Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Wstępne dane dotyczące inflacji w styczniu będą miały decydujące znaczenie dla Rady Polityki Pieniężnej, która na marcowym posiedzeniu powinna złagodzić politykę monetarną, uważają analitycy.

Dzisiaj GUS poinformował, że deflacja konsumencka wyniosła 1,3% w ujęciu rocznym w styczniu br. (wobec 1,0% r/r deflacji w poprzednim miesiącu). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2%. Piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 1,0-1,4% r/r (średnia wyniosła -1,27%). Także Ministerstwo Gospodarki przewidywało, że deflacja pogłębi się do 1,3% r/r w styczniu.

Zdaniem ekonomistów dzisiejsze dane o deflacji przybliżają Radę Polityki Pieniężnej do podjęcia decyzji o kolejnym zredukowaniu stóp procentowych. Ich decyzja w tej sprawie wydaje się przesądzona. Najczęściej analitycy sugerują cięcie na poziomie 25 pb, a jedynie pojedyncze głosy ekonomistów sugerują głębszą redukcję. Pojawiają się również wątpliwości, czy to już koniec tak niskich odczytów, czy też deflacja jeszcze bardziej się pogłębi w kolejnych miesiącach.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Wstępne dane o inflacji CPI w styczniu wskazują, że inflacja w dalszym ciągu poszukuje dna. W warunkach niskich cen paliw i żywności perspektywa powrotu inflacji do celu NBP oddala się" ? starszy analityk Banku Pekao, Adam Antoniak

"Z punktu widzenia RPP dane o inflacji wspierają zwolenników dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Deflacja pogłębia się i wydłuża co stanowi duży dyskomfort dla RPP, choć należy pamiętać, że jej źródła tj. spadki cen paliw i żywności, pozostają poza wpływem działania RPP" ? ekonomiści z Banku Millennium

"Z punktu widzenia RPP, pomimo coraz głębszego poziomu deflacji, struktura spadków cen w oparciu o niepopytowe kategorie (czynniki zewnętrzne), których oddziaływanie może być krótkotrwałe, powinna zachęcać do zachowania ostrożności przy ewentualnej redukcji stóp procentowych w marcu" - Piotr Dmitrowski, BGK

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Uważamy, że choć inflacja ponownie zaskakuje po niższej stronie, to deflacyjne efekty niskich cen paliw wygasną pod koniec br., a w 2016 r. inflacja wzrośnie do ok.1,3%. Z tej perspektywy cięcie stóp procentowych przez RPP nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Ale jak do tych danych podejdzie Rada, zobaczymy na początku marca. Jeśli jej członkowie skoncentrują uwagę na danych bieżących, to Rada obetnie stopy o 25 pb, jeśli jednak zwycięży podejście średnioterminowe - to Rada powinna pozostawić stopy na dotychczasowym poziomie 2,0%. Wiktor Wojciechowski, Plus Bank

"Biorąc pod uwagę to, że spadki inflacji są pochodną niższych cen ropy naftowej, a w ostatnich tygodniach ustabilizowała się sytuacja na rynku surowców energetycznych, nie wykluczamy, że bieżący odczyt jest minimum poziomu CPI, a w kolejnych miesiącach można spodziewać się stopniowego wzrostu dynamiki cen. Wyjście z deflacyjnych poziomów zapewne jednak nie nastąpi wcześniej niż w okolicach połowy roku.(?) Z punktu widzenia RPP, pomimo coraz głębszego poziomu deflacji, struktura spadków cen w oparciu o niepopytowe kategorie (czynniki zewnętrzne), których oddziaływanie może być krótkotrwałe, powinna zachęcać do zachowania ostrożności przy ewentualnej redukcji stóp procentowych w marcu. Za ostrożnością powinno przemawiać również to, że popyt krajowy nie potrzebuje dodatkowej stymulacji, o czym dobitnie świadczy silny wzrost importu. Istotniejszym argumentem może być kwestia eksportu, któremu może szkodzić poza problemami na wschodzie ewentualna aprecjacja złotego będąca efektem napływu kapitału zagranicznego po ostatniej decyzji EBC. W tym względzie trzeba jednak dodać, że bieżące poziomy kursu EURPLN nie odbiegają istotnie od poziomów odnotowywanych w okresie ostatnich trzech lat, co również powinno zachęcać do zachowania ostrożności. W związku z tym nie spodziewamy się, aby Rada zdecydowała się na głębszą niż 25 pb. redukcję stóp na marcowym posiedzeniu" - Piotr Dmitrowski, BGK

"Początek 2015 r. przyniósł pogłębienie się tendencji deflacyjnych. W styczniu ceny konsumenckie mierzone indeksem CPI obniżyły się o 1,3% r/r. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 3,9% r/r, a ceny w transporcie o 9,7% r/r. Tradycyjnie styczniowa publikacja danych inflacyjnych ma charakter wstępny, a lutowa publikacja przyniesie coroczną aktualizację koszyka inflacyjnego oraz rewizję styczniowych danych inflacyjnych. Wstępne dane o inflacji CPI w styczniu wskazują, że inflacja w dalszym ciągu poszukuje dna. W warunkach niskich cen paliw i żywności perspektywa powrotu inflacji do celu NBP oddala się. Podtrzymujemy naszą opinię, że tendencje inflacyjne i oddalająca się perspektywa powrotu inflacji do celu skłonią RPP do obniżki stóp procentowych o 25pb w marcu" - Adam Antoniak Bank Pekao

"Inflacja spadła w styczniu do -1,3% r/r, głównie za sprawą cen żywności i paliw. Publikacja ma charakter wstępny i może być zrewidowana za miesiąc po obliczeniu przez GUS nowych wag w koszyku CPI. Nie spodziewamy się jednak znaczącej korekty. Wstępnie szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła lekko do 0,6% r/r. Deflacja może się jeszcze pogłębić w lutym i dynamika CPI raczej nie powróci powyżej zera przed końcem III kw. br. Wzrost wartości kredytów przyspieszył w styczniu, jednak wynikało to głównie z osłabienia złotego. Po eliminacji tego czynnika oceniamy, że dynamika kredytów pozostała stabilna. Deficyt obrotów bieżących w grudniu był głębszy od oczekiwań, głównie za sprawą słabszego eksportu. Spodziewamy się jednak, że poprawa sytuacji gospodarczej w strefie euro zaowocuje ożywieniem polskiego eksportu w nadchodzących miesiącach. Dane GUS już od kilku miesięcy wskazują na ożywienie w handlu z największymi krajami strefy euro. Wzrost PKB w IV kw. 2014 wyhamował do 3% r/r, co było mniej więcej zgodne z oczekiwaniami. W sumie, ostatnie dane pozwalają nadal oczekiwać obniżki stóp procentowych przez RPP już w marcu" ? analitycy Banku Zachodniego WBK

"Z punktu widzenia RPP dane o inflacji wspierają zwolenników dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Deflacja pogłębia się i wydłuża co stanowi duży dyskomfort dla RPP, choć należy pamiętać, że jej źródła tj. spadki cen paliw i żywności, pozostają poza wpływem działania RPP. Cięcie stóp procentowych w marcu jest zatem wysoce prawdopodobne. Pytanie otwartym pozostaje skala cięcia. Podtrzymujemy naszą ocenę, iż polska gospodarka, w tym w szczególności popyt krajowy nie wymaga dodatkowego wsparcia w postaci impulsu monetarnego, dlatego też oczekujemy nieznacznej korekty stóp w dół o 25 bps. Wskaźnik CPI w kolejnych miesiącach będzie się stopniowo zwiększał, częściowo w efekcie działania niekorzystnych efektów bazowych z minionego roku. Wyhamował także spadek cen paliw. Od dołka w połowie stycznia cena baryłki ropy brent wzrosła o blisko 1/3. Na wynik posiedzenia w marcu mogą też wpłynąć tendencje na rynku walutowym. Silne umocnienie złotego zwiększy bowiem ryzyko głębszego niż nasz scenariusz cięcia kosztu pieniądza" ? analitycy Banku Millennium.

"Styczeń był trzecim z rzędu miesiącem pogłębienia się deflacji w Polsce. Główne przyczyny pozostały bez zmian: nastąpił dalszy spadek cen w kategorii ?żywność i napoje bezalkoholowe" oraz w kategorii ?transport" (za sprawą dalszych zniżek cen paliw). Z dniem 1 stycznia br. nastąpiły zmiany niektórych cen regulowanych, np. gazu i prądu dla gospodarstw domowych, oraz innych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania, ale nie miało to większego wpływu na ogólny wskaźnik CPI. W kierunku pogłębienia deflacji działały w styczniu także sezonowe spadki cen odzieży i obuwia. Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie po tym jak GUS dokona corocznej zmiany systemu wag (w marcu), który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych z roku poprzedzającego rok badany. Jest jednak niemal pewne, że kolejne miesiące (nawet do września br.) upływać będą pod znakiem deflacji, przy czym będzie się ona stopniowo zmniejszać. Już w lutym, jeśli kontynuowane będą na stacjach wzrosty cen paliw, deflacja może okazać się nieco łagodniejsza w porównaniu z dzisiejszym odczytem. Zanim jednak dane za styczeń i luty zostaną opublikowane, RPP podejmie na początku marca decyzje w sprawie stóp procentowych i spodziewam się że nastąpi ich kolejna obniżka o 25pb. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że stopy obcięte zostaną głębiej, o 50pb." - Monika Kurtek, Bank Pocztowy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem