Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada Ministrów przyjęła plan naprawczy dla Kompanii Węglowej (KW), który przewiduje podział majątku KW na trzy grupy. Pierwsza - kopalnie, w których wydobycie nie jest ekonomicznie uzasadnione trafią do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu wygaszenia działalności. Druga - kopalnie, w których wydobycie jest ekonomicznie uzasadnione dołączą do spółki celowej (SPV) utworzonej przez Węglokoks. Trzecia grupa to majątek niezwiązany z działalnością górniczą z przeznaczeniem do likwidacji (sprzedaż majątku), podało Centrum Informacyjne Rządu.

Spółka Hutmen podpisała drugostronnie aneks nr 1 do umowy z KGHM Polska Miedź z 27 stycznia 2014 r. dotyczącej dostarczenia przez KGHM wlewków okrągłych miedzianych, przedłużając jej ważność do końca 2015 r., podał Hutmen.

Software Mind, spółka grupy Wind Mobile, zakończyła wdrożenie innowacyjnej platformy LiveBank ? wirtualnego oddziału Banku Zachodniego WBK. Platforma po raz pierwszy została udostępniona także na urządzenia mobilne zarówno w wersji tabletowej, jak również na smartfony, poinformował Software Mind.

Komputronik oczekuje dalszych wzrostów sprzedaży w najbliższych tygodniach, zwłaszcza w obliczu spodziewanych później podwyżek na rynku elektroniki w Polsce, poinformował prezes Wojciech Buczkowski. Według niego klienci mogą skorzystać na tańszych zakupach z zapasów sprzętu na IV kwartał.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował o wprowadzeniu w czwartek 8 stycznia do obrotu giełdowego na rynku równoległym 1.952.549 praw do akcji serii B Dekpolu, podała spółka.

CDRL, właściciel marki Coccodrillo otworzył 27 nowych sklepów w Polsce w ub. roku i zamierza utrzymać takie tempo rozwoju sieci również w 2015 roku, poinformował prezes Marek Dworczak. Pracuje też nad ekspansją zagraniczną.

Nominalne zadłużenie netto grupy kapitałowej Polnord z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji ukształtowało się na poziomie 428,2 mln zł na dzień 31 grudnia 2014 r. Oznacza to spadek o 71,5 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2013 r., poinformowała spółka.

Sprzedaż Komputronika wyniosła wstępnie 1613,8 mln zł po trzech kwartałach roku obrachunkowego 2014 r. (1 kwietnia 2014 - 31 grudnia 2014), co oznaczało wzrost o 37% r/r. Szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług wyniósł w tym czasie w ujęciu jednostkowym ok. 103,8 mln zł wobec 87,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 19,3%).

Serinus Energy natrafił w odwiercie poszukiwawczym Makiejewskoje-22 (M-22) na Ukrainie na gaz w sześciu strefach. Dwie z nich wydają się zawierać gaz opłacalny do wydobycia, zaś pozostałe cztery charakteryzuje potencjał złożowy, podała spółka. KUB-Gas, będący operatorem odwiertu, obecnie prowadzi przygotowania do uzbrojenia, testów i podłączenia M-22.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, którego aktywa wyniosły ok. 800 mln zł na koniec 2014 roku nie zamierza zmniejszać tempa rozwoju w bieżącym roku i chce wzmocnić zespół zarządzających, poinformował prezes Marek Juraś.

Rada nadzorcza Leasing-Experts pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwały w celu zniesienia dematerializacji wszystkich akcji serii C oraz wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w grudniu br. 3,90 USD/b wobec 6,30 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 0,30 USD/b przed rokiem, podała spółka.

Hawe Telekom podpisał umowę z ATM obejmującą sprzedaż infrastruktury światłowodowej oraz jej obsługę. Hawe Telekom zarobi 4,2 mln zł, dodatkowo przychody z tytułu usług serwisowych objętych umową wyniosą ok. 120 tys. zł rocznie, poinformował prezes Hawe Piotr Kubaszewski.

Trakcja PRKiI podpisała z Szybką Koleją Miejską (SKM) w Warszawie umowę na modernizację zaplecza techniczno - postojowego w Warszawie Szczęśliwicach za ok. 45 mln zł netto, podała SKM.

Bank Pekao nabył 100% akcji UniCredit CAIB Poland od UniCredit Bank Austria AG i zmieni nazwę tej spółki na Pekao Investment Banking, poinformował bank w komunikacie.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę Wojas wyniosła 23,195 mln zł w grudniu 2014 r. o 24,2% w skali roku, poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za grudzień 2014 wyniosły 228,8 mln zł i były wyższe o 42,0% w skali roku, poinformowała spółka. W całym ubiegłym roku CCC miało 2,01 mld zł przychodów.

New World Resources Plc (NWR) uzgodnił cenę dla węgla koksującego w 2015 r. na poziomie 93 euro za tonę, z kolei średnia uzgodniona cena dla węgla energetycznego na ten rok wynosi 52 euro za tonę, podała spółka.

Grupa Vantage Development osiągnęła w 2014 roku sprzedaż mieszkań na poziomie 255 lokali (w tym 107 w IV kw.). Tym samym liczba sprzedanych lokali wzrosła o 37 % r/r. Jednocześnie w tym okresie zostało wydanych 249 lokali (w tym 108 w IV kw.), podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę Vistula Group wyniosły ok. 72,1 mln zł w grudniu 2014 roku i były wyższe o ok. 15,4% niż rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem