Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warrszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Bank Millennium sprzedał pożyczki gotówkowe o wartości 589 mln zł w IV kw. 2014 r., zaś w całym ub. roku sprzedaż tego produktu sięgnęła 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 19,4% r/r, podał bank.

Kredyty ogółem netto grupy Banku Millennium osiągnęły na koniec grudnia 2014 roku 44,143 mld zł, co oznacza ich wzrost o 5,7% r/r. Kredyty dla obu segmentów, korporacyjnego i klientów indywidualnych, wzrosły w roku 2014 odpowiednio o 12,9% i o 3,0%, podał bank w raporcie.

Wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2014 roku wynosiła łącznie 31,44 mld zł i wzrosła o 3,0% r/r.

Niehipoteczne kredyty detaliczne (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku bieżącym, itd.) wzrosły dynamicznie o 22,1%, czyli o 820 mln zł rocznie.

"Motorem wzrostu był głównie wzrost pożyczek gotówkowych: wartość ich sprzedaży w 2014 6 roku wyniosła 2,1 mld zł (wzrost o 19,4% w porównaniu z poziomem sprzedaży w roku 2013). Na koniec grudnia 2014 r. saldo kredytów niehipotecznych dla gospodarstw domowych wyniosło 4 529 mln zł" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że stosunkowo umiarkowany wzrost kredytów dla gospodarstw domowych wynikał z dość stabilnego salda kredytów hipotecznych (wzrost o 0,4% r/r). Walutowe kredyty hipoteczne zmniejszyły się w porównaniu z końcem grudnia 2013 r. o 250 mln zł w wyniku naturalnej spłaty kredytów z tego portfela. Natomiast księga kredytów hipotecznych w PLN wzrosła o 395 mln zł rocznie.

"Na dzień 31 grudnia 2014 roku kredyty hipoteczne stanowiły 60% całkowitego portfela kredytowego grupy. Według grudniowego kursu CHF/PLN, walutowy portfel kredytów hipotecznych stanowił 56% kredytów ogółem dla gospodarstw domowych oraz 39% całkowitego portfela kredytowego grupy" - czytamy także.

W kredytach dla przedsiębiorstw, wzrost należności leasingowych (o 15,3% r/r) był wyższy, niż wzrost pozostałych kredytów dla przedsiębiorstw (o 11,9% r/r). Faktoring zanotował w ub.r. nowy rekord obrotów rocznych ogółem wynoszący 12,1 mln zł (wzrost o 30% r/r).

Dzięki wyższemu niż średni wzrost rynkowy, kredyty ogółem dla przedsiębiorstw osiągnęły na koniec grudnia 2014 r. wysokość 12,71 mld zł , co stanowi prawie 30% kredytów ogółem grupy.

Aktywa ogółem grupy osiągnęły na 31 grudnia 2014 roku 60,740 mln zł, co oznacza wzrost o 6,5% w ciągu roku.

Łączne środki klientów grupy Banku Millennium osiągnęły na koniec grudnia 2014 roku kwotę 54,35 mld zł, co oznacza wzrost o 4,8% r/r.

Depozyty klientów wyniosły 47 591 mln zł, rosnąc o 5,0% w porównaniu z bilansem na dzień 31 grudnia 2013 roku.

"Za bardzo pozytywny należy uznać fakt, iż wzrostowi depozytów w 2014 roku towarzyszyła poprawa marży odsetkowej netto za cały rok 2014, w porównaniu z poprzednim rokiem. Osiągnięto to pomimo niekorzystnego środowiska spadających rynkowych stóp procentowych w okresie sprawozdawczym" - czytamy w raporcie.

Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 29,82 mld zł i stanowią 63% ogólnego salda depozytów klientów. Ich wartość zwiększyła się o 10,2% (czyli o 2 769 mln zł) rocznie.

"Z drugiej strony wartość depozytów przedsiębiorstw spółek i sektora publicznego zmniejszyła się w roku 2014 o 2,6%, co było spójne z polityką zarządzania marżą odsetkową grupy i zostało zrekompensowane dużo wyższym wzrostem depozytów osób fizycznych" - czytamy także.

Na koniec grudnia 2014 r. depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wynosiły 17,77 mld zł, stanowiąc 37% depozytów grupy. Inne produkty oszczędnościowe i inwestycyjne sprzedane klientom grupy wzrosły o 3% r/r do 6,76 mld zł.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem