Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W razie załamania się notowań cen miedzi, szczególnie w walutach lokalnych, KGHM Polska Miedź może zweryfikować swoje plany inwestycyjne do 2020 r., zakładające wydatki na poziomie 27 mld zł, poinformował wiceprezes Jarosław Romanowski.

Udział grupy PKP Cargo w rynku pod względem przewiezionej masy towarów wzrósł o ponad 2 pkt proc. r/r w grudniu ub.r. do 49,12%, podała spółka powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Pod względem wykonanej pracy przewozowej udział grupy PKP Cargo wzrósł do 58,05% w grudniu 2014 r. z 57,77% rok wcześniej.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o przywróceniu akcjom Mieszka i Bakallandu formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 10 lutego 2015 r., podała Komisja.

Polnord wyemitował 105 tys. sztuk 3-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł, podała spółka. Obligacje mogą trafić na Catalyst.

Wartość płatności dokonanych polskimi kartami Visa wzrosła o 17,3% w skali roku do 21,4 mld euro w roku obrachunkowym zakończonym 30 września 2014 r, poinformowała Visa Europe. Liczba transakcji wzrosła o 26,5% wyniosła blisko 1,1 mld.

Sąd oddalił powództwo konsorcjum Polimeksu o zapłatę kwoty 114,6 mln zł z odsetkami przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) tytułem zwiększenia wynagrodzenia w kontrakcie na budowę autostrady A4 na odcinku Szarów - Brzesko, podał Polimex. Spółka będzie wnosiła apelację.

Veolia Energia Warszawa (d. Dalkia Warszawa) podejmie ewentualną decyzję o budowie nowego źródła ciepła w Warszawie wyłącznie w porozumieniu z PGNiG Termika. Obecnie projekt taki jest przedmiotem analizy, poinformował agencję ISBNews prezes Jacky Lacombe.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) akceptuje handel automatami HFT pod warunkiem, że sprzyja to zwiększeniu płynności notowanych akcji, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w najbliższym czasie podejmie decyzję w kwestii przyszłości jej inwestycji w platformę Aquis Exchange, poinformował agencję ISBnews prezes GPW Paweł Tamborski.

Bloober Team wybrał Dom Maklerski BOŚ jako oferującego akcje nowej emisji, poinformował prezes spółki Piotr Babieno.

Firma pożyczkowa Marka, dzięki skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji, podtrzymuje prognozę, zgodnie z którą zysk netto w 2014 r. wyniesie 2,5 mln zł, a w 2015 r. - ponad 3,5 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Jarosław Konopka. Spółka zamierza podnieść efektywność współpracy z pośrednikami finansowymi oraz wprowadzać nowe produkty dla rolników oraz dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla SGB-Banku i Zrzeszenia SGB rok 2015 to planowanie nowej strategii na kolejne lata, uwzględniające nie tylko obecne otoczenie makroekonomiczne, ale również możliwe kierunki rozwoju, poinformował prezes SGB Ryszard Lorek. Cały sektor oczekuje także nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Do zespołu zarządzania portfelami akcyjnymi PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dołączy z początkiem lutego Karol Chrystowski, poinformowała spółka.

SGB-Bank S.A. wypracował ok. 60 mln zł zysku brutto i ok. 50 mln zł netto w 2014 r., poinformował prezes banku Ryszard Lorek. Natomiast zysk całej Grupy, zrzeszającej ponad 200 banków spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej, zamknął się kwotą ponad 300 mln zł netto.

DCT Gdańsk rozpoczął budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża w Porcie Północnym - inwestor przekazał plac budowy belgijskiej spółce N.V. BESIX? generalnemu wykonawcy i projektantowi nowego terminalu. Na tę inwestycję DCT zabezpieczyło środki w wysokości 290 mln euro, poinformowała spółka.

Zarząd Morski Portu Gdynia odnotował zysk netto w wysokości 110,1 mln zł w ub.r., co oznacza wzrost o 133,8% r/r, podała spółka. Port Gdynia osiągnął w ub.r. największą w swojej 92-letniej historii wielkość przeładunków: 19,41 mln ton (wzrost o 9,9% r/r).

Zarząd GPW postanowił na wniosek Robyga wykluczyć z dniem 28 stycznia 2015 r. obligacje serii G oraz serii H z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, podała giełda. Wykluczenie nastąpiło w związku z wykupem tych obligacji.

Obligacje serii F Vantage Development zadebiutują na rynku Catalyst w środę, 28 stycznia, poinformowała giełda.

Zakład Urządzeń Komputerowych Elzab zamierza w przyszłości rekomendować walnemu zgromadzeniu podejmowanie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 30-70% skonsolidowanego zysku netto, jednak nie więcej niż zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, podał Elzab. Jednocześnie zarząd zarekomendował najbliższemu ZWZ podjęcie uchwały w sprawie wypłaty w wysokości 50% skonsolidowanego zysku netto, jednak nie więcej niż jednostkowy zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

Astarta Holding wyprodukowała ponad 466 tys. ton cukru (wzrost o 53% r/r), 104 tys. ton mleka (wzrost o 14% r/r) i ponad 150 tys. ton mączki sojowej w 2014 roku, poinformował CEO firmy Viktor Ivanchyk.

Zarząd GPW przyjął uchwałę, w której wyznaczył datę debiutu spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek na rynku głównym warszawskiej giełdy na piątek, 30 stycznia, podała GPW.

Nowa Kompania Węglowa zacznie przynosić zyski najwcześniej w II poł. 2016 r., poinformował prezes Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przedstawiło scenariusze połączenia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) z Energą i Taurona Polskiej Energii z Eneą, poinformował Kazimierz Grajcarek, kierujący Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem