Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) ? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, na podstawie której utworzony zostanie Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Projekt został przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, podało Centrum Informacyjne Rządu. ?Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez budżet państwa. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych." - czytamy w komunikacie. Wpłat do funduszu, w wysokości 0,2% wartości netto nabywanych produktów rolnych, będą dokonywać: - podmioty gospodarcze zajmujące się połowem ryb w wodach śródlądowych oraz chowem i hodowlą ryb, - przetwórcy i pośrednicy skupujący produkty rolne, - przedsiębiorcy zajmujący się ubojem następujących zwierząt: świnie, bydło, konie, owce, kozy, króliki i drób. Dodatkowe dochody funduszu stanowić będą odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku oraz z tytułu oprocentowania lokat, zapisy i darowizny, inne dochody oraz środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat. ?Środki zgromadzone w funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: - gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, - niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne." - podano także. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany skutkami zjawisk atmosferycznych, wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia/wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub roślin, spadkiem cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego, wystąpieniem, niezależnych od producenta, ograniczeń w handlu międzynarodowym, a także brakiem zapłaty za produkty rolne przez podmiot wykonujący działalność dotyczącą skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, np. potwierdzona przez sąd niewypłacalność podmiotu. Wnioski o wypłatę rekompensat będą przyjmować oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego. Wysokość wypłaconej kwoty nie nie będzie mogła przekroczyć 70% kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za sprzedane produkty. (ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.