Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.12.2014 (ISBnews) ? Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła o 1,2% w skali miesiąca do 205,8 mld zł w listopadzie, podały Analizy Online i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Mimo pozytywnego trendu, roczna dynamika aktywów spadła do najniższego poziomu od września 2012 roku i wyniosła 12,6%.

W ujęciu walutowym aktywa osiągnęły na koniec listopada wartość 49,2 mld euro.

Największy wpływ na przyrost aktywów w listopadzie miała nadwyżka wpłat nad wypłatami, która według szacunków Analiz Online wyniosła 1,9 mld zł. Również wynik z zarządzania był dodatni, powiększając stan aktywów o blisko 0,4 mld zł.

"W największym stopniu do wzrostu aktywów przyczyniły się fundusze cieszące się największą popularnością w ostatnich miesiącach, czyli rozwiązania pieniężne i gotówkowe oraz dłużne. W obu przypadkach przyrost środków przekroczył +0,8 mld zł. Fundusze gotówkowe i pieniężne sukcesywnie umacniają swoją pozycję w całkowitej strukturze aktywów, z każdym miesiącem zmniejszając dystans do funduszy akcyjnych. Ich udział na koniec listopada wzrósł do 13,4%, najwyższego poziomu od równo 10 lat" - czytamy w raporcie.

W sumie, od początku roku aktywa w nich zgromadzone zwiększyły się już o 6,4 mld zł.

Fundusze dłużne w trakcie 11 miesięcy powiększyły stan aktywów o blisko 7,9 mld zł, dzięki czemu ich udział w rynku od dwóch miesięcy przekracza 20%.

"Segmentowi sprzyja niekończąca się hossa na krajowym rynku długu. W listopadzie indeks obligacji skarbowych IROS zyskał +0,46%, dzięki czemu fundusze, których zarządzający inwestują głównie w polskie papiery skarbowe, kontynuowały wzrost wartości jednostek. Rozwiązania dłużne o uniwersalnej strategii oraz fundusze polskich papierów skarbowych zakończyły miesiąc z +0,4% stopą zwrotu" - czytamy także.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku funduszy zagranicznych papierów dłużnych, które zakończyły miesiąc zarówno z ujemnym całkowitym wynikiem zarządzania, jak i ujemnym saldem wpłat i wypłat. W efekcie aktywa w nich zgromadzone spadły już 4 miesiąc z rzędu do 6,9 mld zł.

Z dziesięciu segmentów rynku najwyższą dynamikę aktywów odnotowały jednak fundusze sekurytyzacyjne. Po bardzo udanym październiku, w którym aktywa wzrosły o ponad 200 mln zł, w listopadzie powiększyły się o kolejne 160 mln zł, a dynamika wyniosła 6,7%.

"Po kilku słabych miesiącach, formę odzyskują fundusze absolutnej stopy zwrotu. Listopadowa dynamika aktywów, która wyniosła +1,3% była najwyższa od marca tego roku. To głównie efekt udanych emisji certyfikatów kilku funduszy z grupy" - czytamy w raporcie.

Listopad przyniósł także niewielki wzrost aktywów funduszy akcyjnych, którym sprzyja niezła koniunktura na światowych parkietach. Za listopadowy przyrost środków odpowiadają fundusze inwestujące za granicą. Atrakcyjne stopy zwrotu wypracowały fundusze inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy, w USA oraz w Turcji, dzięki czemu całkowity wynik z zarządzania był dodatni. Na koniec listopada aktywa funduszy akcji zagranicznych warte były 7,2 mld zł, o 3,2% więcej niż miesiąc wcześniej. W tym czasie aktywa funduszy akcji polskich, głównie na skutek słabych wyników z zarządzania, zmniejszyły się o 0,4% (niecałe 100 mln zł) do 22,3 mld zł.

Wzrost aktywów w listopadzie osiągnęły jeszcze fundusze rynku surowców oraz mieszane, których środki lokowane są zarówno w akcje, jak i papiery dłużne. Po przeciwnej stronie znalazły się natomiast fundusze aktywów niepublicznych oraz ochrony kapitału.

W sumie od początku roku aktywa netto funduszy inwestycyjnych wzrosły o 8,9%.

"Dotychczasowa historia pokazuje, iż grudzień w większości przypadków przynosił wzrost aktywów, więc z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż tegoroczna dynamika przekroczy +10%" - podsumowuje raport.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem