Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Orange Polska przewiduje, że 2015 rok będzie znów pełen wyzwań, a spadek cen w segmencie B2B zwiększy presję na przychody i EBITDA, poinformował członek zarządu ds. finansów operatora Maciej Nowohoński. Niedawno rozpoczęta aukcja na częstotliwości LTE skłania do ostrożności co do szacowania przyszłych przepływów pieniężnych.

Orange Polska zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję, podał operator.

Orange Polska ustawił cel dla organicznych przepływów pieniężnych w 2015 r. na poziomie ok. 900 mln zł, podała spółka.

Orange Polska oczekuje, że aukcja LTE przebiegnie "płynnie i bez zakłóceń". W 2015 roku operator zainwestuje do 450 mln zł w światłowodową sieć dostępową, poinformował prezes Orange Polska Bruno Duthoit, cytowany w komunikacie.

Orange Polska odnotowało 30,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 102,00 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyt Inkaso odnotowało 12,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. (III kw. roku finansowego 2014/2015 spółki rozpoczętym 1 kwietnia 2014 r.) wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

11 bit studios oczekuje, że "większa część przychodów" dla gry "This War of Mine" jest jeszcze przed spółką, podano w komentarzu do wyników za 2014 rok.

Zarząd 11 bit studios będzie rekomendował akcjonariuszom przeniesienie notowań spółki na główny parkiet GPW z NewConnect jeszcze w tym roku, podała firma.

Polskie Koleje Państwowe (PKP) wyłoniły wykonawcę estetyzacji Dworca Centralnego w Warszawie, poinformował członek zarządu PKP Jarosław Bator. Koszt inwestycji, która będzie realizowana w bieżącym roku, wyniesie 19,5 mln zł.

Konsorcjum Netii (jako liderem) i GTS Poland zawarło z Pocztą Polską umowę, na mocy której blisko 5 tys. placówek operatora zostanie połączonych siecią transmisji danych, poinformował dyrektor generalny rynku klientów biznesowych w Netii Cezary Chałupa.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) i konsorcjum Trakcja Polska zawarły ugodę przedsądową, na mocy której PKP PLK zobowiązały się do zapłaty na rzecz konsorcjum kwoty 15,74 mln zł, ponadto 7,26 mln zł z tytułu pokrycia kosztów wykonywania kontraktu w wydłużonym czasie oraz 17,99 mln zł za roboty wykonane w poprzednich okresach w trakcie trwania kontraktu na wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo w ramach projektu POIiŚ 7.1-41: "Modernizacja linii kolejowej E-65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo", wynika z komunikatu Trakcji.

Trakcja PRKiI dokonała odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych, który wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2014 o 7,26 mln zł brutto, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uzyskała w Sądzie Okręgowym w Gliwicach informację o postanowieniu, zgodnie z którym strajk w jej kopalniach jest nielegalny, podała spółka.

Konsorcjum z MCSI rozpoczyna prace związane z budową nowego systemu informatycznego do obsługi postępowań sądowo-administracyjnych dla Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), poinformował właściciel MCSI Konrad Wojterkowski. Prace warte 12 mln zł będą przebiegały do końca 2016 roku.

Należąca do mBanku firma mLeasing zwiększyła finansowanie o 29% r/r w ub.r. wobec 21-proc. wzrostu całego rynku. W tym roku spółka stawia przede wszystkim na rozwój w segmencie detalicznym, we współpracy z siecią oddziałów mBanku, poinformował prezes mLeasingu Mieczysław Woźniak.

Konsorcjum PBDI (spółka zależna w 94,27% od Erbudu) i Erbudu zawarło ze spółkami z Grupy PEP umowy na budowę Farmy Wiatrowej Mycielin oraz prace w ramach II etapu Farmy Wiatrowej Skurpie. Wartość umów to odpowiednio 72,55 mln zł netto i 3,41 mln zł netto, podał Erbud.

Komputronik uruchomi jeszcze w lutym własny sklep internetowy na rynku niemieckim, poinformował prezes spółki Wojciech Buczkowski.

Komputronik może wypłacić za bieżący rok obrotowy znacząco wyższą dywidendę niż za rok poprzedni, poinformowali przedstawiciele spółki.

Obligacje Empik Media & Fashion o wartości 128,8 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 13 lutego, podała giełda.

InfoSCAN złożył do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1,65 mln akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda i 153.650 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podała spółka.

Konsorcjum włoskich firm Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori złożyło najniższą ofertę, wartą 529 mln zł brutto, na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Poznań (węzeł A2 Głuchowo) - Wronczyn, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Bank Handlowy stać na to, aby zaproponować wskaźnik wypłaty dywidendy za 2014 rok na poziomie z lat ubiegłych, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Lotos Kolej nie musi zostać sprzedana, bliższe jest pozyskanie inwestora zewnętrznego i wspólny proces konsolidacji rynku przewozów kolejowych, poinformował prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz. Według niego, w pierwszym etapie będzie to prawdopodobnie inwestor finansowy.

Powtórzenie wyniku osiągniętego przez Bank Handlowy w 2014 roku będzie trudne w bieżącym roku ze względu na niskie stopy procentowe i spadek opłaty interchange, poinformował prezes Sławomir Sikora.

PKP Cargo wypracowało porozumienie kończące spór zbiorowy, dotyczący m.in. wypłaty dodatku motywacyjnego dla maszynistów-instruktorów czy dodatku alokacyjnego dla pracowników, którzy pracują poza miejscem zamieszkania, poinformował prezes Adam Purwin.

Skarbiec TFI chce zwiększyć aktywa w funduszach niededykowanych (przede wszystkim inwestycyjnych otwartych) do ok. 4,0 mld zł w 2015 r. z 3,4 mld zł obecnie, poinformował prezes Marek Rybiec. Dywidenda za łącznie 18 miesięcy (2014 i I poł. 2015 roku) ma być wypłacona pod koniec III kwartału bieżącego roku.

PKN Orlen uzyskał dziesięcioletnią koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, podała spółka.

Echo Investment przystępuje do realizacji II etapu Outlet Park Szczecin, w którym obiekt powiększy się do 21,3 tys. m2 powierzchni handlowej z niecałych 17,0 tys. m2 obecnie. Wykonawcą stanu surowego inwestycji jest firma Eresco, a inwestycja zostanie zakończona w IV kwartale br., podała spółka.

Stabilizacja jakości portfela kredytowego Banku Handlowego pozwoliła na utrzymanie dodatniego wyniku z odpisów. W całym 2014 roku ich wartość wyniosła 17,8 mln zł wobec 36,2 mln zł rok wcześniej, podał bank.

Zarząd Everest Investments zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 400 tys. zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz o kwotę nie wyższą niż 235,27 tys. zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka.

Wezwanie na akcje Zakładów Mięsnych Henryk Kania, ogłoszone przez Bahrija Limited, jest zgodne z interesem spółki, a cena odpowiada jej wartości godziwej, wynika ze stanowiska zarządu firmy.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 11,5% r/r do 302,7 mln zł w styczniu br., podała spółka.

Skarbiec Holding planuje wypłatę dywidendy w wysokości 100% zysku netto wypracowanego w 2014 roku, poinformował prezes Marek Rybiec.

Bank Handlowy według wstępnych danych odnotował 947,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 972,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skarbiec Holding odnotował 3,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komputronik odnotował 18,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. roku finansowego 2014/2015 (tj. 1 kwietnia - 31 grudnia 2014 r.) wobec 20,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem