Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd ING Banku Śląskiego przedłoży walnemu zgromadzeniu propozycję uchwały o przeznaczeniu z zysku za 2014 r. kwoty 520,40 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 50% skonsolidowanego zysku netto grupy. Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie 4,00 zł brutto.

Es-System skoncentruje się w najbliższym czasie na dalszym rozwoju produktów z kategorii oświetlenia LED i wzmocnieniu pozycji na rynkach, na których spółka jest obecna, w kraju i za granicą, poinformował agencję ISBnews prezes Bogusław Pilszczek.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy Smart City przez Unidevelopment - spółki zależnej Unibepu oraz Smart City i Challenge Eighteen - spółek zależnych CPD, podało CPD.

Fadesa Polnord Polska (FPP) planuje rozpoczęcie sprzedaży 206 mieszkań w dwóch pierwszych budynkach inwestycji Apartamenty Innova we Wrocławiu w marcu br., podała spółka.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują m.in. o zmianach radzie nadzorczej "w celu wzmocnienia biez?a?cego nadzoru nad sytuacja? finansowa? spo?łki", wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 31 marca.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na nabycie przez Aviva International Insurance akcji BZ WBK ? Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz BZ WBK ? Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, pozwalających na przekroczenie 50% liczby głosów na WZA spółek, podała Komisja.

CCC będzie przeznaczać na utrzymanie grupy kolarskiej CCC Sprandi Polkowice 0,5% przychodów, rezygnując jednocześnie ze wsparcia innych dyscyplin sportu, poinformował agencję ISBnews prezes i główny udziałowiec Dariusz Miłek. Dodał, że prowadzone są rozmowy z potencjalnymi dużymi sponsorami, a celem jest znalezienie się drużyny za 2-3 lata w gronie największych zespołów świata.

EuCO, obok spraw z tytułu szkód osobowych, chce także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych, poinformował prezes Krzysztof Lewandowski. Firma liczy również na rozwój w Rumunii.

Griffin Topco III s.a.r.l. złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Qualia Development, podał Urząd.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny wyrok skazujący w sprawie spółki Dobralokata umieszczonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na liście liście ostrzeżeń publicznych, podał Urząd.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa wobec Pay Trade Polska z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

S&P Maalot - izraelska agencja ratingiowa, będącą oddziałem International Standard & Poor's - podniosła ratingi kredytowe dwóch serii obligacji Plaza Centers, notowanych na giełdzie w TelAwiwie do ilBBB- z D w lokalnej skali. Perspektywa jest stabilna.

CHI Polska otwiera trzy nowe kawiarnie Costa Coffee w lutym br., a na rok finansowy rozpoczynający się w marcu zaplanowała 6-7 kolejnych otwarć. Spółka tym samym zamknie 2015 rok mając w portfolio ok. 115 kawiarni Costa Coffee i ok. 220 maszyn Costa Express, poinformował dyrektor zarządzający Andrzej Jackiewicz.

Best dokonał przydziału 350.000 obligacji serii K o wartości nominalnej 100 zł każda w ramach trzeciej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł trafią do portfeli 563 inwestorów, poinformowała spółka.

Ghelamco przekazało teren inwestycji handlowej Plac Vogla w Warszawie generalnemu wykonawcy - spółce Erbud, podało Ghelamco. Rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na marzec, a zakończenie na koniec III kwartału tego roku.

Budimex podpisał umowę z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica sp. z o.o. na budowę szpitala, podała spółka. Wartość umowy to 96,48 mln zł netto.

IKS Solino - spółka zależna PKN Orlen - zakończyło rozbudowę podziemnego magazynu ropy i paliw w Górze, poinformował Orlen. Magazyn osiągnął docelową wielkość ponad 6 mln m3.

Atal wprowadził do sprzedaży 90 mieszkań w II etapie inwestycji Stara Odra Residence we Wrocławiu, podała spółka.

MSI Bioscience (MB) - spółka, która opracowuje i komercjalizuje System Obrazowania Wielospektralnego (Multispectral Imaging System) do wykrywania wczesnych stadiów nowotworów jamy ustnej - realizuje kolejne etapy odwrotnego przejęcia (reverse merger) spółki Jantar Development z rynku NewConnect, podała firma.

CCC chce otworzyć 500 nowych sklepów w latach 2015-2017, utrzymując rentowność netto na poziomie 10% i 40-proc. dynamikę wzrostu przychodów, zapowiedział wiceprezes Piotr Nowjalis. Dobra sytuacja finansowa spółki pozwoli na wypłatę dywidendy na poziomie 2-3 zł na akcję, choć w II połowie roku możliwa jest emisja obligacji.

Qumak zawarł umowę na zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Lublinie za 22,7 mln zł netto, podała spółka.

Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację dla spółki Ciech do "redukuj" ze "sprzedaj", a cenę docelową - do 43,2 zł z 25,4 zł, wynika z raportu datowanego na 19 lutego.

Operator sieci Play - P4 miał niemal 4,4 mld zł przychodów w 2014, co oznacza wzrost o 18,1% r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła w tym okresie 1,07 mld zł, tj. wzrosła o 51,6% r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

P4 - operator sieci Play - miał 12,3 mln klientów na koniec 2014 roku (w tym 47,3% post paid), co oznacza wzrost o 1,55 mln lub 14,5% r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

W ramach grupy GPW zostanie uruchomiony rynek finansowy na towary, poinformował prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE) Ireneusz Łazor. W pierwszej kolejności będą tam notowane kontrakty futures na energię elektryczną, następnie na gaz ziemny. Na ten cel zostanie przeznaczona większa część zaplanowanego na 40-60 mln zł budżetu inwestycyjnego na 2015 r.

Uniwheels planuje rozpoczęcie w przyszłym roku budowy trzeciego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych spółki w Polsce o ok. 2 mln felg rocznie. Nowa fabryka stworzy ok. 250 nowych miejsc pracy, poinformował prezes Ralf Schmid.

Wilbo oczekuje pozytywnego zakończenia negocjacji z klientami, co powinno zaowocować podpisaniem kontraktów, które znacząco poprawią wyniki spółki w roku 2015, poinformowała agencję ISBnews prezes Bożena Serzycka. Według niej, spółka powinna bez problemu zrealizować propozycje układowe, a dodatkowo do końca roku planuje pozyskać 5 mln zł finansowania zewnętrznego.

Zarząd GPW planuje zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,40 zł na akcję za 2014 r., natomiast za rok może to być 2,60 zł na akcję, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski.

New World Resources (NWR) planuje capex na poziomie 30-40 mln euro w 2015 r., podała spółka. Cel sprzedażowy na ten rok to ok. 8,0 mln ton węgla koksującego i energetycznego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne sporządzone przez KCI w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F, podała Komisja.

MOL spodziewa się spadku skorygowanej EBITDA do 2 mld USD w 2015 r. Grupa planuje organiczny capex na poziomie 1,5-1,8 mld USD w bieżącym roku, podał MOL.

Projekt rozporządzenia w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków przewiduje, że 30 czerwca roku do systemu poboru opłat od samochodów ciężarowych (viaTOLL) przyłączonych zostanie 251 km dróg krajowych, w tym ok. 35 km autostrad oraz ok. 216 km dróg, podał operator systemu.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad GSG Towers z siedzibą w Warszawie, która będzie sprawowana wspólnie z Gdańsk Shipyard Group z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab uchwaliły przeprowadzenie emisji pierwszej serii niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł w ramach Programu emisji obligacji do łącznie 50 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze CD Projektu: Piotr Nielubowicz, Marcin Iwiński, Michał Kiciński oraz Adam Kiciński rozwiązali porozumienie w przedmiocie nabywania akcji spółki oraz zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, podała spółka.

New World Resources (NWR) odnotowało 21 mln euro skonsolidowanej straty netto w 2014 r. wobec 914 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że powodzenie modelu biznesowego Aquis Exchange jest uwarunkowane m.in. pozyskaniem do połowy 2015 roku dodatkowego finansowania pozwalającego na zachowanie wymogów kapitałowych, podała giełda.

Spółka zależna Asseco Poland - Asseco Systems skutecznie nabyła 911.150 akcji Unizeto Technologies, stanowiących 81,3% udziału w kapitale i głosach, za łącznie 18,86 mln zł, podało Asseco.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o wznowieniu obrotu akcjami spółki Sadovaya Group od środy, 25 lutego, podała giełda.

MOL Group odnotował 68,60 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 5,20 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 112,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 113,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 312,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 70,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBbews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem