Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Wartość oszczędności gospodarstw domowych Polaków w ostatnim kwartale ub. roku wzrosła o 2% i wyniosła 1.094 mld zł na koniec 2014 roku, co stanowiło równowartość 257 mld euro. Pomimo wzrostu, nie udało się odbudować oszczędności po tym, jak na początku roku zostały one uszczuplone przez transfer ponad połowy aktywów zgromadzonych w OFE, wartych aż ponad 153 mld zł, do ZUS. W skali całego roku oszczędności Polaków pomniejszyły się o -70 mld zł, czyli o 6,0%, podały Analizy Online.

Na przestrzeni całego kwartału wartość aktywów gospodarstw domowych wzrosła o blisko 22 mld zł. O dodatniej dynamice zdecydowały ulokowane w bankach i SKOK-ach depozyty, w których Polacy trzymają już ponad 55% swoich oszczędności. W IV kwartale 2014 roku wartość środków na nich ulokowana przyrosła o 4,2%, i to mimo obniżek przez banki stóp oprocentowania (średnio dla lokat terminowych o -0,3 p.p.). To najwyższa dynamika kwartalna od IV kwartału 2011 roku.

"Gospodarstwa domowe preferują tę formę lokowania swoich oszczędności, najprawdopodobniej ze względu na większą stabilność warunków oszczędzania oraz relatywnie niższe ryzyko ewentualnych strat. W sumie od września do grudnia wartość depozytów powiększyła się o +24,7 mld zł, po raz pierwszy w historii przekraczając barierę 600 mld zł" ? czytamy w raporcie.

W IV kwartale w większym stopniu wzrosła wartość środków ulokowanych na depozytach bieżących ? łącznie o 15,6 mld zł (niemal czterokrotnie więcej niż przed rokiem), do 300,8 mld zł. Znaczny przyrost środków odnotowano również na depozytach terminowych, których stan powiększył się w sumie o 9,1 mld zł, do 304,5 mld zł.

W całym 2014 roku środki zgromadzone w bankach i SKOK-ach na rachunkach bieżących wzrosły o 20,9 mld zł (o ponad połowę mniej niż w 2013 roku), a na depozytach terminowych o 30,7 mld zł (w porównaniu do -8,8 mld zł w 2013 roku). Roczna dynamika wzrosła do 9,3%.

W IV kwartale istotną rolę odegrał również znaczący przyrost środków utrzymywanych w gotówce. Ich wartość wzrosła o 5,6 mld zł do 130 mld zł na koniec grudnia.

Niewielkie znaczenie w przyroście aktywów gospodarstw domowych w IV kwartale 2014 roku stanowiły inwestycje na rynku kapitałowym.

"W największym stopniu w tym czasie wzrosła wartość środków ulokowanych w detalicznych funduszach inwestycyjnych (po wyłączeniu inwestycji dokonanych poprzez UFK) ? w sumie o ponad +3,3 mld zł, do ponad 97 mld zł. Wzrosła również wartość zasobów ulokowanych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych w ramach ubezpieczeń na życie z UFK, o +0,5 mld zł (+1,0%) do 54,4 mld zł. O zaledwie +0,1 mld zł wzrosły jeszcze aktywa zgromadzone w funduszach zagranicznych, do 6,8 mld zł na koniec roku. Symbolicznie wzrosły także zasoby trzymane w obligacjach, a ich wartość na koniec roku wyniosła 9,9 mld zł" ? czytamy także.

W pozostałych 2 segmentach rynku mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości ulokowanych środków. W przypadku akcji spółek publicznych, redukcja zaangażowania wynikała prawdopodobnie z obawy o stabilność rynku akcji.

Nienajlepsza kondycja warszawskiej giełdy negatywnie wpłynęła także na wartość aktywów zgromadzonych w funduszach emerytalnych, których portfele od kilkunastu miesięcy są w znacznie większym stopniu wypełnione akcjami. W ujęciu wartościowym spadek wyniósł -10 mld zł, co odpowiada dynamice na poziomie -6,3%. Na koniec roku aktywa zgromadzone w OFE warte były 149,1 mld zł.

?W skali całego roku wartość zgromadzonych w nich środków zmniejszyła się aż o -150 mld zł, a udział OFE w naszych oszczędnościach skurczył się z 26% do zaledwie niecałych 14%. Tak duży spadek aktywów wynika z wprowadzonych w 2014 roku zmian w systemie emerytalnym. Na początku roku OFE przekazały ZUS ponad połowę aktywów zgromadzonych w portfelach (obligacji skarbowych i innych instrumentów), wartych ponad 150 mld zł. Od tego czasu odbudowie aktywów nie sprzyjają także inne zmiany w systemie emerytalnym, polegające na wprowadzeniu dobrowolności w przystąpieniu do OFE, a także tzw. mechanizm suwaka bezpieczeństwa. W listopadzie OFE przekazały ZUS z tego tytułu środki warte 3,3 mld zł" ? czytamy także.

W skali całego 2014 roku najwięcej powiększyły się oszczędności gospodarstw domowych ulokowane na depozytach - łącznie o +52 mld zł, a także trzymane w gotówce (blisko +16 mld zł) oraz ulokowane w funduszach inwestycyjnych (+11 mld zł). Największą dynamikę odnotowały natomiast fundusze zagraniczne, które powiększyły aktywa o ponad dwie trzecie (+1,9 mld zł).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem