Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Altus TFI przygotował plan połączenia poprzez przejęcie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK. Wartość przejmowanej spółki, która zarządza blisko 1 mld zł aktywów wyceniono na 15 mln zł. Jej akcjonariusze otrzymają akcje Altus TFI nowej emisji serii G, które następnie zostaną odkupione przez Altus TFI i umorzone. Dzięki transakcji aktywa netto zarządzane przez spółkę (razem z asset management) wzrosną do 7,58 mld zł.

Plan połączenia wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy na NWZ obu firm oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego i UOKIK.

"Połączenie odbędzie się przez przeniesienie całego majątku TFI SKOK S.A. na Altus TFI S.A. (łączenie się przez przejęcie art. 492 §1 pkt. 1 KSH) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Altus TFI S.A. poprzez emisję nowych akcji serii G, które zostaną wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej (Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A. i Towarzystwu Finansowemu SKOK S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Na potrzeby połączenia wartość godziwa majątku TFI SKOK została oszacowana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na kwotę 15 mln zł (3,75 zł za akcję). Wartość Altus S.A. określona jako iloczyn liczby akcji w kapitale zakładowym i kwoty 9,50 zł, stanowiącej cenę emisyjną akcji w ostatniej oferty publicznej. Parytet wymiany ustalono na 1/2,533334, podano także.

Altus TTFI podało , że połączenie spółek ma głębokie uzasadnienie zarówno od strony strategicznej, jak i operacyjnej - pozwoli na ograniczenie kosztów, uzyskanie efektu skali.

"Planowana transakcja wpisuje się w naszą strategię akwizycyjną, ogłoszoną w czasie naszej ubiegłorocznej oferty publicznej. Przewiduje ona aktywną konsolidację rynku, poprzez przejmowanie portfeli funduszy, jak i całych TFI. Dotychczas przejęliśmy kilka funduszy, teraz przejmujemy spółkę, które zarządza ok. 1 mld zł aktywów. Zamierzamy kontynuować naszą strategię, przejmując kolejne podmioty na podobnych warunkach" - powiedział prezes Altus TFI Piotr Osiecki, cytowany w komunikacie.

Dzięki przejęciu TFI SKOK aktywa zarządzanych przez Altus TFI funduszy zwiększą się o 27% - do ponad 4,5 mld zł, co z razem z aktywami w asset management daje kwotę 7,58 mld zł.

"Dzięki partnerskiej umowie zyskujemy dostęp do rozbudowanej sieci dystrybucji, fundusze pod marką SKOK będą dystrybuowane jak dotychczas. Będziemy chcieli również poszerzać ofertę o nasze produkty, o komplementarnych strategiach inwestycyjnych, np. fundusze absolutnej stopy zwrotu" - podkreślił Osiecki.

TFI SKOK S.A. prowadzi działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od 21 lipca 2004 r. Na koniec grudnia 2014 r. wartość zarządzanych aktywów netto wynosiła 965,37 mln zł.

Aktualnie firma ma w ofercie 8 funduszy: SKOK FIO Rynku Pieniężnego, SKOK Parasol FIO: Subfundusz SKOK Akcji, Subfundusz SKOK Obligacji, Subfundusz SKOK Gotówkowy,Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji, Subfundusz SKOK Etyczny 1, Subfundusz SKOK Etyczny 2, których jednostki uczestnictwa oferowane są klientom indywidualnym (m.in. w ramach programu oszczędnościowego Skarbonka, czy Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) i instytucjonalnym (w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych).

Niezależne Altus TFI S.A. działa na rynku sześć lat - 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Na 2014 r. wartość aktywów netto funduszy oraz portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management wynosiła łącznie 6 620,03 mln zł - o 47,14% (tj. o 2 120,78 mln zł) więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem