Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) ? Wicepremier Janusz Piechociński ocenia, że w sprawie terminala w Świnoujściu, którego budowę krytycznie oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) najważniejsze jest bezpieczeństwo i zapewnienie sprawnych dostaw.

Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wraz z instalacjami, urządzeniami i obiektami, niezbędnymi dla jego uruchomienia i funkcjonowania, nie został oddany do eksploatacji do końca 2014 r., czyli w terminie, gdy miały rozpocząć się dostawy gazu LNG dla PGNiG SA. Pierwotna data uzgodniona z głównym wykonawcą była ustalona na koniec czerwca 2014 r.

Nowa, kolejna data oddania terminala do komercyjnego użytku, podana przez premier Ewę Kopacz to lipiec 2015 roku. Jednak nie odniósł się do informacji, że najbliższy realny termin startu gazoportu to IV kw. 2015 r.

"Tak, powinien, ale zwracam uwagę, że trwają odbiory poszczególnych części tego złożonego systemu technicznego, bo to nie jest tylko gazoport i rury łączące go z gazoterminalem ? powiedział Piechociński TVN24 BiŚ odpowiadając na pytanie, czy termin ten będzie dotrzymany.

Wicepremier podkreślił, że inwestycje o tej skali także w innych krajach jak np. Francja czy Niemcy trwają określoną ilość czasu i okazuje się, że w stosunku do planu są opóźnione. Przyznał jednak, że "to nie jest usprawiedliwienie".

Z opublikowanego dziś raportu NIK wynika, że spółki odpowiedzialne za kluczowe działania związane z tą inwestycją, nieprawidłowo realizowały część swoich zadań. Również nadzór nad procesem budowy terminalu LNG ze strony właściwych ministerstw okazał się niewystarczający. Brak skuteczności w terminowej realizacji inwestycji NIK ocenia negatywnie.

Budowa terminalu w Świnoujściu została zainicjowana na podstawie uchwały Rady Ministrów w roku 2006, jednak do roku 2009 nie podjęto prac legislacyjnych niezbędnych do usunięcia barier przeszkadzających w realizacji inwestycji. Była to jedna z szeregu przyczyn prowadzących do opóźnień w budowie gazoportu w Świnoujściu.

Ważną przyczyną opóźnień, według NIK okazał się też spór między Transportowym Dozorem Technicznym (TDT) a wykonawcą inwestycji (Generalnym Realizatorem Inwestycji). Sprowadzał się on początkowo do ustalenia, które odcinki rurociągów podlegają ustawowej inspekcji TDT, a które tylko ocenie zgodności (certyfikacji).

"NIK z niepokojem zauważa, że w trakcie realizacji inwestycji TDT występował w podwójnej roli, co stwarzało sytuację konfliktu interesów. TDT wykonywał ustawowe zadania inspekcyjne w stosunku do wykonawcy (Generalnego Realizatora Inwestycji) w zakresie dozoru technicznego i równocześnie opłacany przez wykonawcę (Generalnego Realizatora Inwestycji) wykonywał dla niego, na podstawie umowy cywilnej, ocenę zgodności urządzeń z wymaganiami technicznymi (certyfikował urządzenia w obrębie terminalu)"- czytamy w raporcie.

Konflikt interesów stał się szczególnie widoczny w momencie wystąpienia rozbieżności dotyczących rozwiązania zawartej umowy cywilnej i powstałego z tego powodu sporu sądowego między TDT a Generalnym Realizatorem Inwestycji, podano także.

NIK podkreśla także, że ministrowie nadzorujący inwestycję nie potrafili doprowadzić do zakończenia przedłużającego się sporu o zakres kompetencji nadzoru technicznego nad budową terminalu LNG między Generalnym Realizatorem Inwestycji a Transportowym Dozorem Technicznym, co prowadziło do dalszych opóźnień.

"Kontrolerzy NIK-u zwracają uwagę, że nie było koordynacji działań i bardzo mocno uderzają w Transportowy Dozór Techniczny, który sprawował nadzór. A nasz TDT na każdym etapie pilnował jakości" ? powiedział Piechociński w TVN 24 BiŚ.

Według Izby, kolejną przyczyną powstania opóźnień było ogłoszenie upadłości spółek wchodzących w skład grupy PBG, jednego z członków konsorcjum Generalnego Realizatora Inwestycji oraz ogłoszenie upadłości bezpośredniego wykonawcy robót spawalniczych Gazociągu Świnoujście-Szczecin.

NIK stwierdził także, że spółki Gaz-System oraz PLNG realizowały swoje zadania niezgodnie z przyjętym harmonogramem. Dwa z czterech zadań inwestycyjnych (Terminal LNG oraz Gazociąg Świnoujście-Szczecin) zostały znacznie opóźnione na skutek wielu nieprawidłowości, które głównie polegały na: nieskutecznym nadzorze wykonywanym przez Gaz-System oraz PLNG w stosunku do wykonawców, nieskutecznym egzekwowaniu przez Gaz-System oraz PLNG od wykonawców prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z umów; błędach popełnionych przez Gaz-System oraz PLNG przy zawieraniu aneksów do umów z wykonawcami.

NIK podkreślił, że spółka Gaz-System stworzyła formalne podstawy do koordynowania budowy, rekomendowała nawet przedsięwzięcia usprawniające proces budowy oraz monitorowała realizację inwestycji, jednak nie posiadała wystarczających instrumentów do egzekwowania pożądanych działań ze strony uczestników procesu inwestycyjnego. To stało się główną przyczyną nieskutecznej koordynacji.

Kontrola NIK wykazała, że w prawidłowym realizowaniu zadań trudną do pokonania przeszkodą okazała się skomplikowana podległość realizatorów całego projektu. Podmioty realizujące poszczególne zadania (terminal, infrastruktura portowa, nabrzeże, gazociąg) podlegały różnym ministrom, co nie ułatwiało im harmonijnej współpracy.

"Wyspecjalizowane kadry umożliwiłyby aktywny nadzór nad inwestycją, rozpoznawanie zagrożeń, ocenę i weryfikację podejmowanych przedsięwzięć zaradczych, przecinanie sporów, wyjaśnianie stanowisk, szybkie reagowanie na zaistniałe problemy. Wyposażenie koordynatora w instrumenty prawne pozwalające na skuteczną egzekucję wypracowanych rozwiązań prowadziłoby zaś do sprawniejszego pokonywania pojawiających się przeszkód. Niestety obu tych elementów - kluczowych dla inwestycji strategicznych - w wypadku budowy gazoportu zabrakło" ? podsumował NIK.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem