Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Operatorzy komórkowi Play i T-Mobile podali wyniki za 2014, Asbis się "odchudzi" i chce poprawić rentowność, Fortuna liczy, że przyszła nowelizacja ustawy o grach i zakładach będzie przełomem na rynku bukmacherów online, Cisco przedstawiło swoje prognozy dla ruchu w sieci w Polsce do 2019, Sygnity uruchomiło kluczowy element systemu e-Podatki, Bloober Team pozyskał ponad 10 mln zł z emisji akcji. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 23-27 lutego br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Zakłady wzajemne online : Fortuna Zakłady Bukmacherskie - należąca do Fortuna Entertainment Group - liczy, że po wprowadzeniu planowanej nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w kontekście działalności państwowego Totalizatora Sportowego na rynku bukmacherów nastąpi przełom, który skutecznie wyeliminuje z rynku nielegalne firmy, poinformował agencję ISBnews wiceprezes spółki Konrad Łabudek.

"Nowelizacja tej ustawy może sprawić, że Totalizator będzie mógł rozpocząć działalność w sieci. Dla gier liczbowych online działalnością konkurencyjną jest poker, kasyna czy bingo, co automatycznie sprawi, że państwowy monopol będzie konkurować z szarą strefą w tych segmentach. Liczymy, że skłoni to państwo do ochrony biznesu prowadzonego przez należącą do niego firmę. Może to wpłynąć na szybsze procedowanie sprawy i jednocześnie będzie dotyczyć całego rynku objętego ustawą, a więc również segmentu zakładów wzajemnych" - powiedział ISBnews Łabudek.

Zaznaczył, że celem zmian na rynku proponowanych przez Fortunę jest niezmiennie ochrona rynku, którego 90% kontrolowane jest przez firmy z szarej strefy, wzrost wpływów do budżetu i organizacji sportowych ze środków wypracowywanych przez legalną branżę oraz bezpieczeństwo graczy.??

Źródło: ISBnews

Cisco : VNI Mobile Forecast ? najważniejsze trendy w Polsce:

- 13-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2014-2019. Wzrost ten będzie 3-krotnie szybszy niż prognozowany wzrost ruchu w stacjonarnych sieciach IP;

- Ruch wideo w 2019 roku stanowić będzie 69 proc. ruchu w sieciach mobilnych (w porównaniu do 55% na koniec roku 2014);

- Ruch 4G w 2019 roku stanowić będzie 45 proc. ruchu w sieciach mobilnych, rosnąc 88-krotnie w ciągu najbliższych 5 lat;

- Ruch generowany przez połączenia M2M wzrośnie 37-krotnie w latach 2014-2019 i w roku 2019 stanowił będzie 5% całego ruchu w sieciach mobilnych;

- Aplikacje chmurowe będą w roku 2019 generować 89 proc. ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 81 proc. w roku 2014.

Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Sygnity : Uruchomiło produkcyjną wersję Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) w ramach realizacji Systemu e-Podatki, poinformował wiceprezes Sygnity S.A. Krzysztof Ducal.

"Uniwersalna Bramka Dokumentów to jeden z pierwszych symptomów potężnego, pozytywnego procesu w jakim przyszło nam współuczestniczyć. Jest to kolejny krok przeobrażania administracji tradycyjnej w cyfrową, w projekcie e-Podatki wspieranym przez Sygnity. Wymaga od nas, podatników, nie tylko zmiany zakorzenionych nawyków, ale i dostrzeżenia perspektyw jakie niesie ze sobą cyfryzacja urzędów" - powiedział Ducal, cytowany w komunikacie.

Uniwersalna Bramka Dokumentów to nowe narzędzie pozwalające wypełniać obowiązek przesyłania formularzy informacyjnych drogą elektroniczną przez wszystkich płatników rozliczających powyżej pięciu podatników. Wprowadzony on został na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sygnity, jako generalny wykonawca systemu e-Podatki, przygotowało i dostarczyło produkt spełniający wymogi ustawy nałożone na płatników. Najważniejszą funkcjonalnością UBD, będącą jednocześnie ogromną jej zaletą, jest możliwość przesyłania paczek dokumentów z jednym podpisem. Ich złożenie potwierdzone zostaje również jednym dokumentem UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Będzie to bardzo pomocne dla przedsiębiorców rozliczających dużą liczbę podatników, ale też i mniejszych jednostek. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) umożliwia płatnikowi zaawansowaną, elektroniczną komunikację z urzędami skarbowymi, w tym PFR (pre-filled tax return).

PFR to usługa pozwalająca na wstępne wypełnianie zeznań podatkowych osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego. Przygotowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami w zakresie składania Urzędom Skarbowym formularzy PIT. Jego największą zaletą jest możliwość wstępnego wypełnienia za podatnika zeznania podatkowego (PIT-37) przez Administrację Podatkową, na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji od płatników (głównie formularze PIT-11). Jeżeli podatnik nie wyrazi woli zmiany i zgodzi się z treścią proponowanego rozliczenia, propozycja Systemu będzie automatycznie jego formalnym zeznaniem podatkowym. W przeciwnym wypadku, podatnik naniesie na propozycję swoje zmiany i tak zmodyfikowane rozliczenie zatwierdzi jako ostateczne zeznanie podatkowe.

Źródło: ISBnews

T-Mobile : Alior Bank liczy na dalszą silną akwizycję nowych klientów w tym roku. Bank pozyskał 141 tys. klientów w kanale T-Mobile Usługi Bankowe od maja do końca grudnia 2014 roku i spodziewa się, że w tym roku liczba klientów ulegnie podwojeniu, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Witold Skrok.

Źródło: ISBnews

Elzab : W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 24,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 186,96 mln zł w porównaniu z 111,09 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

P4 : Operator sieci Play - P4 miał niemal 4,4 mld zł przychodów w 2014, co oznacza wzrost o 18,1% r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła w tym okresie 1,07 mld zł, tj. wzrosła o 51,6% r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

"Zanotowaliśmy bardzo dobry rok 2014. Pokazaliśmy solidny rozwój finansowy i bazy klienckiej. Jesteśmy optymistyczni co do 2015 roku, w którym spodziewamy się kontynuacji trendów z roku 2014. LTE rozwija się szybko i jesteśmy gotowi na wyzwania z tym związane. Spodziewany wzrost całego rynku to 2%, przy czym istotne znaczenie będzie miało rosnące użycie danych przy relatywnie stabilnych cenach" - powiedział Bang-Jensen podczas konferencji prasowej.

Jednocześnie przychody od użytkowników (usage revenues) w 2014 r. wyniosły 3,52 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 24,4%.

W samym IV kw. 2014 operator miał 1,2 mld zł przychodów, w tym 944 mln zł przychodów od użytkowników oraz skorygowaną EBITDA na poziomie 289 mln zł.

Źródło: ISBnews

P4 : P4 - operator sieci Play - miał 12,3 mln klientów na koniec 2014 roku (w tym 47,3% post paid), co oznacza wzrost o 1,55 mln lub 14,5% r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

Liczba kontraktowych klientów wzrosła w tym czasie o ponad 1 mln, co odpowiada za 67% wzrostu bazy klienckiej w 2014 r. Członek zarządu P4 Bartosz Dobrzyński wskazał, że ten wynik został osiągnięty w dużej mierze dzięki ofertom nielimitowanym, które wywołały wzmożone przechodzenie klientów kartowych na umowy kontraktowe.

Prezes P4 podał, że operator zwiększył udział w rynku do 21,3%, co oznacza wzrost o 2,4 pkt proc. r/r.

Play pozostał liderem segmentu przenoszenia numerów z 51-proc. udziałem w tym rynku, ale w samym w IV kw. było to 48%.

"Nadal jesteśmy jedynym rosnącym netto operatorem w tym segmencie. Rynek ten jest już dojrzały, nie oczekujemy dużych zmian w przyszłości" - powiedział Dobrzyński.

Zasięg szybkiego internetu 4G LTE sięgnął 73% populacji na koniec 2014 r. Jak wskazał członek zarządu Play, zasięg będzie się nadal rozwijać, zarówno jeśli chodzi o populację, jak i terytorium.

Źródło: ISBnews

Asseco Central Europe : Odnotowało 12,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 11,29 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,01 mln euro wobec 12,99 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,81 mln euro w 2014 r. wobec 95,12 mln euro rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Qumak : Z związku z odstąpieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) od umowy na realizację projektu e-Dolnyslask o wartości 53,6 mln zł, Qumak przewiduje obciążenie wyniku za IV kwartał 2014 roku rezerwą w wysokości 12 mln zł, podała spółka.

Qumak podkreśla, że odstąpienie od umowy nie powinno mieć istotnego wpływu na wysokość przychodów osiąganych przez spółkę w roku 2015. "Spółka realizuje oraz nieustannie pozyskuje nowe kontrakty. Przychody osiągane z racji tych realizacji powinny zrównoważyć planowany przychód z tytułu wykonywania w/w umowy" - wskazała firma.

Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska : Operator odnotował wynik EBITDA w wysokości 2,42 mld zł w 2014 r., tj. o 3,8% mniej niż w roku poprzednim. W IV kwartale 2014 r. EBITDA wyniosła 649 mln zł i była niższa o 7,3% r/r, podała firma.

W całym 2014 r. marża EBITDA wyniosła 38,8% i była wyższa o 0,9 pkt proc. niż w 2013 roku, natomiast w IV kw. ub.r. wyniosła ona 39,6% i była niższa o 2,2 pkt proc. niż w IV kw. 2013 r.

Przychody spółki spadły o 6,1% r/r i wyniosły 6,245 mld zł w 2014 r. W IV kwartale przychody wyniosły 1,640 mld zł, co stanowi najwyższą kwartalną kwotę w ubiegłym roku. Jednak w porównaniu do IV kwartału 2013 r. spadły one o 2,1%.

Na koniec ubiegłego roku, T-Mobile Polska miało 15,702 mln klientów, co stanowi wzrost o 138 tys. klientów w porównaniu do 2013 roku, w tym 8,878 mln klientów usług przedpłaconych i 6,823 mln klientów usług abonamentowych.

"Liczba klientów kontraktowych w 2014 roku zmniejszyła się o 226 tysięcy, a klientów usług przedpłaconych wzrosła o 364 tysiące w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie w samym czwartym kwartale 2014 roku liczba klientów spółki zmniejszyła się o 27 tysięcy w porównaniu do poprzedniego kwartału" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, na wyniki T-Mobile Polska w II poł. 2014 r. duży wpływ miało wprowadzenie taryf JUMP oferujących dostęp do internetu w technologii LTE 4G.

"Na koniec 2014 roku korzystało z nich już ponad milion klientów. Wskaźnik rezygnacji (churn) dla klientów kontraktowych w 2014 roku wyniósł 1,0% i był niższy o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do 2013 roku. Średni miesięczny churn dla całej bazy wyniósł w analizowanym okresie 2,0% i był niższy o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku" - podano w materiale.

Źródło: ISBnews

Asbis : W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 0,95 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,67 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1551,17 mln USD w porównaniu z 1920,43 mln USD rok wcześniej. EBITDA w 2014 r. zmniejszyła się o 45,08% do 19,13 mln USD w porównaniu do 34,84 mln USD w analogicznym okresie 2013 roku.

Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises : Chce zmienić się w mniejszą, zdrowszą i bardziej rentowną organizację do końca I półrocza, co ma być odpowiedzią na kryzysową sytuację na rynkach, które były dotychczas kluczowe dla firmy, poinformował prezes Sergei Kostevich. Asbis zakłada "mocniejszy i bardziej wytrzymały hedging walutowy" w 2015 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"Wierzymy, że do końca I półrocza 2015 będziemy w stanie zmienić spółkę w mniejszą, zdrowszą i bardziej rentowną organizację. Oczekujemy też, że koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w 2015 roku będą na jeszcze niższym poziomie niż w ub.r." - powiedział Kostevich podczas spotkania z dziennikarzami.

Wskazał, że ostra konkurencja oznacza koncentrację na mniejszej liczbie modeli oraz inwestycje w unikalne produkty. Istotny wzrost sprzedaży w innych regionach ma nadal kompensować zysk brutto utracony w krajach podatnych na kryzys.

Według słów przedstawicieli zarządu, w 2015 roku należy spodziewać się nawet mocniejszego i bardziej wytrzymałego hedgingu walutowego.

"Szczególnie, że po zawirowaniach na rynkach walutowych (osłabienie rubla, umacnianie franka szwajcarskiego) rynki stały się bardzo trudne i Asbis właściwie poradził sobie z sytuacją. Zaznaczam, że nie będziemy graczem na rynku foreksowym, będziemy nadal zabezpieczać naszą sprzedaż" - podkreślił prezes dystrybutora IT.

Firma zanotowała znaczące jednorazowe zyski finansowe w IV kw. 2014 r. w efekcie zamknięcia transakcji forward pod koniec ubiegłego roku. Pierwotnie pozycje te miały zabezpieczać sprzedaż, która nie została zrealizowana w wyniku kryzysu na Wschodzie.

W 2015 r. firma planuje ponadto optymalizację marki Prestigio z większą koncentracją na kluczowych liniach produktowych dostarczających wyższe marże.

Asbis podkreślił także konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zarządzanie gwarancjami i wskazał, że może dojść do sytuacji, w której będzie zmuszony do ponownego oszacowania rezerw na zwroty, zanim powróci do "normalnego poziomu" rezerw, co może wpłynąć negatywnie na wyniki w 2015 r.

Spółka ocenia, że kryzys na wschodzie będzie nadal wpływał na popyt szczególnie w Rosji, Ukrainie i Białorusi. Grupa przeniosła istotną część swojego biznesu na inne obszary i będzie kontynuowała te działania w 2015 roku.

Źródło: ISBnews

MNI : W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 3,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,75 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 174,96 mln zł w porównaniu z 232,39 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Madkom : Przedstawił strategię rozwoju na lata 2015-2020, która opiera się głównie na podniesieniu jakości swoich produktów oraz wejściu w nowe obszary IT. Emitent będzie także dążył do corocznego zwiększania przychodów.

Źródło: spółka

Oponeo : Rekordowe przychody w historii grupy wyniosły na koniec 2014 roku 322,7 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA narastająco wyniósł 10,8 mln zł. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 4,2 mln zł, co stanowi 25% wzrost r/r.

Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska : Jako pierwszy operator telefonii komórkowej w Polsce wprowadza możliwość płatności Bitcoinami za doładowania.

Źródło: ISBnews

Łódzka Regionalne Sieć Teleinformatyczna : Do 5 marca trwają zgłoszenia przedsiębiorcy zainteresowani koncesją na wykonywanie funkcji operatora infrastruktury w ramach projektu ?Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna?2 Etap".

Źródło: ISBnews

Polskie Radio : W 2014 roku Polskie Radio wypracowało ok. 3 mln zł zysku netto, niemal o 11 mln zł mniej niż w 2013 roku. Przychody Polskiego Radia w ub.r. wyniosły 269 mln zł, podczas gdy w 2013 roku kształtowały się na poziomie 294 mln zł. Za ten spadek odpowiada obniżenie wpływów z abonamentu do 164 mln zł.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa Asseco : Spółka zależna Asseco Poland - Asseco Systems skutecznie nabyła 911.150 akcji Unizeto Technologies, stanowiących 81,3% udziału w kapitale i głosach, za łącznie 18,86 mln zł, podało Asseco.

Źródło: ISBnews

Elzab : Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab uchwaliły przeprowadzenie emisji pierwszej serii niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł w ramach Programu emisji obligacji do łącznie 50 mln zł, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Bloober Team : Uplasował 436,5 tys. akcji serii D oferowanych w publicznej emisji, pozyskując niespełna 10,5 mln zł. Większość oferty trafiła do inwestorów instytucjonalnych, a nadsubskrypcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 72%.

"Bloober Team plasował do 500 tys. nowych akcji serii D. Ostatecznie po procesie book buildingu, spółka zaoferowała inwestorom 436 510 walorów po 24 zł. Większość z nich (382 800 sztuk) trafiła w ręce graczy instytucjonalnych. Pozostałe (43 710 sztuk) zostały przydzielone małym inwestorom" - czytamy w komunikacie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na dokończenie i promocję obecnie tworzonych tytułów oraz ekspansję na rynkach azjatyckich.

Źródło: ISBnews

MCI Management : Zakończyło zbywanie akcji Private Equity Managers (PEM) w ramach trzeciej transzy pre-IPO spółki, poinformowało MCI. Debiut PEM na GPW planowany jest na marzec br.

Źródło: ISBnews

Sygnity : Obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 2 marca, poinformowała spółka.

Źródło: ISBnews

Asseco CE : Akcjonariusze Asseco Central Europe zdecydują o przeznaczeniu 10,04 mln euro z ubiegłorocznego zysku na dywidendę podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Wypłata wyniesie 0,47 euro na akcję i zostanie dokonana w dwóch ratach.

Źródło: ISBnews

Internet Union : Planuje akwizycje. Według Pawła Dobosza, prezesa spółki, plany to odpowiedź na dominujące trendy na rynku ISP. Operatorzy po nieudanych szarżach cenowych stawiają teraz na przejęcia jako skuteczniejszą metodę pozyskiwania klientów. W ten sposób zwiększa się baza klientów, a zmniejsza natężenie konkurencji, co może skutkować zwiększeniem marży w obu zakresach (posiadanym i przejmowanym).

Źródło: spółka

Zortrax : Do tej pory wypłacił swoim obligatariuszom odsetki od obu serii papierów dłużnych w wysokości niespełna 0,6 mln zł.

Źródło: spółka

KADRY

Google : Do 2016 roku gigant technologiczny przeszkoli milion Europejczyków, również w Polsce, pomagając im w zdobyciu kluczowych umiejętności cyfrowych. Google zainwestuje też 25 mln euro w rozbudowę istniejących programów szkoleniowych i wdrożenie ich na nowych rynkach w całej Europie.

Źródło: spółka

Capgemini Polska : W ciągu nadchodzących 12 miesięcy planuje stworzenie ponad 700 nowych miejsc pracy. Wrocławskie biuro ogłosiło ponadto, że jeszcze w tym roku planuje stworzenie ok. 300 dodatkowych miejsc pracy.

Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Poland : Chce wdrożyć nowe rozwiązanie Promak Plus RNZ, które umożliwia domom maklerskim zaoferowanie klientom zawieranie transakcji na giełdach zagranicznych, u pięciu brokerów do końca bieżącego roku, poinformowała agencję ISBnews rzecznik Asseco Poland Ewa Kryj.

"Liczymy na pięć skończonych wdrożeń tego rozwiązania do końca bieżącego roku, w tym DM PKO BP. Z pozostałymi trwają obecnie rozmowy" - powiedziała ISBnews Kryj.

Według słów przedstawicieli DM PKO BP, u tego brokera najpierw uruchomione ma być rozwiązanie na tablety i w efekcie oferta na rynki zagraniczne ma ruszyć w II kw. bieżącego roku.

Źródło: ISBnews

Qumak : Spółka złożyła oficjalne wezwanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do lojalnego współdziałania w związku z podpisaną umową na realizację projektu e-Dolnyslask o wartości 53,6 mln zł. Qumak obecnie prowadzi prace, których celem jest ocena decyzji Urzędu o odstąpieniu od umowy na wyniki spółki za IV kw. 2014 r., poinformował Qumak.

Źródło: ISBnews

Qumak : Zawarł umowę na zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Lublinie za 22,7 mln zł netto, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Cinema City : Globe Trade Centre (GTC) podpisało wiążącą umowę z Cinema City na najem ponad 3.300 m2 przestrzeni kinowej (11 sal) w Galerii Północnej w Warszawie, podała spółka. Dodatkowo, GTC obecnie finalizuje umowę z Cinema City dotyczącą najmu powierzchni przeznaczonej na kino w Galerii Wilanów.

Źródło: ISBnews

Infovide-Matrix : Spółka zależna DahliaMatic zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na świadczenie dla programów Oracle usługi asysty technicznej za 21,44 mln zł netto, podała spółka.

Źródło: ISBnews

PGE : Uhonorowana prestiżową, złotą nagrodą SAP Quality Awards w kategorii Business Transformation dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: spółka

ZTE : Wprowadzi do swojej oferty mobilny router ZTE Ufi MF910 umożliwiający pobieranie danych z prędkością do 150 Mb/s i podłączenie do 14 urządzeń jednocześnie. Ponadto wprowadza do sprzedaży w sieci Orange router ZTE MF65+.

Źródło: spółka

Forcetop : Poszerza swoją ofertę o szwajcarskie smartwatche MyKronoz.

Źródło: spółka

Alfa Projekt : Spółka zaprojektowała i wdrożyła kompleksowy system IT dla firmy kurierskiej Siódemka. Wdrożone w ramach systemu rozwiązania optymalizują procesy Siódemki w trzech obszarach ? operacyjnym, finansowym oraz kurierskim.

Źródło: spółka

myPhone : Wprowadza na rynek ofertę smartfonów premium - pierwsze do oferty trafią modele INFINITY 3G i INFINITY LTE. Oficjalna premiera obu smartfonów odbędzie się już 12 marca 2015 roku.

Źródło: spółka

Veolia Energia Warszawa : Wprowadza w stolicy ?Inteligentną Sieć Ciepłowniczą". Projekt ma pozwolić na redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 14 tys. ton rocznie. Inwestycja jest warta 52 mln zł i uzyskała 30-proc. dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: spółka

Infovide-Matrix : Grupa nawiązała partnerską współpracę z CIONET Polska, społecznością IT Executives, reprezentujących największe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne.

Źródło: spółka

First Data Corporation : Właściciel marki Polcard ? rozszerza ofertę produktową o Payeezy ? usługę kompleksowej obsługi płatności w internecie, która umożliwi wszystkim sprzedawcom łatwą akceptację płatności online.

Źródło: spółka

Lenovo : W sprzedaży w Polsce pojawiły się dwa modele tabletów Lenovo TAB 2 A7-10 oraz A7-30.

Źródło: spółka

SES : Kontynuuje strategię rozwoju poprzez zakup kolejnych trzech satelitów: SES-14, SES-15 i SES-16/GovSat, które mają zostać wyniesione na orbitę w 2017 roku.

Źródło: spółka

Comarch : Dystrybutor dekoracji imprezowych GoDan wdrożył nowoczesny, trójpoziomowy system zarządzania siecią handlową Comarch Retail.

Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem