Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie banku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) oraz na proponowane zmiany statutu BGŻ, podał bank.

Grodno podpisało umowę zakupu większości przedsiębiorstwa Elektromag za 4,3 mln zł, podała spółka. Transakcja pozwoli wzmocnić pozycję Grodna w segmencie przemysłowym.

Impexmetal zawarł z Valeo Systemes Thermiques umowę na dostawy wyrobów aluminiowych dla zakładów grupy Valeo na lata 2015-2016 o szacunkowej wartości ok. 282 mln złotych, podała spółka.

ZUE złożyło w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie 70% udziałów w Railway GfT Polska, podał Urząd.

Klon dokonał przydziału 25.000 dwuletnich obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln zł, podała spółka.

Elektrobudowa prognozuje, że skonsolidowany zysk netto wyniesie 45,0 mln zł, a zysk jednostkowy sięgnie 42,3 mln zł w 2015 roku, poinformowała spółka. Elektrobudowa oczekuje, że portfel zamówień spółki na bieżący rok osiągnie wartość 944,8 mln zł.

Elettrostandard Polska, Wind Mobile oraz Pracownia Ślusarska Bartosz Wójcik otrzymały zezwolenia na działalność w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej, podał zarządzający strefą Krakowski Park Technologiczny (KPT). Spółki zainwestują łącznie ok. 16,9 mln zł w Niepołomicach, Krakowie i Tarnowie.

Hotel ibis Ryga, który zostanie otwarty w centrum stolicy Łotwy, dołączy do Grupy Hotelowej Orbis pod koniec 2016 roku, podał Orbis.

Everest Investments zakończył subskrypcję prywatną i uplasował wszystkie oferowane 400 tys. akcji serii F. Spółka pozyskała środki w wysokości 2 mln zł, poinformował prezes Piotr Sieradzan.

Orion Investment spodziewa się, że przeniesienie na rynek główny GPW z NewConnect będzie możliwe jesienią br. Zmiana rynku notowań poprzedzona będzie nową emisją, poinformował agencję ISBnews prezes Tadeusz Marszalik. W 2015 r. deweloper zamierza wprowadzić do sprzedaży ok. 100 mieszkań i 42 domy.

Gekoplast zadebiutuje w czwartek, 26 lutego, na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. Gekoplast będzie 429. spółką notowaną na NewConnect oraz 1. debiutem na tym rynku w 2015 roku, podała giełda.

Zysk brutto International Personal Finance (IPF) w Polsce i na Liwtie wzrósł o 14% do 71,0 mln GBP w 2014 roku, podała spółka. W drugiej połowie ubiegłego roku spółka odczuła jednak spowolnienie.

Centrum Logistyczne Invena Log otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Podstrefie Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), na mocy którego przeznaczy 14 mln zł na utworzenie magazynu wysokiego składowania wraz z powierzchniami biurowymi, podała strefa.

Backlog grupy Kopex na koniec 2014 r. wyniósł 1,35 mld zł i był o 22% niższy r/r. Spółka liczy jednak na podpisanie kontraktów w Argentynie, które znacznie zwiększą tę wartość, poinformował prezes Józef Wolski.

Akcjonariusze Asseco Central Europe zdecydują o przeznaczeniu 10,04 mln euro z ubiegłorocznego zysku na dywidendę podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Wypłata wyniesie 0,47 euro na akcję i zostanie dokonana w dwóch ratach.

Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów Rosji: Idea Bank Rosja i spółki leasingowej Carcade, choć na razie nie ma takich planów, poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

Getin Holding pracuje nad kolejnymi projektami akwizycyjnymi i w ciągu kwartału może poinformować o nowych transakcjach, poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

Miilux Poland - spółka grupy Kopex i fińskiej Miilux Oy - przeorientuje działalność z produkcji blach trudnościeralnych na produkcję komponentów, poinformował prezes Kopeksu Józef Wolski.

Globe Trade Centre (GTC) podpisało wiążącą umowę z Cinema City na najem ponad 3.300 m2 przestrzeni kinowej (11 sal) w Galerii Północnej w Warszawie, podała spółka. Dodatkowo, GTC obecnie finalizuje umowę z Cinema City dotyczącą najmu powierzchni przeznaczonej na kino w Galerii Wilanów.

Zarząd Getin Holding będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 rok, poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

Rosja i Chiny będą strategicznymi rynkami dla Grupy Kopex w 2015 r., poinformował prezes spółki Józef Wolski.

Zarząd Asseco Central Europe przedstawił radzie nadzorczej spółki propozycję zarekomendowania walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy za 2014 r. w wysokości 0,47 euro na akcję, podała spółka.

San Leon Energy osiągnęło "bardzo pozytywne" rezultaty testów odwiertu Rawicz-12 w woj. wielkopolskim, podała spółka. San Leon oczekuje, że osiągnie tu pierwsze komercyjne przepływy gazu konwencjonalnego.

Mecalit Polska otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE), na mocy którego przeznaczy co najmniej 12 mln zł na rozbudowę istniejącego zakładu produkcji tworzyw sztucznych przy ul. Dąbrowskiego w Łodzi, podała strefa.

Fortuna Zakłady Bukmacherskie - należąca do Fortuna Entertainment Group - liczy, że po wprowadzeniu planowanej nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w kontekście działalności państwowego Totalizatora Sportowego na rynku bukmacherów nastąpi przełom, który skutecznie wyeliminuje z rynku nielegalne firmy, poinformował agencję ISBnews wiceprezes spółki Konrad Łabudek.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej (WPIP) - wykonawca zakładu produkcyjnego dla PZ Cormay - nie zgadza się z żądaniami spółki dotyczącymi zapłaty odszkodowania w kwocie 250 tys. zł i kar w łącznej wysokości 2,02 mln zł w związku z wstrzymaniem prac, podało WPIP.

Idea Bank, którego zysk netto wzrósł o 125% r/r do 241,3 mln zł w 2014 roku, zakłada dalszą poprawę wyników w 2015 roku, poinformował bank. Idea Bank planuje także wzrost liczby depozytów i kredytów, a także przyrost liczby klientów.

Z związku z odstąpieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) od umowy na realizację projektu e-Dolnyslask o wartości 53,6 mln zł, Qumak przewiduje obciążenie wyniku za IV kwartał 2014 roku rezerwą w wysokości 12 mln zł, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu, poinformowała spółka. Pisemne zgłoszenia kandydatur na stanowisko prezesa należy złożyć do 16 marca 2015 r. do godz. 14.00.

Michael/Ström - nowy dom maklerski na rynku specjalizujący się w obligacjach korporacyjnych - chce koncentrować się na segmencie średnich i dużych spółek i przeprowadzać emisje o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Firma będzie świadczyć usługi bankowości inwestycyjnej firmom oraz w ramach butiku inwestycyjnego oferować autorskie produkty dla inwestorów detalicznych, poinformowali przedstawiciele spółki.

Coöperatief Avallon MBO II U.A. z siedzibą w Amsterdamie złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zaberd S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podał Urząd.

GPW i Bondspot wyznaczyły termin debiutu obligacji serii E2 spółki Casus Finanse o łącznej wartości nominalnej 24 mln zł w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst na czwartek, 26 lutego, podały instytucje w dwóch odrębnych komunikatach.

Nawet 23% załogi łączonych niebawem banków BGŻ i BNP Paribas Bank Polska może otrzymać wypowiedzenia od swojego pracodawcy, wynika z informacji "Rzeczpospolitej". Oznacza to, że pracę straci 1900 osób spośród 8271 zatrudnionych. Zmiany obejmą również zmniejszenie liczby placówek o 118., tj. o 19% obecnej sieci.

Redan zdecydował o uwzględnieniu zabezpieczania części lub całości otwartej pozycji walutowej w zależności od oceny prawdopodobieństwa negatywnych z punktu widzenia wyników zmian kursów walut, podała spółka.

Rada nadzorcza Admiral Boats wyraziła zgodę na zaciąganie przez spółkę zobowiązań w drodze emisji obligacji, w kwocie przekraczającej równowartość 1 mln euro, podała spółka.

PZ Cormay i Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej odstąpiły obustronnie od umowy z na budowę zakładu produkcyjnego dla spółki, podał Cormay w dwóch odrębnych komunikatach.

Getin Holding odnotował 173,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 246,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Polwax szacuje, że osiągnął w roku obrotowym 2014 przychody ze sprzedaży netto na poziomie 258,2 mln zł, EBITDA w wysokości 30,8 mln zł i zysk netto na poziomie 22,4 mln zł, podała spółka.

Kopex odnotował 21,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 23,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 3,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 5,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 48,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 23,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Central Europe odnotowało 12,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 11,29 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem