Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) podjęli uchwałę w sprawie połączenia z BNP Paribas Polska, a także w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

"W związku z połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BGŻ S.A. z kwoty 56.138.764 zł do kwoty 84.238.318 zł w drodze emisji 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 zł (akcje połączeniowe)" - czytamy w komunikacie.

Walne zatwierdziło również stosunek wymiany akcji uzgodniony przez zarządy BGŻ i BNPP Polska, który wynosi: za 6 akcji BNPP Polska akcjonariuszom BNPP Polska zostanie przyznanych 5 akcji połączeniowych.

BGŻ złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano również w komunikacie.

Walne dokonało również zmian w statucie banku BGŻ m.in. w kwestii związanych z nazwą banku po połączeniu i liczb członków zarządu i rady nadzorczej.

"Bank działa pod firmą 'Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna'. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu 'Bank BGŻ BNP Paribas S.A.', a także wyróżniającego znaku graficznego." - czytamy w komunikacie.

Podczas walnego uchwalono rówież zwiększenie liczby członków zarządu banku z 4-9 do 4-12, a także rady nadzorczej z 5-9 do 5-12 członków.

Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł.

25 lutego także akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie z Bankiem BGŻ.

BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem