Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Prezes Zakładów Mięsnych Mysław Teresa Jochemczyk złożyła rezygnację z pełnienia dotychczasowej funkcji. Rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa dotychczasowego wiceprezesa - Lucjana Pilśniaka, poinformowała spółka

Skonsolidowany zysk netto mBanku mógł wynieść 297-327 mln zł w IV kwartale 2014 r., przy konsensusie na poziomie 3 mln zł wobec 314 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews.

Unibep podpisał umowę ze spółką ze swojej grupy kapitałowej - Czarnieckiego sp. z o.o. (zależnej bezpośrednio od Unidevelopment) na generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych w Poznaniu, podała spółka. Wartość umowy to 28,1 mln netto.

Polnord dokonał przedterminowego wykupu w celu umorzenia 50,000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka.

Darley Energy Poland (DEP) złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie ministra środowiska utrzymujące w mocy decyzję o przyznaniu KGHM Polska Miedź spornej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowych w rejonie Pucka, podało DEP.

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 20,1 mln zł w styczniu br. i były wyższe o 16% niż rok wcześniej, poinformowała spółka.

Best jest zainteresowany przejmowaniem aktywów spółek obrotu wierzytelnościami na rynku wtórnym. Spółka, która 9 lutego rusza z emisją obligacji detalicznych o wartości 35 mln zł planuje, że w ciągu najbliższego roku uplasuje jeszcze obligacje na kwotę 170 mln zł w ramach programu o wartości 300 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Geberit kontroli na grupą kapitałową Sanitec, podał urząd.

PiLab przeprowadził emisję akcji, pozyskując nowych inwestorów, w tym fundusz venture capital z USA - New Europe Ventures (NEV), podała spółka. Wartość emisji wyniosła 1 mln USD. Firma planuje wejście na rynek amerykański.

Best zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji serii H oraz I, poinformowała spółka w komunikatach. Wartość nominalne wykupywanych papierów wynosi odpowiednio: 10,0 mln zł i 14,68 mln zł.

Kredyt Inkaso zawarł z jednostką zależną Kredyt Inkaso Portfolio Investments, getBack i SHCO 54 S.? r.l. warunkową umowę koinwestycyjną w celu określenia ram współpracy w zakresie nabycia od Getin Noble Bank całości lub części portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 2 mld zł i zasad funkcjonowania NS FIZ, który dokona nabycia, podała spółka, ujawniając z opóźnieniem informację z 12 grudnia. Jednocześnie spółka poinformowała, że bank przyjął ostateczną warunkową ofertę nabycia portfela wierzytelności przez strony, co stanowi spełnienie pierwszego z warunków zawieszających.

Best rozpoczyna ofertę 4-letnich obligacji detalicznych serii K3 o wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie funduszy na zakup nowych portfeli wierzytelności oraz udział w konsolidacji branży windykacyjnej. Zapisy rozpoczną się 9 lutego i zakończą 20 lutego br.

W związku z trudną sytuacją na rynku surowcowym, Grupa Lotos może dokonać modyfikacji planów inwestycyjnych w segmencie wydobywczym, poinformował agencję ISBnews wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowy Mariusz Machajewski. Jego zdaniem, może to być konieczne, ponieważ niskie ceny ropy mogą utrzymywać się nawet półtora roku.

Znaczące odpisy Grupy Lotos w IV kw. 2014 r. są wymogiem księgowym, nie mającym wpływu na bieżącą sytuację finansową spółki, poinformował agencję ISBnews wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowy Mariusz Machajewski. Według niego, spółka bez przeszkód realizuje strategiczne inwestycje, a sytuacja płynnościowa jest stabilna.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 15 197,7 mln zł, według stanu na dzień wyceny 30 stycznia 2015 r., podała instytucja. Na koniec grudnia 2014 r. aktywa wynosiły 15.143,6 mln zł.

Standard & Poor's Ratings Services umieścił rating mBanku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, w efekcie umieszczenia na tej liście jego większościowego akcjonariusza - niemieckiego Commerzbanku, podała agencja.

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) zawarł uzgodnienie z organizacjami związkowymi na czas połączenia z BNP Paribas Bank Polska, podała instytucja.

VN uruchamia nową stację iTVN Extra, skierowaną do Polaków mieszkających za granicą, poinformował dyrektor ds. strategii w TVN Christian Anting.

Przepływy pieniężne Grupy Lotos na koniec ub.r. świadczą o bezpieczeństwie prowadzenia działalności operacyjnej mimo uwzględnienia w wynikach za IV kw. ub.r. istotnych odpisów, poinformował wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy Lotos Mariusz Machajewski.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.