Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Tell zatwierdzili podwyższenie kapitału w celu nabycia przez Tell od spółki OEX pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. Tell wyemituje 1.777.692 akcje po cenie emisyjnej 13 zł za akcję w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX, podała spółka. Tell podkreśla, że dzięki przejęciu Cursora i Divante będzie oferował kompleksowe usługi outsourcingu sprzedaży.

21 listopada br. Tell zawarł z OEX umowę w sprawie przejęcia akcji Cursora i udziałów w Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł, co było konsekwencją listu intencyjnego podpisanego w połowie października br. Dojście transakcji do skutku było uwarunkowane pozytywnym wynikiem badania due diligence oraz uzyskaniem zgody rady nadzorczej spółki, co nastąpiło w grudniu br.

"Bardzo cieszymy się, że nasi akcjonariusze zgodzili się na przejęcie Cursora i Divante. Transakcja to znaczący krok w realizacji naszej strategii, która zakłada dywersyfikację działalności poza dystrybucję usług telefonii komórkowej. Dzięki przejęciu istotnie wzmocnimy naszą pozycję na rynku i zdobędziemy potencjał do dynamicznego rozwoju, co w rezultacie będzie miało pozytywny wpływ na wartość naszej spółki" - powiedział prezes Tella Rafał Stempniewicz, cytowany w komunikacie.

Dotychczas działalność Tell skupiała się na kanale tradycyjnym. Spółki Cursor i Divante specjalizują się natomiast w outsourcingu sprzedaży w kanałach nowoczesnych. Po transakcji Grupa Tell będzie posiadała nowe kompetencje, które w połączeniu z obecną ofertą pozwolą na osiągnięcie pozycji lidera na rynku outsourcingu sprzedaży, podkreślono w materiale.

"Nasz dotychczasowy model biznesowy pokazał w ostatnich latach granice wzrostu, dlatego transakcja ta jest dla nas ogromną szansą" - podsumował Stempniewicz.

Zgodnie z uchwałą NWZ, kapitał zakładowy Tell wzrośnie o 355.538,40 zł z kwoty 1.022.169,40 zł do kwoty 1.377.707,80 zł w drodze emisji 1.777.692 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, uprawniających łącznie do 1.777.692 głosów. Cała emisja zostanie skierowana do OEX w zamian za aport w postaci 163.517.500 akcji spółki Cursor S.A. (100,00% kapitału zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce Divante Sp. z o.o. (51,03% kapitału zakładowego), a dotychczasowi akcjonariusze Tell nie będą mieli prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii C to 13 zł za jedna? akcje?, łącznie 23.109.996,00 zł za wszystkie.

Umowa objęcia akcji serii C i wniesienia aportu pomiędzy Tell i OEX ma zostać zawarta do końca marca 2015 r., podano także w komunikacie.

Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe - non-core logistics, sales & marketing services oraz e-business. Obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej.

Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Dysponuje rozbudowaną siecią kilku tysięcy pracowników terenowych. Zarządza największymi w Polsce centrami logistycznymi dedykowanymi magazynowaniu i dystrybucji materiałów marketingowych.

Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Wdraża rozwiązania e-commerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania marketingowe. Firmy obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej.?

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży, oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem