Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rafał Juszczak złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie i pełnienia funkcji wiceprezesa Getin Holding z dniem 28 lutego 2015 r., poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową CI Games przekroczyły 100 mln zł w 2014 roku, według wstępnych szacunków, podała spółka.

Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała zarząd na nową, X kadencję w niezmienionym składzie, z Pawłem Jarczewskim jako prezesem zarządu, podała spółka.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 12,0 mln zł w grudniu 2014 roku, poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za grudzień 2013 r. wyniosły 11,4 mln zł.

Obligacje Novavis serii A o wartości 3 mln zł zadebiutują w poniedziałek, 12 stycznia, na rynku Catalyst, poinformowała GPW.

Zarząd GPW nałożył na spółki Admassive Group, Aton-HT, Genesis Energy, Air Market, i Nemex karę pieniężną w wysokości 15 tys. zł i zobowiązanie do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą. Jednocześnie GPW nałożyła na GC Investment i Taxus Fund karę pieniężną 10 tys. zł za brak przekazania we właściwym terminie raportu rocznego za rok obrotowy 2013. Upomnienia z kolei otrzymały Air Market, Nemex, Nicolas Games, Playmakers, Progres Investment i Telestrada za nieprzekazanie w terminie raportu za III kwartał roku 2014, podała giełda.

Kredyt Inkaso planuje, że w tym roku na zakup portfeli wierzytelności przeznaczy kwotę 250-300 mln zł, w tym ok. 120 mln zł ze środków własnych, zaś 100-150 mln zł planuje pozyskać od swoich partnerów zewnętrznych, poinformowała spółka.

Konsorcjum austriackiej Andritz Energy & Environment GmbH (lider z 49% udziału) i Budimeksu (partner, 51%) podpisało z PGNiG Termika umowę na dostawę i montaż instalacji odazotowania oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Wartość kontraktu to 62,95 mln zł netto.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Lotos Petrobaltic podpisały umowę o wspólnych pracach poszukiwawczych na koncesji Górowo Iławeckie w północno-wschodniej Polsce, podały spółki.

Wartość aktywów klientów zewnętrznych zarządzanych przez PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych sięgnęła ponad 6 mld zł na koniec grudnia 2014 r., co oznacza wzrost o 42% w skali roku, poinformowała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wznowiła obrót akcjami Banco Santander, poinformowała GPW.

Grupa Kruk nabyła w IV kw. ub. roku wierzytelności w Polsce i za granicą o łącznej wartości nominalnej 1,58 mld zł wobec 1,0 mld zł rok wcześniej. Nakłady na zakupione portfele sięgnęły 215,4 mln zł w ostatnim kwartale 2014 r. wobec 82,2 mln zł rok wcześniej, poinformowała spółka.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) mają już 80% nieruchomości z uregulowanym stanem prawnym, co otwiera przed kolejową spółką deweloperską XCity Investments "o wiele większe" możliwości inwestycyjne, poinformował wiceprezes PKP Jarosław Bator.

Capital Park dokonał przedterminowego wykupu 550 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł każda w celu umorzenia, podała spółka.

Wartość aktywów netto funduszy Union Investment TFI wzrosła o 2,81 mld zł w skali roku i przekroczyła 10 mld zł na koniec grudnia 2014 roku, poinformowała spółka.

Każda stacja europejskich telewizji publicznych powiększa swoje zasięgi, a nie zmniejsza. Tymczasem TVP, zaprzestając nadawania swoich kanałów przez satelitę Astra z pozycji 19,2E postanowiło zrobić coś zupełnie odwrotnego i, wydaje się, dosyć nieracjonalnego, poinformował prezes Astra Central Eastern Europe Marcin Ornass-Kubacki.

Finalna cena sprzedaży projektu Złota 44 przez Orco Property Group na rzecz spółki zależnej międzynarodowego konsorcjum Amstar i BBB Development wyniesie 50,04 mln euro, podało Orco. Cena uległa zmianie w wyniku porozumienia z generalnym wykonawcą Inso.

PCC Rokita zawarło z IRPC Polyols Company Limited z siedzibą w Bangkoku umowę o utworzeniu spółki joint venture (JV), która będzie zajmowała się sprzedażą polioli i systemów poliuretanowych, znajdujących się obecnie w portfelu firmy IRPCP. Ponadto IRPCP będzie wytwarzała na rzecz spółki JV nowe produkty na bazie licencji technologicznej od PCC Rokita, podała spółka.

Grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych) na poziomie 421 umów netto (wzrost o 0,5% r/r) oraz przekazała łącznie 334 mieszkania i domy w 2014 r. (spadek o ok. 30%), podała spółka.

Cena emisyjna nowych akcji Banco Santander została ustalona na 6,18 euro za sztukę, podała instytucja. Wartość emisji brutto wyniesie 7,5 mld euro.

TDJ złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad FPM S.A. z siedzibą w Nowym Mikołowie, podał Urząd.

Vantage Development zakłada, że w 2015 roku sprzeda ok. 450 lokali wobec 255 lokali w roku ubiegłym, poinformował członek zarządu Vantage Dariusz Pawlukowicz.

Polnord stawia sobie za cel osiągnięcie w tym roku sprzedaży na poziomie 1,5 tys. mieszkań, z czego z projektów, które w 100% należą do spółki - ok. 1,2 tys. lokali, poinformował wiceprezes Tomasz Sznajder.

Rada dyrektorów Banco Santander S.A. proponuje emisję poprzez przyspieszoną księgę popytu do 1,258 mld akcji w celu pozyskania kwoty do 7.500 mln euro, podała instytucja. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie ok. 5.800 mln euro w 2014. Obrót akcjami banku ma zostać dziś wznowiony.

PKP Cargo podpisało umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów w terminie do dnia 12 grudnia 2015 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka. Przewidywana wartość umowy wynosi łącznie 684,7 mln zł netto (842,2 mln zł brutto).

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem