Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów Banku Millennium poprawił się z poziomu 54,3% w roku 2013 do poziomu 50,2% w roku 2014 i w ten sposób współczynnik ten osiągnął poziom wyznaczony jako cel w strategii średniookresowej, poinformował bank w raporcie rocznym.

Wynik z działalności podstawowej osiągnął w ub.r. 2.076,6 mln zł, co oznacza jego wzrost o 11,7% r/r. Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) za rok 2014 osiągnął 1.465,0 mln zł, co oznacza wzrost o 15,3% r/r.

"Tę wysoką roczną stopę zwrotu należy traktować jako sukces grupy w sytuacji spadających od III kwartału 2014 r. stóp rynkowych (przed obniżką bazowych stóp procentowych NBP o 50 pb na początku października). W IV kw. 2014 roku wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,1% w stosunku do poziomu z poprzedniego kwartału, na co miała wpływ przede wszystkim istotna redukcja stopy lombardowej NBP o 100 pb" - czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa netto ogółem w roku 2014 osiągnęła poziom 2,5%, i była o 0,3 pkt proc. wyższa w porównaniu z poziomem z roku 2013. Bank podał, że poprawa marży odsetkowej została uzyskana dzięki niższym kosztom odsetkowym (głównie kosztom depozytów), które obniżyły się o 22,2% r/r, podczas gdy przychody odsetkowe spadły jedynie o 4,7% r/r. Odzwierciedlało to skuteczne zarządzanie marżą depozytową i stopniową zmianę proporcji aktywów w kierunku produktów o wyższej marży.

Wynik z tytułu prowizji w roku 2014 wyniósł 611,7 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% r/r. Głównymi czynnikami wzrostu były prowizje ze sprzedaży produktów inwestycyjnych (własne fundusze inwestycyjne i inne podobne produkty podmiotów zewnętrznych) i kredytów.

Przychody operacyjne ogółem grupy osiągnęły w ub.r. 2.215,6 mln zł i wzrosły o 10,4% r/r.

Koszty ogółem wyniosły 1.111,4 mln zł, co oznacza wzrost o 2,0% w porównaniu z rokiem 2013.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) obniżył się do 50,2% na koniec 2014 r. wobec 54,3% rok wcześniej. W samym IV kw. wskaźnik ten sięgnął 51,6% wobec 49,3% kwartał wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości ogółem utworzone przez grupę w roku 2014 wyniosły 265,5 mln zł i były o 13,4% (czyli o 31,4 mln zł) wyższe w skali roku. W ujęciu kwartalnym rezerwy netto wzrosły o 3,7% do 64 mln zł w IV kw.

"Wzrost w ujęciu rocznym dotyczył głównie przedsiębiorstw (wzrost o 26 mln zł), natomiast rezerwy detaliczne wzrosły jedynie o 5 mln zł r/r. Wzrost rezerw przełożył się na wyższe pokrycie kredytów z utratą wartości, zwłaszcza w segmencie korporacyjnym (wzrost o 4 pkt proc. r/r do 73%)" - czytamy także.

W ujęciu względnym koszt ryzyka (czyli odpisy netto z tytułu utraty wartości w porównaniu ze średnim poziomem kredytów netto) w roku 2014 osiągnął poziom 61 pb, czyli 5 pb więcej w ujęciu rocznym.

"W horyzoncie rocznym portfele hipoteczne i leasingowe wykazywały stabilny koszt ryzyka (odpowiednio 16 pb i 44 pb za rok 2014), natomiast w pozostałych kredytach detalicznych nastąpił widoczny spadek, o 45 pb w ujęciu rocznym, zaś w pozostałych kredytach korporacyjnych wzrost o 16 pb r/r" - podał bank.

Wskaźnik kredyty/depozyty grupy pozostaje na poziomie 92%. Wskaźnik kredytów z utratą wartości dla grupy poprawił się w 2014 roku i wyniósł na koniec grudnia 4,2% - co oznacza jego najniższy poziom w ciągu ostatnich 6 lat.

"Główną poprawę zanotowano w niehipotecznych kredytach detalicznych (wskaźnik kredytów detalicznych obniżył się w ciągu roku z 13,4% do 10,8%) i w portfelu kredytów dla przedsiębiorstw (wskaźnik obniżył się z 7,9% do 7%). Wskaźnik kredytów hipotecznych z utratą wartości wzrósł nieco z 1,34% do 1,56% w ciągu roku (wskaźnik przeterminowanych ponad 90 dni kredytów hipotecznych wyniósł jedynie 0,81%)" - czytamy w raporcie.

Współczynnik wypłacalności (Total Capital Ratio) osiągnął 15,2% a wskaźnik CET1 14,5% na koniec grudnia 2014 roku.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem