Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - PZU ocenia, że mogłoby wyemitować dług podporządkowany już po wprowadzeniu Solvency II, a co za tym idzie - zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej tj. pod koniec I półrocza 2015 r., poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski. W styczniu grupa przedstawi strategię na lata 2015-2020.

"Jesteśmy na takim etapie, że czekamy na przepisy, które wprowadzą Solvency II. W tych przepisach wszelkie bariery związane z długiem podporządkowanym znikają. Jak tylko się pojawią, to my rozpoczniemy działania związane z emisją. Ze względu na Solvency II całkowitej przebudowie ulega ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Ta ustawa zupełnie zmienia kwestie związane z długiem podporządkowanym i wtedy już nie ma problemu" - powiedział dziennikarzom Dąbrowski po debiucie obligacji PZU Finance AB na rynku Catalyst.

Dąbrowski przypomniał, że teoretycznie te przepisy powinny być uchwalone do końca I kwartału przyszłego roku, jednak w jego ocenie może nastąpić opóźnienie w ich implementacji. Planowana kwota emisji obligacji PZU to maksymalnie 3 mld zł lub jej równowartość w walutach obcych.

"Obawiam się, że może być opóźnienie, więc emisja to może byłby koniec pierwszego półrocza" ? powiedział. To jest kwota do 3 mld zł, ale to było pewnie denominowane w euro. Może byśmy niedużą część wyemitowali w złotówkach. Po pierwsze, dlatego, że dobrze jest mieć benchmark, po drugie, widzieliśmy duże zainteresowanie długiem senioralnym z Polski. Musieliśmy zrobić dużą redukcję, więc jeżeli są chętni, to czemu nie? A jest zawsze możliwość jakiegoś arbitrażu, a arbitraż powinien nam pozwolić uzyskać niższą cenę"- powiedział Dąbrowski.

Wcześniej zarząd informował, że pracuje razem z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) nad możliwością emisji długu podporządkowanego bez konieczności zmian w prawie. Jak powiedział jednak Dąbrowski, na razie nie ma zgody na taką emisję.

"Rozmawiamy z KNF cały czas, jeśli dostaniemy wcześniej zielone światło, to zrobimy to. emisję senioralną zrobiliśmy w miesiąc, teraz też pewnie potrzebowalibyśmy z miesiąc. Dług podporządkowany jest bardziej skomplikowany, ale już jesteśmy do tego przygotowani" - zapewnił.

Dąbrowski powiedział, że zarząd chce w połowie stycznia przedstawić strategię dla grupy do roku 2010.

"Mam nadzieję, że to będzie połowa stycznia. Strategia jest przygotowana w 95%. Na pewno podamy cele finansowe strategii, zwłaszcza, że one będzie dłuższa" - powiedział.

Dziś obligacje PZU Finance AB o wartości 500 mln euro zadebiutowały na rynku Catalyst.

Obligacje PZU Finance AB były w emitowane euro, ponieważ - jak tłumaczył Dąrbowski - PZU zakłada, że głównym rynkiem dla klientów instytucjonalnych obligacji podporządkowanych także będzie rynek europejski.

"To jedna z polskich emisji, która była objęta przez inwestorów high grade, bo tylko ci inwestorzy byli w stanie wziąć te papiery z tak niską marżą. Inwestorzy emerging markets oczekują dużo wyższych zwrotów. Zostaliśmy potraktowani jak ubezpieczyciel z Europy. Zastanawialiśmy się nad większą emisją, ale podstawowym celem jest emisja długu podporządkowanego i uznaliśmy, że nie będziemy do końca wykorzystywali tej przestrzeni, którą ma grupa PZU przez dalsze lewarowanie się i ograniczyliśmy ją do 500 mln euro" - powiedział Dąbrowski podczas uroczystości debiutu.

Finance AB (publ) - wyemitowało 5-letnie obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln euro w lipcu tego roku. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.407 euro za jeden papier.

Zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU SA. PZU SA posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PZU Finance AB (publ). PZU Finance AB jest notowana na Dublin Stock Exchange od lipca 2014 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.