Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Prokura NS FIZ - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od Banku Zachodniego WBK, podał Kruk. Portfel ten ma nominalną wartość ok. 443 mln zł.

Zarząd Marvipolu zdecydował o podjęciu prac nad podziałem spółki i przeniesieniem części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu motoryzacyjnego na spółkę pod firmą M Automotive Holding S.A., podał Marvipol.

Konsorcjum Solaris Bus & Coach i czeskiej Skody Electric podpisało ze spółką przewozów miejskich Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zrt. (BKK) kontrakt na dostawę 24 trolejbusów, podała spółka. Przetarg obejmuje również opcję na zakup kolejnych 84 pojazdów.

Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej Selvity została ustalona na 10,30 zł, co oznacza, że wartość całej oferty może sięgnąć do 27,3 mln zł brutto, podała spółka.

Po tym, jak akcjonariusze Plaza Centers zaakceptowali na dzisiejszym walnym zgromadzeniu emisję praw poboru, akcje nowej emisji zostały objęte przez Elbit Ultrasound (Luxembourg) (EUL) - spółkę w 100% zależną od Elbit Imaging Limited - oraz Burlington Loan Management Limited (BLML) - powiązaną z Davidson Kempner Capital Management LP - za łączną kwotę 20 mln euro, podała Plaza.

Wikana sprzedała dwie nieruchomości w Lublinie przy ul. Koncertowej za 10,5 mln zł. Prezes spółki Sławomir Horbaczewski zapowiada kolejne transakcje w ramach racjonalizacji posiadanego przez spółkę banku gruntów - zarówno zbycia jak i kupno nieruchomości.

Wasko wygrało przetarg na modernizację i rozbudowę infrastruktury serwerowo-macierzowej w Centrum Onkologii w Gliwicach za 20 mln zł brutto, podała spółka.

Konsorcjum firm Famak (lider konsorcjum) i Famur (partner konsorcjum) podpisało umowę z Alstom Power sp. z o.o. na realizacje systemu nawęglania i odżużlania "pod klucz" dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole o wartości 139,75 mln zł, poinformował Famur.

OT Logistics dokonało wykupu 3-letnich odsetkowych zabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Wcześniej spółka uplasowała obligacje serii D, m.in. w celu refinansowania papierów serii A.

Newag zawarł z Kolejami Mazowieckimi umowę na dostawę dwunastu 5-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) za 209,17 mln zł netto, podała spółka.

Zakłady Mięsne Henryk Kania przydzieliły 3-letnie obligacje serii D na kwotę 45 mln zł. Stopa redukcji zapisów wyniosła 31,7%, poinformowała spółka. Łącznie papiery objęło 28 podmiotów. Środki pozyskane dzięki emisji obligacji serii D zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój organiczny spółki.

Warimpex zwiększył w I-III kw. stratę netto do 10,9 mln euro ze względu na niższy wynik ze sprzedaży nieruchomości, neutralny wynik z wyceny i ujemne różnice kursowe. Spółka w dalszym ciągu zamierza koncentrować się na wzroście wskaźników przychodowych hoteli i kontynuować bieżące projekty deweloperskie aż do osiągnięcia ich dojrzałości rynkowej, poinformował Warimpex.

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) otrzymały oferty wstępne potencjalnych inwestorów dotyczące nabycia udziałów w TK Telekom i planują jeszcze w tym roku rozpocząć proces due dilligence spółki przez inwestorów dopuszczonych do dalszego postępowania na podstawie oceny tych ofert, podała spółka.

PKP Cargo uzyskało zgody korporacyjne na wdrożenie programu dobrowolnych odejść obejmujący ok. 1300 pracowników z grupy kapitałowej, poinformowała spółka. Łączny koszt procesu wyniesie ok. 87 mln zł, a zawiązana na ten cel rezerwa obciąży wynik IV kw. 2014 r.

Orbis zawarł ze spółkami Accor, Accor Polska, Holpa i Accor Hotels Belgium umowę przedwstępną, w której strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących na Orbis udziały spółkach na Węgrzech, w Czechach, Rumunii oraz w Polsce. Wartość umowy wynosi 142,26 mln euro.

Warimpex odnotował 7,89 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 5,36 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema TFI złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia Inventum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podał Urząd.

W zakończonej ofercie Mikrokasa oferowała obligacje serii L1 o wartości 2 mln zł, natomiast inwestorzy wpłacili ponad 4,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 57%, podała spółka. Mikrokasa poinformowała także, że jej obligacje serii J zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 1 grudnia.

Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł, podała spółka. Tym samym Famur rozpoczął budowę spółki zależnej zajmującej się systemami przeładunkowymi dla górnictwa odkrywkowego.

Orco Property Group odnotowało 18,28 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 116,73 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd giełdy postanowił wprowadzić do obrotu akcje Banco Santander z dniem 3 grudnia, podała GPW.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem