: Deloitte

Rynek smartfonów : Z najnowszego raportu IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker wynika, że w III kwartale 2014 roku na całym świecie sprzedano ponad 327 mln smartfonów. Na uwagę zasługują także prognozy dotyczące dostępu do telefonii mobilnej. Eksperci szacują, że do 2020 roku aż 90% mieszkańców globu będzie korzystać z telefonów komórkowych.

Smartfony na dobre zagościły na rynku, jednak o nasyceniu ? zarówno w wymiarze globalnym, jak i polskim - jeszcze nie może być mowy. Co prawda nie mamy już do czynienia z boomem na miarę tego sprzed kilku lat, ale rynek nadal rośnie szybko. Zmienił się sposób podejmowania decyzji o zakupie smartfonów ? rośnie świadomość i kompetencje technologiczne klientów. Doskonale widać to choćby w Polsce, gdzie użytkownik zwraca uwagę zarówno na jakość, jak i cenę urządzenia. To właśnie dlatego ogromną popularnością cieszą się smartfony, takie jak np. ASUS ZenFone ? łączące przystępną cenę i dobre parametry ? ocenia Sławomir Stanik, Country Manager w ASUS Polska.

Źródło: Asus

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

LiveChat Software : Odnotował 7,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku finansowego 2014 r. (od 1 kwietnia do 30 września br.) wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,46 mln zł wobec 5,46 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 9,81 mln zł wobec 4,27 mln zł w I kw. r. fin. 2014. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,28 mln zł w 2014 r. wobec 7,98 mln zł rok wcześniej.

Po wynikach za I półrocze swojego roku finansowego firma podtrzymuje prognozę finansową na rok finansowy 2014/2015, podała spółka. Po I półroczu roku finansowego spółki (trwającego od 1 kwietnia do 31 marca) stan wykonania prognozy to 50,2% szacowanego zysku netto, 51,8% szacowanej EBITDA, 56,4% prognozowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Midas : Ocenia, że pozyskanie prawa do częstotliwości 800 MHz może nastąpić w inny sposób, aniżeli przez bezpośredni udział w aukcji, podała spółka.

"Po przeprowadzeniu wstępnych analiz, także przy udziale spółki Polkomtel, grupa Midas nie wzięła udziału w ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwację częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz. W ocenie zarządu pozyskanie prawa do częstotliwości 800 MHz może nastąpić w inny sposób, aniżeli przez bezpośredni udział w aukcji" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki podtrzymuje stanowisko w sprawie potrzeby aktualizacji strategii grupy Midas poprzez uwzględnienie w niej konieczności zaangażowania się grupy w "Projekt 800".

"'Projekt 800' rozumiany jest jako inwestycja w infrastrukturę związaną z szerokopasmowym mobilnym dostępem do internetu z wykorzystaniem częstotliwości 800 MHz i pozyskanie prawa do częstotliwości 800 MHz)" - napisano w komunikacie.

"Zdaniem spółki zaangażowanie się przez grupę Midas w realizację 'Projektu 800' jest jak najbardziej możliwe bez udziału w aukcji. Obecnie prowadzone są szczegółowe prace nad aktualizacją strategii grupy Midas, w szczególności w zakresie modelu realizacji takiej strategii oraz ustalenia źródeł i form jej sfinansowania" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

4Fun Media : Zadaniem 4Fun Media w przyszłości jest umocnienie bieżącej pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych. Grupa zamierza w tym celu podjąć szerokie działania marketingowe oraz uzupełnić ofertę świadczonych usług poprzez transakcje przejęć odpowiednich podmiotów, wynika z raportu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) dotyczącego emisji obligacji spółki.

"Zdaniem kierownictwa 4fun Media, nasycenie segmentu muzyczno-rozrywkowych stacji telewizyjnych jest już duże, czego efektem są też wysokie bariery wejścia w ten obszar działalności dla nowych konkurentów. W kolejnych okresach zadaniem spółki będzie więc przede wszystkim umocnienie bieżącej pozycji na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych w stosunku do firm już istniejących. By temu zadaniu sprostać, grupa 4fun Media zamierza m.in. podjąć szerokie działania marketingowe oraz uzupełnić ofertę świadczonych usług poprzez transakcje przejęć odpowiednich podmiotów. Powyższe cele mają zostać sfinansowane poprzez emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 6 mln zł" - czytamy w raporcie SII.

Jak wskazuje raport, działania marketingowe spółki mają zostać podjęte w związku z istotnym zwiększeniem się w ostatnich latach liczby kanałów muzycznych w naszym kraju, a w konsekwencji wzrostem konkurencji w segmencie, w którym działalność prowadzi 4fun Media. Główny nacisk ma być przy tym położony na uatrakcyjnieniu oferty programowej i rozwoju cyfrowych nośników. Ponadto emitent intensywnie monitoruje rynek w poszukiwaniu potencjalnych celów akwizycyjnych, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż maksymalna kwota z emisji obligacji, jaką może pozyskać 4fun Media, wynosi "tylko" 6 mln zł, raczej nie należy się spodziewać spektakularnej transakcji przejęcia na wielką skalę (np. zakupu innej stacji telewizyjnej).

"Pierwszy obszar, jaki interesuje 4fun Media, to serwisy internetowe rozpoznawalne przez widzów (szczególnie młodych), stanowiące uzupełnienie zakresu usług świadczonych przez spółkę, jednak nie tylko o profilu ściśle muzycznym (np. gry komputerowe, treści video). Drugi obszar zainteresowań to natomiast reklama i promocja cyfrowa oraz nośniki wykorzystujące kontent video. Zarząd emitenta zaznaczył przy tym, że środki pozyskane z emisji obligacji nie zostaną przeznaczone na zakup akcji podmiotu powiązanego Screen Network. Trzeci z wymienionych celów emisyjnych - zasilenie kapitału obrotowego - wydaje się natomiast najmniej istotnym z nich, a prawdopodobnie na ten cel przeznaczone zostaną pozostałe środki, które nie zostaną wykorzystane na działania marketingowe i akwizycyjne" - czytamy dalej.

Choć w poprzednim roku oraz w pierwszych trzech kwartałach roku bieżącego wyniki odnotowane przez Grupę 4fun Media okazały się słabsze niż w poprzednich okresach, to jednak jej sytuacja finansowa wygląda dobrze. Przede wszystkim należy bowiem zauważyć, że pomimo ujemnej dynamiki wzrostu, wyniki finansowe Emitenta nadal pozostają wyraźnie dodatnie. Ponadto grupa kapitałowa uzyskuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które pokrywają wydatki ponoszone na działalności inwestycyjnej i finansowej, zwraca uwagę SII.

Źródło: ISBnews

CD Projekt : Sprzedał pakiet kontrolny swojej lokalnej spółki dystrybucyjnej cdp.pl. W efekcie przeprowadzonej transakcji, udział CD Projekt w tej spółce zmniejszył się do 8,29%, poinformowała spółka. Kontrolę nad cdp.pl przejęli jej wieloletni pracownicy, a zarazem obecni członkowie zarządu odpowiedzialni za odświeżenie jej strategii biznesowej.

?Jak wcześniej wielokrotnie podkreślaliśmy strategia CD Projekt koncentruje się na działaniach o zasięgu globalnym ? produkcji gier oraz cyfrowej dystrybucji realizowanej przez GOG.com. Cdp.pl od lat skupia się na rynku lokalnym, tutaj ma rozpoznawalną markę i realizuje własne cele strategiczne" - powiedział prezes CD Projekt Adam Kiciński, cytowany w komunikacie.

Już wcześniej CD Projekt redukował swoje zaangażowanie kapitałowe w cdp.pl - 12 maja 2014 roku spółka poinformowała o zbyciu na rzecz cdp.pl w celu umorzenia 9 tys. udziałów, w wyniku czego CD Projekt kontrolował pakiet 50,2% udziałów.

W rezultacie dzisiejszej sprzedaży i umorzenia udziałów należących dotychczas do CD Projekt, udział spółki w cdp.pl zmniejszył się do 8,29% i jej wyniki przestają być konsolidowane. Kontrolę nad cdp.pl przejęli jej wieloletni pracownicy, a zarazem obecni członkowie zarządu odpowiedzialni za odświeżenie jej strategii biznesowej.

?Zawarta pomiędzy stronami umowa określa zasady i warunki potencjalnego dalszego obniżania zaangażowania CD Projekt w kapitale cdp.pl, uzależniając kolejne kroki m.in. od osiąganych wyników finansowych cdp.pl" ? czytamy w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem, obie spółki zamierzają kontynuować długofalową współpracę. Cdp.pl odpowiada m.in. za krajową dystrybucję polskich wersji gier Wiedźmin, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon a także szeregu wiedźmińskich produktów towarzyszących.

W skład Grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG, GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier oraz - dotychczas CDP.pl - cyfrowy dystrybutor gier wideo (m. in.: Blizzard, Sega) oraz filmów (m. in.: Disney, Discovery) w Polsce. Sztandarowym produktem grupy jest seria The Witcher (Wiedźmin).

Źródło: ISBnews

Luxoft : Jeden z największych dostawców usług outsourcingu IT w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniający w Krakowie i Wrocławiu ponad 600 osób, zapowiada intensywną rekrutację pracowników z południa Polski, m.in. Katowic, Sosnowca, Rzeszowa i Częstochowy.

? Dla informatyków, którzy zdecydują się na przeprowadzkę do Krakowa, firma przygotowała pakiet relokacyjny o wartości do 16 500 zł netto. Do końca 2015 r. Luxoft planuje osiągnąć w Polsce liczbę ponad 750 pracowników.

? ?Chcemy, aby dołączało do nas coraz więcej specjalistów z sąsiednich miast i regionów. Szczególnie dużą wagę przywiązujemy do kandydatów z południa Polski, m.in. Katowic czy Rzeszowa" ? mówi Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający Luxoft Poland

Źródło: spółka

Poczta Polska: Poczta pracuje nad własnym systemem płatności internetowych .Z taką usługą może wejść na rynek w przyszłym roku, wynika z informacji "Rzeczpospolitej".

Poczta potwierdza informacje "Rz", iż faktycznie pracuje nad takim rozwiązaniem, nie podaje żadnych szczegółów.

"Nowoczesne formy usług finansowych są coraz ważniejszą grupą przychodów Poczty Polskiej. Szukamy nowych rozwiązań, które sprostają wymaganiom coraz bardziej wymagających klientów i umożliwią pozyskanie nowych źródeł przychodów. Bardzo aktywnie działamy w branży e-commerce i dążymy do obsługi pełnego łańcucha wartości na tym rynku. Obszar płatności jest jednym z ogniw tego łańcucha, dlatego też znajduje się on w kręgu naszego zainteresowania" - powiedział "Rz" rzecznik prasowy Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski.

System najprawdopodobniej będzie udostępniony zewnętrznym partnerom, np. sklepom. Wówczas Poczta oferowałaby im pakiet usług: rozliczenie transakcji i możliwość dostawy. Według informacji "Rz", robione są już pierwsze przymiarki do wyjścia z ofertą do sklepów i zainteresowanie jest spore.

Poczta musi jeszcze wypracować porozumienia z bankami, których płatności byłyby w jej systemie obsługiwane. Według informacji gazety, złożyła też do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o nadanie statusu krajowej instytucji płatniczej, co pozwoliłoby jej znacząco rozszerzyć ofertę produktów finansowych np. o karty płatnicze. Jednak KNF do momentu decyzji nie informuje, czy firma złożyła taki wniosek.

"Polski rynek e-handlu czeka okres dynamicznego rozwoju. Z naszych prognoz wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat będzie on rósł o 20% rocznie i w 2020 r. już 10% całego handlu detalicznego będzie ściśle związane z Internetem. Klienci, którzy wybierają e-commerce, oczekują przede wszystkim szybkości i wygody, dlatego integrowanie usług, w tym związanych z obsługą procesu płatności i transportu przesyłek, powinno być priorytetem dla wszystkich graczy, którzy chcą się na tym rynku liczyć" - uważa dyrektor zarządzający Boston Consulting Group Marcin Kotlarek.

Źródło: ISBnews

LiveChat: Spółka chce uzyskać 30 tys. stałych użytkowników Livechat Software w 2016 r. oraz 30 mln dolarów rocznych obrotów, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Według niego, uzyskanie takiego poziomu wyników pozwoli na debiut spółki na Nasdaq.

"W 2016 r. chcemy mieć 30 tys. stałych klientów, wówczas możemy pomyśleć o giełdzie w USA. Poziomem, przy którym moglibyśmy wejść na Nasdaq wydaje się kwota 30 mln dolarów przychodów rocznie i właśnie wtedy możemy tyle osiągnąć" - powiedział Ciepły dziennikarzom.

Na koniec września br. Livechat Software miał 9,04 tys. klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat. Prezes dodał, że realnym terminem są więc lata 2016-2017. Natomiast systematyczny rozwój spółki oraz rosnące przychody i zyski pozwalają zachować zapisaną w prospekcie emisyjnym politykę dywidendową

"Nie widzę w najbliższych latach powodu, by nie wypłacać całego zysku inwestorom" - wskazał.

LiveChat chce być także obecny na rynku akwizycji, szczególnie atrakcyjnych start-up'ów, które mogą wnieść coś nowego i ciekawego do biznesu spółki. Prezes zaznaczył, że nie wyklucza także ścisłej współpracy i wspólnej oferty z wybranymi podmiotami, a nie od razu przejęcie.

"Na pewno jednak nie jest to dla nas najważniejsze i nie mamy bardzo zaawansowanych rozmów - w tym roku na pewno nic się nie wydarzy. Oglądamy natomiast spółki w Polsce oraz za granicą" - podsumował Ciepły.

LiveChat Software jest czołowym, globalnym producentem oprogramowania typu live chat, które wspiera sprzedaż lub relacje z klientem. Umożliwia ono właścicielom strony internetowej bezpośredni kontakt (czat) z odwiedzającymi ją klientami oraz udostępnia dodatkowe, rozbudowane funkcjonalności, w tym wiele narzędzi analitycznych. Z jego usług korzystają m.in. takie firmy, jak Orange, Samsung, Tele2, Adobe czy Kaspersky Lab. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Podpisało umowę z Europejską Agencją Kosmiczną. Firma wykona specjalistyczną aplikację z dziedziny nawigacji satelitarnej. To już drugi projekt realizowany przez Asseco dla sektora kosmicznego.

Umowa pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną a firmą Asseco Poland została podpisana w ramach drugiej edycji programu Polish Industry Incentive Scheme, dedykowanego dla polskich przedsiębiorstw i ośrodków naukowo-badawczych. Program obejmuje projekty z dziedziny informatyki, technologii lotniczych, meteorologii, nawigacji i aplikacji satelitarnych. Celem programu jest umożliwienie pozyskania kompetencji w zakresie technologii kosmicznych przez polski przemysł i transfer technologii innowacyjnych do polskich firm, aby zagwarantować im możliwość pełnoprawnego udziału w rozwoju sektora kosmicznego po 2017 roku, kiedy to przestaną obowiązywać preferencyjne warunki.

W ramach zawartej umowy Asseco stworzy specjalistyczną aplikację, której celem będzie poprawa i weryfikacja działania europejskiego systemu EGNOS w oparciu o symulacje. EGNOS, czyli European Geostationary Navigation Overlay Service, zwiększa precyzję wskazań systemów nawigacji satelitarnej, jak GPS, z którego korzysta transport powietrzny, morski i lądowy. Asseco powierzono stworzenie głównego elementu służącego do modelowania środowiska testowego, gdzie będzie starannie weryfikowana każda zmiana przed udostępnieniem jej użytkownikom systemu EGNOS.

Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A:

Grupa Onet.pl : Podpisała z Excolimp Investemnts (należącą do Rubylight Limited) porozumienie dotyczące przejęcia serwisu NK.pl (dawniej nasza-klasa.pl), drugiego co do wielkości serwisu społecznościowego w Polsce, podała spółka. Obecnie NK.pl skupia miesięcznie ok. 5,2 mln użytkowników i jest jednocześnie jedną z czołowych platform z grami online w Polsce.

Źródło: ISBnews

ABC Data : Akcjonariusze zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, wynika z uchwał przyjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 25 listopada.

Źródło: ISBnews

Tell : Podpisał umowę z OEX, której przedmiotem jest zobowiązanie OEX do przeniesienia na Tell pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. W zamian Tell wyemituje 1.777.692 akcje zwykłe na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX, podała spółka. Dzięki przejęciu Cursora i Divante Tell będzie oferował kompleksowe usługi outsourcingu sprzedaży.

Źródło: ISBnews

TK Telekom : Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) otrzymały oferty wstępne potencjalnych inwestorów dotyczące nabycia udziałów w TK Telekom i planują jeszcze w tym roku rozpocząć proces due dilligence spółki przez inwestorów dopuszczonych do dalszego postępowania na podstawie oceny tych ofert, podała spółka.

"Zainteresowanie prywatyzacją świadczy o tym, że inwestorzy pozytywnie oceniają funkcjonowanie i wcześniejszą restrukturyzację TK Telekom oraz działania PKP S.A. jako właściciela spółki. Kolejnym krokiem w procesie będzie analiza ofert złożonych przez zainteresowane podmioty" - skomentował dyrektor zarządzający ds. prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego Jacek Leonkiewicz, cytowany w komunikacie.

Obecnie trwa analiza złożonych ofert wstępnych.

"PKP S.A. przewiduje, że jeszcze w tym roku rozpocznie się proces due dilligence spółki przez inwestorów dopuszczonych do dalszego postępowania na podstawie oceny złożonych ofert wstępnych" - czytamy dalej.

PKP nie podały szczegółów dotyczących liczby ani nazw zainteresowanych inwestorów. Według nieoficjalnych informacji mediów, są wśród nich Netia i Hawe.

Serwis rpkom.pl podał - cytując rzecznika prasowego Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Macieja Szczepaniuka, że należący do PGE Exatel nie będzie brał udziału w prywatyzacji TK Telekom.

"Zdaniem analityków, TK Telekom może być warte 200-250 mln zł" - napisał też rpkom.pl.

Proces prywatyzacji TK Telekom rozpoczął się w dniu 20 października br., wraz z opublikowaniem przez PKP S.A. zaproszenia do negocjacji. Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie mogą składać oferty wstępne do 26 listopada br.

Kilka dni temu PKP informowały, że otrzymały list intencyjny, w którym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wyraził zainteresowanie udziałem w finansowaniu transakcji zakupu udziałów TK Telekom przez potencjalnych inwestorów.

Źródło: ISBnews

KADRY

Innovation Nest : Do partnerów funduszu dołączyła Ela Madej.

Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comarch : Zakończyła się główna faza projektu dla Domu Maklerskiego ING Securities, który miał na celu wdrożenie i optymalizację procesów przetwarzania zleceń i transakcji, przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności oraz możliwości pełnego rozliczania operacji finansowych i papierów wartościowych.

W ramach projektu wymieniono działający wcześniej system Sidoma na rozwiązanie Comarch Exchange Trading. Uaktualniono i znacząco rozszerzono funkcjonalność istniejącego już rozwiązania, dopasowując je nie tylko do potrzeb klienta, ale także do wymagań rynku polskiego i rynków zagranicznych.

?Dzięki zaangażowaniu doświadczonych maklerów ING Securities ? liderów rynku, w oparciu o ich wizję oraz doświadczenie projektantów i inżynierów Comarch, wdrożyliśmy spójne i elastyczne rozwiązanie optymalizujące procesy front oraz back-office. Efektywnie wykorzystujemy potencjał systemu UTP, pamiętając jednocześnie o wymaganiach wynikających z dyrektywy MIFID. Rozwiązanie umożliwia też łatwe dostosowanie do zmian zachodzących na rynku kapitałowym. Możemy śmiało powiedzieć, że w ING Securities wdrożyliśmy najnowocześniejszy system maklerski dostępny obecnie na polskim rynku ? podkreśla Grzegorz Mika, dyrektor Business Unit Rynki Kapitałowe, Comarch.

Źródło: spółka

SATIS GPS : Spółka zależna SMT wdroży telemetryczny system zarządzania flotą i monitoringu satelitarnego w docelowo niemal 100 pojazdach Mostostalu Warszawa. Na koniec III kwartału spółka wypracowała zysk netto na poziomie 3,6 mln zł.

Źródło: spółka

TelForceOne : W sieci Biedronka pojawił się zestaw myPhone LUNA z kartą startową TuBiedronka z bezpłatnym dostępem do Internetu w cenie 599 zł.

Źródło: spółka

ZTE : Wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa nowe modele ZTE z serii Blade ? ZTE Blade VEC 4G i ZTE Blade VEC 3G.

Źródło: spółka

Supersam.pl : Wprowadza ?intuicyjną" konsolę 2.0 - narzędzie e-commerce do prowadzenia sprzedaży w internecie.

Źródło: spółka

InPost : uruchomił w Wielkiej Brytanii serwis InPost Direct ? proste i wygodne narzędzie dla właścicieli małych przedsiębiorstw, sprzedawców online i konsumentów. Dzięki niemu przygotowanie i nadanie przesyłki za pomocą sieci Paczkomatów? InPost będzie jeszcze szybsze. Nowe rozwiązanie od InPost pozwoli ominąć kolejki w gorącym sezonie przedświątecznym ? naklejkę adresową można wygodnie wydrukować w domu, a wysłanie paczki w najbliższym Paczkomacie? InPost zajmie zaledwie kilka sekund. Usługa działa także w Polsce pod nazwą ?Manager paczek".

Źródło: spółka

Comarch : Jak wskazują eksperci Comarch, blisko 1000 e-sklepów w Polsce ma szansę na 10 procentową dynamikę obrotów sprzedaży w jeden dzień. Przypada on we wtorek 2 grudnia. To już piąta edycja zainicjowanej przez branżę e-commerce akcji ?Dzień Darmowej Dostawy".

Zasady akcji są proste ? sklepy zgłoszone na stronie www.DzienDarmowejDostawy.pl, 2 grudnia, w godzinach od 00:01 do 23:59 oferują wszystkim swoim klientom szybkie i wygodne zakupy z całkowicie darmową dostawą (niezależnie od wartości zamówienia, metody płatności oraz sposobu dostawy).

Wśród partnerów akcji nie mogło zabraknąć Comarch, twórcy zintegrowanie oferty ERP 2.0, w skład której wchodzą narzędzia do prowadzenia sprzedaży internetowej.

? Sprzedawcy, korzystający z Comarch e-Sklep i prowadzonej przez Comarch platformy handlowej wszystko.pl, bez przeszkód wezmą udział w akcji. Dostawca rozwiązań Comarch ERP wprowadził funkcjonalność pozwalającą w szybki i łatwy sposób ustawienie usługi darmowej dostawy ? mówi Tomasz Bernacki, Product Manager Comarch ERP e-commerce.

Źródło: spółka

Qumak: Spółka podpisała z Polkomtelem (operatorem sieci telefonii komórkowej Plus) umowę na dostawę sprzętu komputerowego o wartości 12,15 mln zł, podała spółka.

"Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2014 r. wpłynęło do spółki zamówienie złożone przez Polkomtel Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego o wartości 12.145.535,18 zł netto. Dostawa ma być zrealizowana do 31.03.2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem