Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zarekomenduje radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,40 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie.

Coal Energy odnotowało 4,20 mln USD skonsolidowanej straty netto w II kw. roku finansowego spółki 2014/2015 (IV kw. roku kalendarzowego 2014) wobec 4,00 mln USD straty kwartał wcześniej, podała spółka w raporcie.

Automotive Components Europe (ACE) liczy na wzrost sprzedaży powyżej rynku w 2015 roku, wynika z raportu spółki.

Automotive Components Europe (ACE) przewiduje roczne wydatki inwestycyjne w 2015 roku w kwocie blisko 6 mln euro wobec zainwestowanych 5,3 mln euro w 2014, podała spółka.

Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 0,03 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,48 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AB Inter RAO Lietuva odnotowało 41,55 mln LTL skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 3,70 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alchemia odnotowała 9,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W publicznej ofercie akcji 2C Partners inwestorzy złożyli zapisy na 58,91 tys. akcji serii B na łączną kwotę 129,6 tys. zł wobec łącznie 1,3 mln akcji oferowanych po cenie 2,20 zł każda, poinfomował prezes Łukasz Tylec.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych podmiot TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu.

Sygnity uruchomiło produkcyjną wersję Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) w ramach realizacji Systemu e-Podatki, poinformował wiceprezes Sygnity Krzysztof Ducal.

Konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział we Wrocławiu umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól ? Legnica, zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II na A4, o długości około 22,6 km, podała spółka. Wartość umowy to 638,66 mln zł netto.

Alior Bank oczekuje, że do fuzji prawnej z Meritum Bankiem dojdzie w II kwartale tego roku, a synergie kosztowe i przychodowe w tym roku wyniosą 36 mln zł. Bank nie zamierza utrzymywać marki Meritum Bank, poinformował wiceprezes Witold Skrok.

Alior Bank chce w przyszłym miesiącu wyemitować dług podporządkowany o wartości 250-300 mln zł o zapadalności 6 lat, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Witold Skrok.

Bank Zachodni WBK oraz Aviva International Insurance zawarły umowę zbycia 17% akcji w BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i dokonały przeniesienia tych akcji na Aviva, podał bank.

Przewozy intermodalne PKP Cargo wzrosły o 6% r/r w styczniu, poinformował członek zarządu ds. handlowych Jacek Neska. Jednocześnie przewozy ogółem wg masy spadły o 1,2 mln ton do 7,5 mln ton, głównie na skutek nadzwyczajnej sytuacji na rynku transportu węgla oraz zmiany dynamiki przewozów kruszyw.

Oferta publiczna 111.145 obligacji serii E spółki deweloperskiej Capital Park o łącznej wartości ok. 11,11 mln zł rozpocznie się w poniedziałek, 2 marca, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środko?w na kapitał obrotowy.

Portfel zamówień Mirbudu wynosił blisko 1,4 mld zł na początek br., z czego 800 mln zł przypada na 2015 r. Według prezesa i głównego akcjonariusza Jerzego Mirgosa, rekordowy portfel pozwoli na wzrost przychodów r/r i poprawienie rentowności.

Dzięki przejęciu przez Apator Metrix pełnej kontroli nad George Wilson Industries Limited (GWi) możliwy będzie szybszy rozwój spółki na brytyjskim rynku inteligentnego opomiarowania, poinformował prezes Apator Metrix Arkadiusz Chmielewski. Z kolei współpraca ze spółką stowarzyszoną z GWi - słoweńską INDA - pozwoli Apatorowi na rozwój technologii przeznaczonych na rynki Unii Europejskiej.

Alior Bank liczy na utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu portfela kredytowego w tym roku, zarówno w segmencie klientów detalicznych, jak i małych i średnich firm. Bank ocenia, że jego koszty ryzyka nie powinny przekroczyć 2,3% w tym roku, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Marcin Hucał.

Kernel Holding planuje zwiększyć tłoczenie ziaren słonecznika do 2,4-2,5 mln ton w roku obrotowym 2014/2015 (1 lipca 2014 - 30 czerwca 2015) z 2,3 mln ton w poprzednim roku, podała spółka.

Alior Bank ocenia, że może w tym roku wypracować 360 mln zł zysku netto - bez uwzględnienia Meritum Banku, którego wyniki będą konsolidowane począwszy od I kwartału tego roku. Bank, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, nie planuje wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Witold Skrok.

PKN Orlen osiągnął porozumienie z organizacjami związkowymi, na mocy którego wypłaci nagrody jednorazowe w łącznej kwocie 3000 zł w 2015 r. i zwiększy poziom dwóch dodatków, zamiast podniesienia płac zasadniczych, podała spółka.

PZ Cormay zawarł umowę sprzedaży 5.791.275 akcji (15% kapitału) jednostki zależnej - Orphée - za łącznie 11,58 mln zł na rzecz TTL 1, podała spółka. Przeprowadzenie transakcji jest uzasadnione potrzebą pozyskania środków finansowych w celu kontynuacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez PZ Cormay.

Inno-Gene prowadzi rozmowy z dużym graczem na europejskim rynku bankowania komórek macierzystych, który obsługuje 100 tys. klientów w kilku krajach, poinformował agencję ISBnews członek zarządu i dyrektor operacyjny Cezary Ziarkowski.

Inno-Gene jeszcze w marcu wprowadzi do oferty nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT - Non-Invasive Prenatal Testing), które obejmują znacznie więcej mutacji niż testy aktualnie dostępne na rynku. Tego typu testy służą do zbadania wad genetycznych płodu, poinformował agencję ISBnews członek zarządu i dyrektor operacyjny Cezary Ziarkowski.

Inno-Gene planuje złożenie w II półroczu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym przeniesieniem notowań na rynek główmy GPW z NewConnect, poinformował agencję ISBnews członek zarządu i dyrektor operacyjny Cezary Ziarkowski.

Mediacap złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z emisją do 1,6 mln akcji zwykłych serii E, która poprzedzi przeniesienie na rynek główny GPW, podała spółka. Oferta publiczna i przeniesienie notowań planowane są na II kw. br.

Polwax podpisał przedwstępną umowę przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Lotos Lab - spółki zależnej Grupy Lotos, podała firma. Wartość przejmowanych aktywów to ok. 3,5 mln zł netto.

Zarząd PZ Cormay stoi na stanowisku, że spółka Orphée powinna odstąpić od procedury skupu akcji własnych lub zawiesić ją na okres przewidziany na finalizację transakcji przejęcia Diesse, tj. do 31 grudnia 2015 roku, podała spółka.

Alior Bank odnotował 101 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Protektor odnotował 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik PZ Cormay za 2014 r. zostanie obniżony o kwotę 2,3 mln w związku ze stwierdzeniem przypadków nieprawidłowej kwalifikacji kosztów i wydatków w latach 2009-2014 i koniecznością uwzględnienia ich w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2014 r., podała spółka. Łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości przekroczyła kwotę 21 mln zł. Raport zostanie opublikowany w poniedziałek, 2 marca.

Alior Bank zanotował wyższe odpisy z tytułu utrat wartości i rezerw o 35% w skali roku w związku ze wzrostem skali działalności - kredyty wzrosły o ponad 20% w skali roku, podał bank.

Mirbud odnotował 1,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank zanotował wzrost zysku netto o 42% w skali roku do 322,7 mln zł w 2014 roku, głównie dzięki poprawie o prawie 22% r/r wyniku odsetkowego i utrzymaniu marży odsetkowej netto na poziomie 4,7%, a także wzrostowi wyniku z prowizji o 27% r/r, podał bank w raporcie.

Stalprodukt odnotował 24,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MNI odnotowało 3,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,40 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kernel Holding odnotował 54,80 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2014/ 2015 (tj. w IV kw roku kalendarzowego 2014) wobec 9,10 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank odnotował 322,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 227,90 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem