Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

KGHM Polska Miedź ogłosiła wezwanie na 2.107.932 akcje Biprometu po cenie 6,29 zł za akcję, podała spółka.

Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł w 2014 roku, podała spółka.

Emperia Holding postanowiła zwiększyć kwotę przeznaczoną na nabywanie swoich akcji do 70 mln zł oraz przedłużyć program skupu swoich akcji przez spółkę zależną Elpro Development do dnia 31 grudnia 2015, podała spółka.

Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu, Zdzisław Sówka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plast-Bud, złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ? Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości oraz zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Polimex.

KGHM Polska Miedź zleciła Mostostalowi Zabrze wykonanie sieci gazowej tlenu i azotu za szacunkową wartość 18,1 mln zł netto w ramach zawartej w dniu 20 maja 2013 r. umowy ramowej na zabudowę pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I, podała spółka.

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 4 tys. dwuletnich obligacji serii S2 o wartości nominalnej do 4 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój działalności, wykup zapadających serii obligacji oraz nabywanie portfeli wierzytelności.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Asseco Poland kontroli nad Unizeto Technologies z siedzibą w Szczecinie, podało Asseco.

MBF Group, Radosław Majdan oraz AJK Corp podpisali umowę inwestycyjną projektu pod wspólną marką Vabun, podało MBF Group. W przypadku spełnienia warunków brzegowych znajdujących się w regulaminie rynku ASO Vabun podejmie "wszelkie czynności faktyczne i prawne" w celu upublicznienia spółki oraz debiutu na rynku alternatywnym NewConnect lub rynku regulowanym GPW, podano.

Bank Zachodni WBK uwzględnia ujemną stawkę LIBOR w wyliczaniu wysokości kredytów we frankach szwajcarskich, zdecydował także o obniżeniu do 1% spreadu walutowego stosowanego przy ustalaniu kursu sprzedaży CHF, podał bank.

Polimex-Mostostal podpisał warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Stalowej Woli na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna za łączną cenę 8,118 mln zł brutto, podała firma.

Best rozważa przeprowadzenie w niedługim czasie publicznej emisji obligacji celem sfinansowania potencjalnych inwestycji, poinformował prezes spółki Krzysztof Borusowski.

Fast Finance, które w ub. roku pozyskało łącznie portfele o wartości niemal 70 mln zł, w 2015 roku planuje nabycie wierzytelności o wartości kilkadziesiąt procent wyższej, poinformował prezes Jacek Daroszewski.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) uważa strajk odbywający się w zakładach spółki za nielegalny, podała firma. Zarząd zaapelował także o zaniechanie działań strajkowych.

LiveChat Software może podnieść prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2014/2015, która zakłada m.in. zysk netto wysokości 14,9 mln zł, przy przychodach wysokości 25,3 mln zł, poinformowała spółka.

Coal Holding z australijskiej grupy Balamara Resources Limited chce uzyskać koncesję we wrześniu i wówczas ruszy z budową kopalni węgla na Dolnym Śląsku, która potrwa około 2-3 lat i będzie kosztowała około 150 mln USD, poinformował dyrektor generalny spółki Andrzej Zibrow. Odwierty w okolicach Ludwikowic Kłodzkich na Dolnym Śląsku potwierdziły istnienie bogatych złóż antracytu - węgla używanego przede wszystkim w koksownictwie.

Hiszpańskie konsorcjum firm Rubau Polska i Construccioner Rubau S.A. Hiszpania podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA) umowę - o wartości 454,9 mln zł - na realizację ostatniego podlaskiego odcinka S8. Niespełna 15-kilometrowy fragment od granicy województwa do obwodnicy Zambrowa ma być gotowy latem 2017 roku, podał białostocki oddział GDDKiA.

EuroRating nadał spółce Alumetal rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem