Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

KGHM Polska Miedź S.A zawarł umowę z Prysmian S.p.A., której przedmiotem jest sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2015 i 2016. Szacunkowa wartość umowy zawiera się w przedziale 2,07-2,57 mld zł, poinformowała spółka.

KGHM Polska Miedź S.A zawarł umowę z Prysmian S.p.A., której przedmiotem jest sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2015 i 2016. Szacunkowa wartość umowy zawiera się w przedziale 2,07-2,57 mld zł, poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2014 roku przez grupę LPP SA wyniosły ok. 381 mln zł i były wyższe o około 9% w skali roku, poinformowała spółka.

TVN miał 12,4% ogólnego udziału w rynku w listopadzie wobec 13,0% rok wcześniej, a oglądalność kanału w grupie docelowej (16-49 lat) spadła do 15,6% w ub. miesiącu wobec 16,5% rok wcześniej, podał TVN na podstawie danych Nielsen Audience Measurement. Ogólny udział stacji w sezonie jesiennym zmniejszył się do 12,8% z 13,1% rok wcześniej, ale utrzymała ona pozycję lidera.

Wykonawcy nowego bloku 450 MW na węgiel brunatny w elektrowni Turów otrzymali Polecenie rozpoczęcia prac, podała PGE. Projekt o wartości około 4 mld zł brutto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (lider z 55,38% udziałów), Budimex oraz Tecnicas Reunidas (partnerzy, po 22,31% udziałów).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za listopad 2014 wyniosły 203,3 mln zł i były wyższe o 12,5% w skali roku, poinformowała spółka.

Ghelamco ma umowę kredytową z PKO Bankiem Polskim wartości 34,1 mln euro na realizację najnowszej warszawskiej inwestycji Wołoska 24 oraz kwotę 10 mln zł na sfinansowanie podatku VAT od kosztów inwestycji, poinformowała spółka. Oddanie kompleksu zaplanowane jest na koniec I kwartału 2016 roku.

W ramach optymalizacji struktury grupy PKO Banku Polskiego spółka PKO BP Finat połączyła się z Inteligo Financial Services, poinformował bank. W wyniku fuzji PKO BP Finat przejął wszystkie prawa i obowiązki oraz majątek Inteligo Financial Services.

Torpol zawarł list intencyjny z Pozbud T&R w celu potwierdzenia rozpoczęcia negocjacji, które mają doprowadzić do współpracy w zakresie realizacji zamówień publicznych w obszarze infrastruktury kolejowej, podał Torpol.

Zarząd Rovese ocenia, że oferowana w wezwaniu na akcje spółki cena na poziomie 1,42 zł spełnia kryterium wartości godziwej, podało Rovese w stanowisku zarządu odnośnie wezwania ogłoszonego przez FTP Galleon oraz Michała Sołowowa.

Nadzwyczajne walne zgromadzenia Rafinerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze podjęły decyzję o połączeniu obu spółek, podał PKN Orlen. Podmiot będzie prowadził działalność pod nazwą Orlen Południe.

Alupol Packaging i Alupol Packaging Kęty - spółki zależne Grupy Kęty - utworzyły spółkę Alupol Films, której zadaniem będzie realizacja inwestycji o wartości ok. 150 mln zł na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, podała spółka.

Konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (dawniej Heilit+Woerner) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8, podała Dyrekcja. Wartość kontraktu to 177,88 mln zł brutto.

Hurtownia farmaceutyczna Intra uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki Exigo z grupy Neuca, podał urząd. Sprzedaż Exigo była warunkiem uzyskania zgody na przejęcie ACP Pharma przez Neukę.

Grupa Wirtualna Polska podpisała umowę zakupu 100% udziałów w Grupie Money, poinformował prezes Jacek Świderski. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Spadek notowań Czerwonej Torebki nie ma przyczyn fundamentalnych, wynika z oświadczenia zarządu. Spółka podkreśla, że konsekwentnie i bez przeszkód realizuje przyjętą strategię biznesową.

Ze względu na remonty linii kolejowych średnia prędkość handlowa w przewozach towarowych w Polsce wynosi obecnie 20 km/h, co jest wartością nienotowaną dotychczas w historii przewozów kolejowych, podało PKP Cargo. Pomimo to przewoźnik transportuje codziennie około 400 tys. ton różnych produktów, z czego ponad 200 tys. ton węgla dla odbiorców w kraju i za granicą.

MLP Group zawarł umowę z właścicielem sieci supermarketów spożywczych Piotr i Paweł na wybudowanie łącznie ok. 45 tys. m2 powierzchni magazynowej pod Warszawą i w okolicach Poznania, poinformował dyrektor generalny, wiceprezes MLP Group Radosław T. Krochta.

Grupa DTP wykupiła z własnych środków zapadające na koniec listopada br. 3-letnie obligacje serii A i B o wartości 14,8 mln zł, poinformował prezes DT Partners Michał Handzlik. Dzięki temu wskaźnik długu do funduszy własnych zmniejszył się do 0,26.

Westa ISIC odnotowało 20,76 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,95 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Moody's Investors Service podniósł rating Ciechu do B1 z B2 z perspektywą stabilną. Agencja podniosła również do B1 z B2 (perspektywa stabilna) rating obligacji zabezpieczonych, denominowanych w euro na okaziciela, z datą zapadalności w 2019 r., które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), podała spółka.

Grupa Lotos dostarczy ciężki olej opałowy (HSFO) na rzecz Mercuria Energy Trading za 780 zł w okresie od początku grudnia 2014 do końca listopada 2015, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem