Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kerdos wyemitował 13.224 trzyletnich obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 zł każda o łącznej wartości 13,22 mln zł, poinformowała spółka.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników SIA Balin Energy - spółki z grupy PKO Orlen podjęło uchwałę o likwidacji spółki z dniem 15 grudnia 2014 roku oraz o powołaniu na likwidatora spółki pana Janisa Bogdasarovsa, podała PKN Orlen.

Airway Medix zadebiutuje na NewConnect w środę 17 grudnia, podała spółka.

Oferta konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman, warta 638,66 mln zł netto, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za najkorzystniejszą w przetargu na budowę 22,6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła Lubin Południe do węzła Legnica II (z węzłem), podała spółka.

Enea obniżyła wartość programu emisji obligacji w ramach umowy programowej do 3 mld zł z 4 mld zł, w celu obniżenia ponoszonych z tego tytułu kosztów oraz optymalizacji dostępnych źródeł finansowania, podała spółka.

Rada nadzorcza Arval Polska powołała Grzegorza Szymańskiego na stanowisko dyrektora generalnego i prezesa zarządu, podała spółka.

Comarch został wybrany przez Alliance for Wireless Power (A4WP) jako jedyny dostawca systemu do automatyzacji testów wykorzystywanych w procesie certyfikacji w Autoryzowanych Laboratoriach Testowych (ATLS) A4WP, podała spółka. System ten będzie stosowany przez ATL w celu sprawdzenia zgodności urządzeń ze standardem Rezence. Jest to ważny krok w procesie certyfikacji produktów, który zapewni konsumentom ujednolicony standard bezprzewodowego ładowania dla wszystkich certyfikowanych produktów.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zakwalifikował wszystkich, którzy złożyli wstępne oferty - czyli Orange Polska, P4 (operatora Play), Hubb Investments, T-Mobile Polska, Polkomtela (operatora Plus) i NetNet - do II etapu aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 MHz, podał Urząd.

Cube.ITG ma umowę inwestycyjną przejęcia firmy ITMED, poinformował wiceprezes Cube.ITG Paweł Witkiewicz.

Raiffeisen Polbank odkupił od austriackiego Raiffeisen-Leasing International 50% w Raiffeisen-Leasing Polska, stając się tym samym jedynym akcjonariuszem tej spółki. Kwota zakupu wyniosła 380 mln zł, poinformował bank.

InPost wygrał przetarg na obsługę przesyłek Centrum Usług Wspólnych o wartości ok. 33 mln zł. Dwuletnia umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku i obejmie dostarczanie korespondencji na rzecz ponad 100 krajowych instytucji, w skład których wchodzą m.in. ministerstwa, prokuratury, urzędy wojewódzkie oraz urzędy centralne, poinformowała spółka.

BESI Grupo Novo Banco ocenia, że wydzielenie aktywów infrastrukturalnych B2C i B2B może sprawić, że scenariusz podziału spółki będzie bardziej prawdopodobny.

Po intensywnych inwestycjach w bieżącym roku, Synektik oczekuje wzrostu przychodów i zysku w 2015 roku. Spółka chce, aby udział radiofarmaceutyków w przychodach ogółem wzrósł do 30%, a zakup czterech radioznaczników w IV kw.br. oraz prace nad własnymi produktami w Centrum Badawczo Rozwojowym będą głównymi motorami wzrostu przychodów w przyszłym roku, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Dariusz Korecki. Zyskiem za 2015 rok Synektik może podzielić się z akcjonariuszami.

Synektik, po zakupie w tym roku czterech radioznaczników, nie wyklucza kolejnych akwizycji - produktów lub spółek działających na rynku ochrony zdrowia, poinformował agencje ISBnews wiceprezes Dariusz Korecki. Zarząd spodziewa się, że w perspektywie 3-5 lat może stać się przedmiotem zakupu przez dużego międzynarodowego gracza lub wejdzie do przedsięwzięcia joint-venture.

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w październiku wyniosła 10,47 tys. ton wobec 66,10 tys. ton rok wcześniej i 5,01 tys. ton w październiku br., podała spółka.

Uruchomienie przez PKP Intercity (PKP IC) pociągów kategorii Express InterCity Premium, obsługiwanych przez pociągi ED 250 "Pendolino" zacznie pozytywnie wpływać na wyniki finansowe spółki już od początku przyszłego roku, poinformował agencję ISBnews prezes Marcin Celejewski.

Robyg zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji serii G oraz obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej odpowiednio 25 mln zł i 10 mln zł, podała spółka. Terminy wykupu przypadają 15 i 14 stycznia 2015 r.

Dalmor z siedzibą w Gdyni oraz mLocum z siedzibą w Łodzi zwróciły się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Waryński Grupa Holdingowa sprzedał blisko 60% lokali w pierwszym etapie inwestycji Miasto Wola oraz prawie 50% mieszkań w pierwszym etapie projektu Stacja Kazimierz, poinformował agencję ISBnews prezes Jarosław Jankowski.

Milestone Medical Inc. podpisał umowy na dystrybucję systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego ze spółką Milstone China. Milestone China będzie nadzorowała proces sprzedaży i dystrybucji urządzenia w Chinach oraz w innych regionach Azji, poinformował prezes Milestone Medical Leonard Osser.

Mikrokasa przydzieliła 2638 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej 2,6 mln zł, podała spółka. Celem emisji było pozyskanie środków na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej, tj. zwiększenie ilości udzielonych pożyczek oraz klientów.

PCC Consumer Products Kosmet przydzielił 30 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł, podała spółka.

Qumak dostarczy i zainstaluje m.in. system transportu bagażu oraz kompleksowy system wizualnej informacji lotniskowej w Porcie Lotniczym Mazury w Szymanach. Wartość umowy to 12,54 mln zł netto, podała spółka. Zadanie będzie wykonywane na zlecenie Mostostalu Warszawa.

Sąd Upadłościowy w Poznaniu ogłosił upadłość Feroco z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, podał Torpol. Feroco, wraz z Torpolem, jest członkiem konsorcjum, które realizuje kontrakt na modernizację odcinka linii kolejowej Kraków-Medyka. Torpol, wraz z pozostałymi członkami konsorcjum, odpowiednio wcześniej podjął działania mające na celu zabezpieczenie realizacji kontraktu, podkreśla spółka.

Sąd zdecydował o umorzeniu likwidacyjnych postępowań upadłościowych Polimeksu-Mostostalu, wniesionych przez wierzycieli spółki: Interbau i Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest, podała spółka. Jednocześnie Polimex poinformował, że 13 stycznia odbędzie się rozprawa w sprawie o ogłoszenie upadłości Polimeksu z wniosku wierzyciela - Elektron-Inwestycje.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.