Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawi do końca stycznia br. założenia konsolidacji polskiego przemysłu energetycznego tj. spółek energetycznych w nadzorze ministra skarbu ? Enei, Taurona, PGE i Energi, wynika z wypowiedzi ministra Włodzimierza Karpińskiego.

Netia otrzymała 81,495 mln zł tytułem zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2003 wraz z odsetkami, podała spółka.

Obrót akcjami Banco Santander zostaje zawieszony od 8 stycznia w związku z zawieszeniem obrotu papierami tej spółki na rynku hiszpańskim, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Grupa Robyg sprzedała, po uwzględnieniu rezygnacji, 2118 lokali w 2014 r., podała spółka.

Rada nadzorcza spółki Radpol powierzyła funkcję prezesa Danielowi Dajewskiemu, poinformowała spółka.

KGHM Polska Miedź zlecił konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Tulcon wykonanie i montaż ciągu gazowego z OPZ do FKS w Hucie Miedzi Głogów I za 32,5 mln zł netto, podała spółka. Udział Polimeksu w konsorcjum wynosi 55%.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Mewa karę w wysokości 250 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, poinformowała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła, że First International Traders Dom Maklerski (FIT DM) nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie, podała Komisja.

Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4 (spółka zależna Polenergii) zawarła z Siemensem aneks do umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych, dzięki któremu zwiększy moc zainstalowaną Farmy Wiatrowej Skurpie z z 36,8 MW do 43,7 MW, podała Polenergia. Wartość aneksu to 8.2 mln euro.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,83 USD/baryłkę w grudniu ub.r. wobec 8,29 USD/baryłkę w listopadzie i 5,68 USD/baryłkę rok wcześniej, podała spółka.

Klienci Pioneer Pekao wpłacili do funduszy i subfunduszy Pioneer ponad 515 mln zł nowych środków, a sprzedaż brutto przekroczyła poziom 4,6 mld zł w 2014 r. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły 17,1 mld zł, co oznacza wzrost o 4,29% w skali roku, poinformowała spółka.

Grupa kapitałowa Polnord sprzedała 1.251 lokali netto na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych w 2014 r., z czego 328 lokali zostało sprzedanych w IV kwartale, podała spółka.

Sąd zdecydował o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki Polimex-Mostostal, prowadzonego na wniosek wierzyciela spółki - Jacka Ochnio, prowadzącego działalność gospodarczą, podała firma.

Dom Development sprzedał netto (wg wstępnych danych) 1.889 mieszkań w 2014 r., co oznacza wzrost o 18% r/r. Według prezesa Jarosława Szanajcy, rok 2015 także zapowiada się "obiecująco".

Orbis rozważa emisję obligacji w celu częściowego zrefinansowania kredytu zaciągniętego na przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Środkowej od Accor. Prace nad taką emisją mogą rozpocząć się pod koniec I kwartału br., poinformował agencję ISBnews dyrektor finansowy Orbisu Marcin Szewczykowski.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przygotował pakiet rozwiązań mających poprawić płynność firmy i obniżyć koszty pracy. Obejmuje on m.in. rozłożenie na raty płatności nagrody rocznej tzw. czternastej pensji za rok 2014, uzależnienie wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz obniżenie wymiaru deputatu węglowego, a także wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy kopalni przy równoczesnym pięciodniowym tygodniu pracy pracownika, podała spółka. Związki odmawiają jednak podjęcia rozmów.

PKP S.A. wybrały spółkę Semeko Grupa Inwestycyjna na partnera do komercyjnego zagospodarowania terenu Gdyni Międzytorza. Nakładem ok. 700 mln euro ma tam powstać zabudowa mieszkaniowa, handlowa, biurowa i hotelowa, podały PKP.

Marvipol zawarł 776 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w 2014 r. wobec 544 rok wcześniej. W samym IV kwartale spółka zawarła 243 umowy, o 58% więcej r/r, podała spółka.

Grupa Energa podpisała z BGK Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych umowę o współpracy w celu powołania funduszu corporate venture capital (CVC), który będzie inwestować w młode, innowacyjne spółki. Energa chce w ten sposób uzyskać dostęp do nowych technologii i jednocześnie generować zysk na wzroście wartości tych inwestycji, poinformowała spółka.

Dom Inwestycyjny Investors liczy, że przeprowadzi co najmniej 40 emisji obligacji korporacyjnych oraz kilka pierwotnych ofert akcji firm z segmentu małych i średnich spółek w tym roku. Spółka chce się również rozwijać w segmencie doradztwa dla klientów typu wealth management, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Tomasz Bardziłowski.

Tauron Ciepło posadowił na fundamencie generator w budowanym bloku energetycznym 50 MWe i 86 MWt w Zakładzie Wytwarzania Tychy, podała spółka.

Dekpol oczekuje, że wyniki w 2015 r. będą co najmniej powtórzeniem tych z 2014, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. Zapowiedział także, że w I kw. br. spółka zweryfikuje cele emisyjne i określi dodatkowe źródła finansowania.

Societe Generale rozważa zakup 26% akcji Alior Bank od największego akcjonariusza - Carlo Tassara. Przejęciem zainteresowany jest także Leszek Czarnecki, ale w obu przypadkach ostateczne decyzje nie zostały podjęte, wynika z informacji agencji Bloomberg.

Atal sprzedał łącznie 1093 mieszkania w całej Polsce w 2014 r., podała spółka. W grudniu podpisano 136 umów.

JHM Development sprzedał rekordowe w swojej historii 219 lokali mieszkalnych w 2014 r. (wobec 114 mieszkań w 2013 r.), poinformowała prezes Halina Mirgos.

Polska Grupa Pocztowa obsłużyła ponad 100 mln sztuk korespondencji w 2014 r. i oczekuje wzrostu wolumenu obsługiwanej korespondencji o kilkanaście procent w bieżącym roku, poinformował agencję ISBnews prezes PGP Witold Szczurek. PGP pozostanie oddzielną spółką i marką dla klientów biznesowych po przejęciu 100% udziałów spółki przez InPost.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła w grudniu ponad 147 mln transakcji o wartości przekraczającej 387 mld zł w systemie Elixir. W całym roku 2104 r. liczba transakcji sięgnęła 1,6 mld a wartość 4 bln zł, poinformowała Izba.

Kerdos Group (dawniej Hygienika) zakłada, że sieć Dayli powinna mieć 300-350 sklepów na koniec 2017 r. wobec 169 drogerii obecnie. Do końca tego roku spółka zamierza otworzyć ok. 50 nowych własnych drogerii oraz ok. 20 w ramach uruchamianego obecnie programu franczyzowego, poinformował prezes Kerdos Group Kamil Kliniewski.

Towarowa Giełda Energii (TGE) rozwija współpracę z Nasdaq dotyczącą korzystania z technologii X-stream Trading Technology i przedłuża umowę w tym zakresie z amerykańskim partnerem poza rok 2020, poinformował prezes TGE Ireneusz Łazor.

Vivus - lider rynku pożyczek online - przedstawił Ministerstwu Finansów uwagi do projektu ustawy o zmianie ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawo bankowe, poinformowała agencję ISBnews spółka. Vivus ostrzega, że wprowadzenie proponowanej przez resort formuły obliczania limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu doprowadzi do wycofania z rynku krótkoterminowych pożyczek na kwotę niższą niż 1000 zł.

Prawa do akcji (PDA) spółki Dekpol zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wyniósł 15 zł, bez zmian w stosunku do ceny odniesienia.

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotowała w IV kwartale 2014 roku produkcję węgla handlowego na rekordowo wysokim poziomie 2,56 mln ton, czyli o 21,3% wyższym niż rok wcześniej oraz o 7,6% wyższym od osiągniętego w poprzednim kwartale, podała spółka. W całym 2014 r. Bogdanka wydobyła 9,19 mln ton węgla handlowego, co oznacza wzrost o 10% r/r.

Łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec grudnia 2014 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na postawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 6,62 mld zł (wobec 6,31 mld zł na koniec listopada).

Polska może importować już 5,5 mld m3 gazu rocznie z kierunku zachodniego, poinformował prezes Gaz-Systemu Jan Chadam.

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Monnari Trade za IV kwartał 2014 r. wyniosły 60,5 mln zł, co oznacza wzrost o 25,3% w skali roku, wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę.

Zbigniew Jakubas złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Newag S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, podał Urząd.

Grupa Orbis podpisała ze swoim partnerem strategicznym Accor i podmiotami z jego grupy kapitałowej umowy dotyczące zakupu sieci 46 hoteli w Europie Środkowej oraz zawarła generalną umowę licencyjną, poinformował prezes Gilles Clavie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem