Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła bankom ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego, które posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR) w przedziale od 12,5% do 15,5% wypłatę do 50% zysku wypracowanego w 2014 r., podała Komisja.

Według stanowiska Urzędu, zaleca się, aby dywidendę w wysokości do 100% zysku wypracowanego w 2014 r. mogły wypłacić banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego, spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria:

- bank nie jest objęty programem postepowania naprawczego,

- współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) wyższy od 12% (9% + 3% bufor ryzyka systemowego);

- łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 15,5% (12,5% + 3% bufor ryzyka systemowego);

- ocena BION ogólna wynosi 1 (ocena dobra) lub 2 (ocena zadowalająca);

- ocena BION za poziom ryzyka kapitałowego nie gorsza niż 2 (ocena zadowalająca).

Banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego, które posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR) w przedziale od 12,5% do 15,5%, mogą wypłacić do 50% zysku wypracowanego w 2014 r., o ile spełniają pozostałe kryteria.

KNF zaleca, aby dywidendę w wysokości do 100% zysku wypracowanego w 2014 r. mogły wypłacić pozostałe pozostałe banki spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria:

- bank nie jest objęty programem postepowania naprawczego,

- współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) wyższy od 9%;

- łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 12,5%;

- ocena BION ogólna wynosi 1 (ocena dobra) lub 2 (ocena zadowalająca);

- ocena BION za poziom ryzyka kapitałowego nie gorsza niż 2 (ocena zadowalająca).3

Jednocześnie zalecono, aby banki, które nie spełniają kryteriów wypłaty dywidendy, całość zysku osiągniętego w 2014 r. zaliczyły do kapitałów.

Jednocześnie wzorem ubiegłego roku do banków spółdzielczych niespełniających kryteriów określonych przez KNF skierowane zostaną wystąpienia zawierające zalecenia dotyczące przeznaczenia całości zysku netto za 2014 r. na zwiększenie funduszy własnych. Szczególnej analizie podlegały będą banki spółdzielcze, które na przestrzeni 2014 r. wystąpiły o zgodę na pomniejszenie funduszy własnych z tytułu wypłaty zadeklarowanych do zwrotu udziałów członkowskich, zgodnie bowiem z przepisami CRR, banki te zobowiązane są do adekwatnego do skali pomniejszenia uzupełnienia funduszy z innych źródeł.

Ponadto ze względu na charakter obecnych i przyszłych powiązań wewnątrz zrzeszeń funkcjonujących w bankowym sektorze spółdzielczym, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych należy także uwzględnić adekwatność kapitałową banków zrzeszających oraz poziom zaangażowania kapitałowego banku spółdzielczego w banku zrzeszającym w relacji do przyjętych w regulacjach wewnętrznych poszczególnych zrzeszeń zasad dotyczących zaangażowania kapitałowego.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.