Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kruk wyemitował 35.000 niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii U3 o łącznej wartości emisyjnej 35 mln zł, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Inter Cars postanowiła powołać na nową czteroletnią kadencję zarząd spółki w niezmienionym składzie, tj. członków zarządu w osobach: Robert Kierzek (prezes), Krzysztof Soszyński, Krzysztof Oleksowicz, Witold Kmieciak oraz Wojciech Twaróg, podała spółka.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dokonało przejęcia przez połączenie spółki ING Investment Management Polska, poinformowało ING.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kino Polska TV w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, poinformowała Komisja.

Sąd w Katowicach zarejestrował podział spółek z Grupy Tauron oraz ArcelorMittal poprzez wydzielenie części ich majątku do Tameh Polska, który będzie działał w obszarze energetyki przemysłowej w zakładach ArcelorMittal w Polsce, podał Tauron.

Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) zawiązały konsorcjum, którego celem jest przystąpienie do programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w zakresie budowy nowoczesnego systemu obrony powietrznej bliskiego zasięgu ?Narew". Szacowana wartość tego programu to ok. 11 mld zł przewidzianych do wydania do 2022 roku, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP).

Akcjonariusze Ronsona, którzy rozważają sprzedaż akcji tej spółki nie są zmuszeni do realizacji transakcji z powodów finansowych, a działanie to związane jest z planami restrukturyzacyjnymi w U.Dori Group, poinformował dyrektor finansowy Ronsona Tomasz Łapiński. Jednocześnie podkreślił, że Ronson jest w bardzo dobrej kondycji i ma dobre perspektywy rynkowe.

Global City Holdings oraz U. Dori Group Ltd. rozważają strategiczne opcje w zakresie sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe, podała spółka.

Capital Park, dzięki planowanej wcześniejszej spłacie obligacji serii A ze środków z trwającej emisji obligacji, uwolni hipotekę ustanowioną na swoim sztandarowym projekcie biurowo-handlowym ArtNorblin, którego rozpoczęcie planowane jest na przyszły rok, poinformował agencję ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Koślacz.

HydroPhi Technologies Europe zawarło porozumienie z inwestorem z USA, zakładające pozyskanie finansowania udziałowego w przypadku pozyskania przez spółkę z emisji akcji serii D kwoty niższej niż planowane 3 mln zł, podała spółka.

Oferta Polimex Energetyka, spółki zależnej Polimeksu-Mostostal, została wybrana przez EDF Polska jako najkorzystniejsza na remont właściwy kotła K-4 EDF Oddział w Rybniku oraz przynależnych do niego: instalacji palników rozpałkowych, pyłoprzewodów, kanałów powietrza, wentylatorów powietrza, wentylatorów spalin oraz odżużlaczy, poinformowała spółka. Wartość kontraktu wynosi 18,55 mln zł netto. Umowa z EdF zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu.

Ronson Development sprzedał 25% ze 136 mieszkań oferowanych w inwestycji Impressio II realizowanej na wrocławskim Grabiszynie. Oddanie projektu do użytku planowane jest na II kwartał 2015 r., poinformowała spółka.

Założony w strategii Sfinks Polska wzrost przychodów do 332 mln zł w 2020 r., przy braku nieprzewidzianych wydarzeń w kraju, na pewno zostanie zrealizowany, poinformował prezes i największy udziałowiec spółki Sylwester Cacek. Do połowy przyszłego roku otwartych zostanie co najmniej 5 Sphinx-ów, a jeszcze w tym roku kilka pozostałych brandów.

Neuca podpisała z Intra umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Exigo, prowadzącej hurtownię farmaceutyczną w Bydgoszczy, poinformowała Neuca. Sprzedaż Exigo była warunkiem uzyskania zgody na przejęcie ACP Pharma przez Neukę.

Dekpol prognozuje, że jego zysk netto wzrośnie o 16,6% r/r do 20,7 mln zł, a zysk EBITDA zwiększy się o 11,4% w skali roku do 31,1 mln zł w 2014 roku,podała spółka.

Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabył portfel 979 wierzytelności gospodarczych od jednego z banków o łącznej wartości 90,25 mln zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności, poinformowało Pragma Inkaso.

KGHM Polska Miedź jest członkiem konsorcjum międzynarodowych firm, uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, które zwyciężyło w konkursie na nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców naturalnych. Konkurs zorganizował Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), a jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej, podał KGHM.

Jaroslava Hirschová została nowym dyrektorem finansowym (CFO) Fortuna Entertainment Group, podała spółka.

UPC Polska chce dzięki nowym produktom Horizon i MyPrime kontynuować wzrost skali działalności oraz oczekuje pozytywnego wpływu nowości na churn, ARPU i EBITDA, poinformował agencję ISBnews członek zarządu ds. marketingu Grzegorz Esz.

Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 17.808 baryłek w listopadzie br., podała spółka.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 10,6% r/r do 355,1 mln zł w listopadzie br., podała spółka.

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy, podała spółka.

Strategia Sfinks Polska do 2020 r. zakłada zwiększenie sieci lokali o ok. 70 w dużych miastach, a także w kolejnych w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, poinformowała spółka. Finansowane to będzie środkami własnymi pozyskanymi dzięki działaniom restrukturyzacyjnym, możliwa jest także emisja akcji i obligacji. W efekcie przychody spółki mają wzrosnąć do 314,3 mln zł w 2020 r. ze 164,3 mln zł prognozowanych na br., a zysk netto - odpowiednio do 30,2 mln zł z 13,8 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia br. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, podała Komisja.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) określił 19 grudnia jako dzień wymiany 167.665.590 akcji Wikany o wartości nominalnej 0,2 zł każda na 16.766.559 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, podała spółka.

Rada nadzorcza Ferrum przyjęła " Strategię restrukturyzacji operacyjnej i finansowej GK Ferrum", przewidującej m.in. sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, inwestycję w nowy agregat do rur spiralnie spawanych w przypadku pozyskania nowego finansowania oraz sprzedaż akcji własnych, podała spółka. Wdrożenie strategii ma przynieść skumulowane zwiększenie przychodów w latach 2015-2021, o ok. 200 mln zł oraz skumulowany wzrost EBITDA na poziomie ok. 51 mln zł.

Bresse-Pol z siedzibą w Toruniu, Frapo-Dysrtybucja z siedzibą w Koninie, Mirosław P. i Leszek D. złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu wspólnej kontroli nad Polomarket z siedzibą w Giebni, podał Urząd.

Asseco Poland złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Unizeto Technologies z siedzibą w Szczecinie, podał Urząd.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki zależnej MIT Mobile Internet Technology - MNI Premium, podało MIT Mobile Internet Technology, właściciel 100% akcji MNI Premium.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.