Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Grupa Erbudu zawarła z GB Radzyń 401 umowę na wykonanie robót budowlano-projektowych dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński, podała spółka. Całkowita wartość umowy wynosi 43,7 mln zł netto.

Zarząd Pragma Faktoring przydzielił 20.000 obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, poinformowała spółka.

Orbis (jako kredytobiorca) wraz ze spółką zależną Hekon Hotele Ekonomiczne (jako gwarantem), zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale umowę kredytu do kwoty 480 mln zł, w szczególności na nabycie portfela hoteli w regionie Środkowej Europy od Accor, podał Orbis.

Kredyt Inkaso podpisało umowę serwisową na obsługę jednego z największych funduszy sekurytyzacyjnych Altus TFI, poinformowała spółka. Kredyt Inkaso z tytułu obsługi w ciągu pierwszych 5 lat otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, szacowane na 14,5 mln zł.

Rada nadzorcza Wikany odwołała ze stanowiska prezesa Sławomira Horbaczewskiego i powoła na nie Roberta Pydzika, poinformowała spółka.

Unipetrol, spółka zależna PKN Orlen, otrzymał formalną zgodę czeskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie od włoskiego koncernu ENI, akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki, podał Orlen. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Obligacje PZU Finance AB, spółki celowej PZU o wartości 500 mln euro zadebiutują w poniedziałek,22 grudnia na rynku Catalyst, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych.

Sygnity wyemitowało 4.000 trzyletnich obligacji serii 1/2014 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, poinformowała spółka. Cel emisji nie został określony.

ING Bank Śląski wyemitował drugą serię pięcioletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w ramach programu emisji opiewającego na kwotę 5 mld zł, poinformował bank.

UPC Polska przejęło spółkę Azart-Sat - operatora telekomunikacyjnego, działającego w województwie dolnośląskim i opolskim, a dostarczającego internet, telefon oraz telewizję. Klienci operatora korzystają z blisko 19 tys. usług (RGU), podało UPC.

Odpis aktualizujący wartość środków trwałych Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn będzie miał wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego Grupy Azoty w wysokości 40 mln zł, a także na poziom skonsolidowanego zysku netto - w wysokości 32 mln zł, podała spółka.

Magellan wyemitował 3-letnie obligacje kuponowe o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności spółki.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydują na walnym zgromadzeniu 16 stycznia o udzieleniu zgody na uruchomienie przez spółkę programu emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł, podała spółka.

Jacek Kalisz - doradca prezesa PKO Banku Polskiego, a wcześniej wiceprezes Nordea Bank Polska - 1 stycznia 2015 roku obejmie stanowisko szefa Centrum Bankowości Prywatnej, podał bank.

Słoweńska spółka pośrednio zależna Kofoli - Kofola d.o.o. zawarła z Pivovarna Laško warunkową umowę zakupu 3.808.540 akcji (75,24% ogółu) spółki Radenska d.d. Radenci za cenę 51,76 mln euro (13,59 euro za akcję), podała Kofola.

Portfel prezesa Domu Maklerskiego W Investments Piotra Sawali, budowany w ramach kolejnej edycji programu "Milion w Portfelu" zyskał 10,7%, zaś w ciągu dwóch lat aż 105% wzrostu, poinformował DM. Sawala liczy na zyskowny początek roku dla GPW w Warszawie, dlatego w nowej edycji programu zwiększy udział akcji małych i średnich spółek notowanych na GPW i zwróci się ku branży budowlanej - akcje Budimeksu, Rafako i Trakcji.

Trinitybay Investment Ltd oraz Marek Falenta zawarli z Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym (PTI) listy intencyjne na temat rozpoczęcia negocjacji dotyczących sprzedaży wszystkich akcji Hawe na rzecz PTI, podało Hawe. Strony uzgodniły wstępnie wartość akcji jednej spółki na ok. 3 zł.

Akcje spółki Selvity zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 0,73% do 15,10 zł. Kurs praw do akcji wzrósł o 34,95% do 13,90 zł.

Akcjonariusze Tell zatwierdzili podwyższenie kapitału w celu nabycia przez Tell od spółki OEX pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. Tell wyemituje 1.777.692 akcje po cenie emisyjnej 13 zł za akcję w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX, podała spółka. Tell podkreśla, że dzięki przejęciu Cursora i Divante będzie oferował kompleksowe usługi outsourcingu sprzedaży.

Grupa Maspex Wadowice podpisała wstępną umowę z IK Investment Partners na zakup wybranych aktywów firmy Agros Nova - dwóch zakładów produkcyjnych w Łowiczu i Wąsoszu oraz m.in. takich marek, jak: Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, Fruktus, Tarczyn i DrWitt, podała spółka. W efekcie przejęcia powstanie grupa spożywcza o obrotach ponad 4 mld zł.

Redan nabył od Carrisonio Limited Partnership 991.504 akcji serii C spółki Adesso (czyli 67,36% kapitału) za łączną cenę w wysokości 103,12 mln zł, podała spółka. Tym samym Redan oraz podmioty od niego zależne 74,88% kapitału Adesso i tyleż głosów na walnym zgromadzeniu.

Burat-Agro LLC - spółka zależna Industrial Milk Company (IMC) wyemitowała obligacje 1- i 2-letnie o łącznej wartości nominalnej 140 mln UAH, tj. ok. 9,33 mln USD, podało IMC. Celem emisji jest refinansowanie wcześniej uplasowanych obligacji.

Spółka zależna BBI Development zawarła z podmiotem powiązanym z Invesco Real Estate umowę sprzedaży wszystkich swoich udziałów w Bletwood Investment - spółki celowej będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się jest kompleks biurowo-handlowy Plac Unii w Warszawie, podało BBI. NPU - spółka współkontrolowana przez BBI i pierwotny właściciel kompleksu - zagwarantowała sobie zapłatę ceny sprzedaży w maksymalnej wysokości maks. 226,05 mln euro. Przeważająca część ceny jest wypłacana przy zawarciu umowy (z czego do BBI Development wpłynie ok. 100 mln zł), pozostałe części ceny, w zależności od wymienionych powyżej czynników, będą zwalniane w przeciągu najbliższych trzech lat.

Jupiter wyemitował roczne obligacje zabezpieczone serii I o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł w celu refinansowania obligacji serii H, podała spółka. Jednocześnie Jupiter poinformował też o wykupieniu papierów serii H o tej samej wartości.

Mediacap podtrzymuje plany przeniesienia notowań swoich akcji na rynek główny GPW z NewConnect w I połowie przyszłego roku. Zapowiada akwizycje, które mają istotnie poprawić EBITDA, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Jacek Olechowski.

Capital Park wykupi przedterminowo 500 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem