Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Firma Universal Energy (UE) w związku z uruchomieniem programu naprawczego dla Kompani Węglowej wyraziła gotowość przejęcia trzech kopalń przeznaczonych do likwidacji: KWK Brzeszcze, KWK Sośnica-Makoszowy i KWK Bobrek Centrum w celu kontynuowania działalności górniczej, poinformowała spółka.

Transakcja odwrotnego przejęcia WDM Capital, spółki zależnej Domu Maklerskiego WDM, w wyniku której pośrednim większościowym akcjonariuszem dominującym spółki stał się Piotr Sieradzan została zrealizowana, podał Dom Maklerski WDM.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjął 15.972 wnioski w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" w 2014 r., przyznając dopłaty o wartości ponad 366 mln zł (na lata 2014-2016). W samym grudniu ub.r. bank zaakceptował ponad 2,2 tys. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego - najwięcej od początku programu, podał BGK.

Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, spółka zależna Kopeksu, ma aneks do umowy z KGHM Polska Miedź na wykonanie wyrobisk chodnikowych, podał Kopex. Szacunkową wartość wynagrodzenia za roboty w 2015-20 ustalono na 427,5 mln zł.

Adecco Polska szacuje, że dynamika wzrostu rynku pracy tymczasowej w Polsce w 2015 roku wyniesie ok. 15% r/r, poinformowała dyrektor generalny Adecco Anna Wicha.

Okres wyprzedaży to również czas wzmożonej sprzedaży on-line, a nowe przywileje klientów zagwarantowane ustawą konsumencką wzmacniają dynamikę sprzedaży i stają się kołem zamachowym rozwoju branży e-commerce, oceniają analitycy Comarch ERP.

Poczta Polska ma najtrudniejsze uregulowania prawne wśród spółek Skarbu Państwa w kwestii procesów dotyczących np. sprzedaży zbędnego majątku, ale chce dynamizować restrukturyzację w tym względzie. Wydzieliła ok. 400 nieruchomości do sprzedaży i reguluje stany prawne kolejnych ok. 700 nieruchomości wspólnych z Orange Polska (dawniej TPSA). W 2014 roku wartość sprzedaży nieruchomości wzrosła o 250% r/r (ilościowo i wartościowo), poinformował wicedyrektor Pionu Infrastruktury Poczty Polskiej Radosław Wawrzyniak.

Poczta Polska ma inne spojrzenie na swój portfel nieruchomości niż PKP. Nie stworzy firmy deweloperskiej w ramach grupy, ale chce realizować "elastyczną" strategię podążania za preferencjami lokalizacyjnymi klientów, podporządkowaną głównej działalności pocztowej. Dąży do maksymalizacji wartości swoich nieruchomości, a także przychodów z ich sprzedaży oraz chce być atrakcyjnym partnerem dla deweloperów, przyciągającym innych najemców. Trwają ponadto analizy ewentualnych wspólnych projektów z PKP na gruntach sąsiadujących, poinformował wicedyrektor Pionu Infrastruktury Poczty Polskiej Radosław Wawrzyniak.

Ursus i Orlen Oil - spółka z grupy PKN Orlen - podpisały porozumienie w sprawie współpracy marketingowo-handlowej, podały firmy oraz Urząd Miasta Lublin.

PKP Cargo spodziewa się, że w przetargu na zakup do 20 lokomotyw wielosystemowych, wartych nawet ponad 400 mln zł, wystartują też polscy producenci taboru szynowego - Pesa i Newag, poinformował członek zarządu ds. operacyjnych Wojciech Derda.

Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Raiffeisen Polbank wyniosły ponad 300 mln zł na koniec grudnia 2014 roku, poinformował bank.

PKP Cargo ogłosiło przetarg na zakup 20 lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń transgranicznych, z czego pięć opcjonalnie. Całkowita wartość zamówienia może wynieść powyżej 400 mln zł, podała spółka.

RWE rozpoczyna budowę parku wiatrowego w Opalenicy o mocy 17 MW. Postawionych zostanie siedem turbin o mocy 2,4 MW każda, a cały projekt zostanie uruchomiony pod koniec 2015 r., poinformował członek zarządu RWE Renewables Polska Robert Macias.

Erbud podpisał umowę na budowę bloku operacyjnego oraz przebudowę dwóch oddziałów Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, podała spółka. Wartość umowy to 26,99 mln zł.

Ronson Development zakończył 2014 r. z najlepszymi w historii wynikiem sprzedaży na poziomie 711 lokali, czyli o 24% więcej niż w 2013 r., podała spółka. Ronson planuje w br. przekroczyć poziom 800 sprzedanych mieszkań.

Dariusz Jędrzejczyk zrezygnował z funkcji członka zarządu Hawe, podała spółka. Zarząd pracuje obecnie w składzie jednoosobowym.

Rank Progress liczy na wspólne projekty z Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP) przy wybranych projektach w ramach tzw. dworców systemowych, czyli inwestycji w mniejszych miastach, poinformowała dyrektor ekspansji spółki Magdalena Górczyńska.

Atal podtrzymuje chęć przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej akcji w I kw. tego roku, uzależniając ostateczny termin oferty od ostatecznej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzającej prospekt spółki oraz sprzyjających warunków rynkowych, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Mateusz Juroszek.

Zarząd ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych serii C o wartości 45,3 mln zł, podał fundusz.

Mariner Capital Limited z siedzibą w St. Julian's (Malta) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OUKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku, podał Urząd.

OEX oraz Neo Investment złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OUKiK) wniosek o zgodę na przejęcie wspólnej kontroli nad Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu, podał Urząd.

Zarząd BondSpot wyznaczył czwartek, 15 stycznia, jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 500,000 obligacji serii A Raiffeisen Bank Polska o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, podał bank.

Hortex Holding złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OUKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Ren Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, Marywilska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz przejęcie wspólnej kontroli nad Allfood sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, Iglomen sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Chłodniami Europejskimi sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, podał Urząd.

Spółka z grupy Unibep - Czarnieckiego - podpisała umowę ostateczną z firmą Lobo Lidia Włodarczyk, na mocy której Lobo przeniosła na rzecz Czarnieckiego prawo użytkowania wieczystego działek położonych w Poznaniu u zbiegu ulic Roboczej i Stefana Czarnieckiego za cenę 14,3 mln zł netto, podał Unibep.

Spotkanie przedstawicieli rządu ze stroną społeczną w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej (KW) zostało zerwane przez przedstawicieli związków zawodowych. Delegacja rządowa oczekuje na powrót związkowców do stołu. Z kolei Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) zwrócił się do premier Ewy Kopacz z prośbą o rozpoczęcie rozmów mających na celu wypracowanie porozumienia, które pozwoli "zapobiec eskalacji protestów w kopalniach i wybuchowi buntu społecznego w regionie".

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem