Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2014 roku przez grupę LPP SA wyniosły ok. 551 mln zł i były wyższe o około 5% w skali roku, poinformowała spółka.

Maciej Radziwiłł, członek rady nadzorczej BBI Development, sprzedał 1,55 mln akcji spółki, stanowiących 1,48% kapitału zakładowego i głosów i w efekcie posiada 6,57 mln akcji BBI Development, stanowiących 6,28% kapitału i głosów, podała spółka.

Emmerson Wierzytelności Hipoteczne (w takcie zmiany nazwy na Advanced Ocular Sciences) zawarł finalną umowę inwestycyjną z inwestorem z USA w kwestii pozyskania finansowania udziałowego na wkład własny projektu spółki zależnej, zakładającego rozwój Urządzenia Okulistycznego w wysokości 1 mln USD, podała spółka.

Rada nadzorcza Astoria Capital powołała Wojciecha Grzegorczyka w skład zarządu, powierzając mu funkcję prezesa, podała spółka. Planuje on pozyskiwać średnio ok. 5 innowacyjnych firm technologicznych rocznie, które zainteresowane są tworzeniem spółek joint venture w Polsce oraz komercjalizacją technologii w Polsce i Europie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w ramach wsparcia Alior Banku w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. św. Jana z Kęt udzielił dotacji w wysokości 15,9 mln zł oraz gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, poinformował Fundusz.

T-Mobile Polska przekroczył 1 mln użytkowników taryfy Jump!, którą wprowadził w połowie ubiegłego roku, podała spółka.

China Central and Eastern Europe Investment Co-Operation Fund SCS SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu złożył Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia przez kontroli nad Electronic Control Systems S.A. (ECS) z siedzibą w Balicach, podał Urząd.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) opracowują nową wersję strategii dworcowej, poinformował członek zarządu PKP Jarosław Bator.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął wniosek Iuliana Gabriela o zgodę na przejęcie kontroli nas spółką Agito, która będzie sprawowana wspólnie z MIH Allegro B.V. z siedzibą w Hoofddoorp, poinformował Urząd.

Terg złożył Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Domex sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sandomierzu, podał Urząd.

UPS Logistics Group International B.V. z siedzibą w Eindhoven złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Poltraf sp. z o.o. z siedzibą w Pass, poinformował Urząd.

Wiesław Strąk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Sygnity ds. finansowych, podała spółka.

Maspex-GMW złożył wniosek do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o przejęcie kontroli nad Agros-Nova, poinformował Urząd.

Forteam Investments Limited złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Małpka, podał Urząd.

InPost - największy prywatny operator pocztowy w Polsce - sfinalizował przejęcie 100% akcji Polskiej Grupy Pocztowej (PGP). Spółki zintegrowały swoje struktury operacyjne, a formalne przejęcie akcji stanowiło ostatni etap w procesie akwizycji PGP, poinformował InPost.

Europejski Fundusz Medyczny przydzielił obligacje serii F6 o łącznej wartości 1,0 mln zł, serii F7 o takiej samej wartości oraz serii F8 o wartości 1,2 mln zł, podała spółka.

Spółka zależna Kleba Invests - KI Projekt 5 Sp. z o.o. podpisała umowę przenosząca na rzecz podmiotu zewnętrznego, nieruchomość zabudowaną obiektem handlowym "Biedronka" oraz Parkiem Handlowym "Prima", położonymi w Miastku przy ul. Fabrycznej. Wartość transakcji wyniosła 7,6 mln zł brutto.

JHM Development planuje realizację 9 projektów z łączną liczbą 1062 lokali do 2018 r., zapowiedziała spółka. Plany obejmują także m.in. rozbudowę Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie.

AmRest Holdings SE dokonał 30 grudnia terminowego wykupu 1 850 obligacji zdematerializowanych na okaziciela serii AMRE01301214 o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 zł oraz łącznej wartości nominalnej 18 500 000 zł, poinformowała spółka.

PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizowały lub wyremontowały blisko 1400 km torów w 2014 r. Inwestycje o wartości 7 mld zł pozwoliły na skrócenie podróży pociągiem nie tylko między największymi miastami w Polsce, podały PKP PLK.

Rafał Abratański złożył rezygnację z funkcji prezesa Domu Maklerskiego IDMSA w upadłości układowej. Abratański zrezygnował także z funkcji prezesa Dolnośląskich Surowców Skalnych w upadłości likwidacyjnej oraz spółki zależnej DSS - Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej, poinformowały spółki w komunikatach.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny JHM Development sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu na GPW 41.702.500 akcji serii A2, podała spółka. JHM Development opublikował prospekt emisyjny i podkreśla, że nie jest z nim związana oferta akcji.

Polski rynek bankowy czeka dalsza konsolidacja, a podmioty, których udział nie przekracza 5,7% staną się celem przejęć. PKO Bank Polski, rozwijając się za granicą, będzie przede wszystkim podążał szlakiem klientów, którzy robią biznes również poza Polską. Bank nadal jest otwarty na sojusz z Poczta Polską, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

Wiceprezesi W Investments Małgorzata Walczak oraz Piotr Sawala złożyli rezygnację z pełnienia obowiązków, tłumacząc to planami związanymi z zadaniami w innych spółkach grupy kapitałowej, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem