Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.12.2014 (ISBnews) ? Embud, w której 99,88% kapitału zakładowego posiada cypryjska Anokymma Limited, nabył od Polsat Media B. V. w likwidacji 20,195 mln akcji serii A ZE PAK oraz od Anokymma Limited 3,483 mln akcji tej serii, zwiększając tym samym udział w kapitale zakładowym spółki do 51,17% i tyluż głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Wcześniej Embud posiadał 4,58% udziałów ZE PAK.

"W wyniku powyższych transakcji Embud posiada obecnie 26.004.307 akcji spółki, co stanowi 51,17% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 26.004.307 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 51,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - głosi komunikat.

Embud nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ZE PAK w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, podano również.

W osobnych komunikatach ZE PAK podał, że w wyniku transakcji Polsat Media nie jest obecnie właścicielem akcji spółki. Przed zbyciem posiadał 20.195.076 akcji, co stanowiło 39,73% kapitału zakładowego i tyle samo głosów 39,73%. Podobnie Anokymma nie posiada obecnie akcji ZE PAK. Przed zbyciem posiadała 3.483.208 akcji, co stanowiło 6,85%kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Embud oraz Anokymma Limited są kontrolowane przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.