Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe na niezmienionych poziomach w tym tygodniu. Na kolejnym posiedzeniu Rada obniży koszt pieniądza o 25 pb i nie należy oczekiwać głębszej redukcji w związku ze zmienną sytuacją na rynku finansowych, uważają analitycy.

Większość z 15 ankietowanych przez agencję ISBnews analityków oczekiwało pierwszej redukcji najwcześniej na marcowym posiedzeniu. Trzech ekonomistów oczekiwało jednak cięcia już na lutowym posiedzeniu - o 25 pb. Większość analityków uważa, że na koniec roku główna stopa procentowa będzie wynosiła 1,75%.

Po wczorajszej decyzji Rady i zdecydowanym sygnale, że na kolejnym posiedzeniu może dojść do obniżki stóp, wśród analityków nie ma jednak pełnej zgodności co do ewentualnej wysokości obniżki - niektórzy uważają, że w marcu, ze względu na zmienną sytuacją na rynkach Rada może poczekać z kolejną decyzją o redukcji. Zdaniem ekonomistów, decydujące znaczenie będzie miała m.in. marcowa projekcja inflacji i niższa dynamika PKB w pierwszych miesiącach tego roku.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

"Zakładamy, że Rada obniży stopy o 50pb w tym roku i mogłaby tego dokonać nawet w jednym ruchu, w sytuacji gdyby sytuacja na światowych rynkach finansowych stabilizowała się, wyraźne umocnienie złotego było kontynuowane, a deflacja i dane o aktywności zaskoczyły w dół" - analitycy Banku Zachodniego WBK

"Złoty, co prawda, odrobił straty wobec EUR i odrobił część strat wobec CHF, ale RPP, aby obniżyć stopy, będzie potrzebować danych wskazujących na osłabienie aktywności gospodarczej w Polsce oraz w strefie euro (zwłaszcza w Niemczech)" - główny ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak

"Główną przesłanką do cięcia stóp może być natomiast przedłużający się okres delfacji, choć ze względu na podażowy charakter deflacji decyzje o stopach procentowych nie wyeliminują ich źródła" - analitycy Banku Millennium

"Sądzimy, że Rada poprzestanie na jednorazowym dostosowaniu stóp, gdyż preferować będzie ostrożną, konwencjonalną politykę monetarną RPP nakierowaną na zapewnienie stabilności gospodarki (np. uniknięcie 'baniek' spekulacyjnych na rynku finansowym), uwzględniając niepewność co do reakcji gospodarki na historycznie niskie stopy procentowe" ? analitycy BOŚ Banku

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Napływ pozytywnych danych z gospodarki realnej oraz duża zmienność na rynkach finansowych w ostatnim czasie były najprawdopodobniej tymi czynnikami, które powstrzymały RPP przed obniżką stóp procentowych. Niemniej jednak pogłębiająca się deflacja oraz wydłużający się czas jej trwania skłoni - jak się wydaje - większość członków Rady do głosowania za obniżką stóp w marcu, przy okazji publikacji najnowszej projekcji CPI i PKB. Wydźwięk dzisiejszego komunikat po posiedzeniu RPP może być w tym kontekście jeszcze łagodniejszy niż w ostatnich miesiącach" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, nie zmieniła stóp procentowych. Główną przyczyną pozostawienia stóp bez zmian było prawdopodobnie zwiększenie niepewności na rynku walutowym wynikające z upłynnienia franka szwajcarskiego wobec euro przez SNB, oraz związane z tym osłabienie złotego. Złoty, co prawda, odrobił straty wobec EUR i odrobił część strat wobec CHF, ale RPP, aby obniżyć stopy, będzie potrzebować danych wskazujących na osłabienie aktywności gospodarczej w Polsce oraz w strefie euro (zwłaszcza w Niemczech). Ostatnie dane z Polski (produkcja przemysłowa, PMI) były znacznie lepsze od oczekiwań, a w Niemczech główne wskaźniki koniunktury poprawiają się. W tej sytuacji, pogłębiająca się deflacja za grudzień oraz umocnienie złotego nie były wystarczającymi przesłankami dla Rady, aby obniżyć stopy ? zwłaszcza, że ceny ropy przestały spadać, a koniunktura w przemyśle w Polsce uległa poprawie w styczniu. Wszystko wskazuje na to, że stopy zostaną utrzymane bez zmian również w marcu, choć prawdopodobieństwo obniżki za miesiąc jest nieco większe niż w było w tym miesiącu" - główny ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak

"Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian (stopa referencyjna nadal na poziomie 2%), ale ton komunikatu i przebieg konferencji prasowej wyraźnie sugerują duże szanse na obniżkę stóp w marcu. Prezes NBP nie wykluczył, że skala dostosowania polityki pieniężnej może być większa niż tylko 25pb i nam również wydaje się, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza rośnie. Zakładamy, że Rada obniży stopy o 50pb w tym roku i mogłaby tego dokonać nawet w jednym ruchu, w sytuacji gdyby sytuacja na światowych rynkach finansowych stabilizowała się, wyraźne umocnienie złotego było kontynuowane, a deflacja i dane o aktywności zaskoczyły w dół" - analitycy Banku Zachodniego WBK

"Treść komunikatu pozostała utrzymana w dotychczasowej, umiarkowanie łagodnej retoryce. Podobnie jak w styczniu, RPP w dalszym ciągu nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, a pełniejsza ocena sytuacji będzie możliwa po zapoznaniu się z marcową projekcją NBP. Wykreślono z komunikatu jedynie sformułowanie, iż czynnikiem mogącym skłonić do ewentualnych obniżek stóp będą dane sygnalizujące spowolnienie aktywności gospodarczej. (?) Oznacza to, że posiedzenie RPP w marcu z dużym prawdopodobieństwem może zakończyć się decyzją o obniżce stóp procentowych. Podtrzymujemy naszą ocenę, iż polska gospodarka, w tym w szczególności popyt krajowy nie wymaga dodatkowego wsparcia w postaci impulsu monetarnego. Główną przesłanką do cięcia stóp może być natomiast przedłużający się okres delfacji, choć ze względu na podażowy charakter deflacji decyzje o stopach procentowych nie wyeliminują ich źródła. Mimo, iż prezes NBP nie wykluczył cięcia kosztu pieniądza o 50 bps, to w naszej ocenie bardziej prawdopodobny scenariusz to niewielka obniżka o 25 bps. Do czasu najbliższego posiedzenia Rady w centrum uwagi będą wypowiedzi prof. E. Chojny-Duch i prof. J. Hausnera, których głosy mogą przeważyć o rozstrzygnięciu marcowego posiedzenia" - analitycy Banku Millennium

"Konferencja RPP pokazuje, że obniżka stóp procentowych w marcu o 25 pb. jest niemal pewna. W naszej ocenie marcowy 'Raport o inflacji' po raz kolejny pokaże, że inflacja w całym horyzoncie projekcji banku centralnego nie wraca do celu. Będzie to ważny argument za podjęciem decyzji o łagodzeniu polityki monetarnej" - starszy ekonomista Banku Pekao Wojciech Matysiak

"Prognozujemy, że w marcu RPP obniży stopy procentowe o 25 pkt. baz. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes NBP zapytany czy jednorazowo RPP może zdecydować się na obniżkę w większej skali ? o 50 pkt. baz., odpowiedział, że nie może wykluczyć takiej możliwości. Naszym zdaniem jednorazowa obniżka stóp większa niż 25 pkt. baz. jest jednak mało prawdopodobna. Przesłankami przeciwko jednorazowej obniżce rzędu 50 pkt. baz. będą w naszej ocenie: - ryzyko wzrostu zmienności rynkowej (istotne m.in. w kontekście nadal relatywnie słabego kursu złotego wobec franka), - potencjalny negatywny wpływ na sytuację banków komercyjnych jednorazowego znacznego dostosowania stóp (m.in. biorąc pod uwagę negatywny wpływ październikowej decyzji RPP o obniżce stopy lombardowej o 100 pkt. baz.). W bazowym scenariuszu przewidujemy jedną obniżkę stóp NBP o 25 pkt. baz., a następnie stabilizację stóp do końca roku na poziomie 1,75% dla stopy referencyjnej NBP. Sądzimy, że Rada poprzestanie na jednorazowym dostosowaniu stóp, gdyż preferować będzie ostrożną, konwencjonalną politykę monetarną RPP nakierowaną na zapewnienie stabilności gospodarki (np. uniknięcie ?baniek" spekulacyjnych na rynku finansowym), uwzględniając niepewność co do reakcji gospodarki na historycznie niskie stopy procentowe" ? analitycy BOŚ Banku

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem