Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Enea wyemitowała 5-letnie obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka.

"Zarząd Enea S.A. informuje o przeprowadzeniu w dniu 10 lutego 2015 roku pierwszej emisji obligacji w ramach umowy. Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są nominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Łączna wartość nominalna obligacji pierwszej serii wynosi 1 mld zł i została ona objęta przez 21 inwestorów, w tym 62,07% obligacji objęły banki, 30,66% obligacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 7,27% obligacji otwarte fundusze emerytalne i ubezpieczyciele" - czytamy w komunikacie.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 10 luty 2020 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 0,85% w skali roku, podano również

"Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnych ze strategią Grupy Kapitałowej Enea" - podkreślono.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Enei na dzień 30 września 2014 roku, zgodnie z ostatnim opublikowanym rozszerzonym skonsolidowanym raportem kwartalnym Grupy Kapitałowej za III kwartał 2014 roku, wyniosła ok. 3,2 mld zł. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Enei do czasu całkowitego wykupu obligacji wskazuje na to, że ze względu na zadłużenie finansowe związane z realizowanym programem inwestycyjnym, poziom zobowiązań Enei będzie wzrastał, czytamy dalej.

Obligacje w terminie do 60 dni od dnia emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w terminie 120 dni od dnia emisji zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot.

Proces emisji przeprowadzony został przez konsorcjum banków dilerów w składzie: ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A., Bank Pekao S.A. i mBank S.A.

Pod koniec czerwca 2014 r. Enea ogłosiła program emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Pozyskane środki będą wykorzystywane na akwizycje oraz na finansowanie bieżącej działalności grupy.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2013 r. spółka odnotowała ok. 9,15 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.