Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,23 mln zł w celu nabywania akcji własnych spółki, stanowiących do 20% kapitału po cenie nie wyższej niż 100 zł za akcję w okresie do 31 marca 2018, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 31 marca.

?Zwyczajne walne zgromadzenie Sygnity, (?) po rozpatrzeniu wniosku zarządu i opinii rady nadzorczej postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w kwocie 12 475 tys. złotych, na:

(i) kapitał zapasowy spółki - w kwocie 6 237,5 tys. złotych

(ii) kapitał rezerwowy spółki- w kwocie 6 237,5 tys. złotych, utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki" ? czytamy w projektach uchwał.

?Zwyczajne walne zgromadzenie Sygnity, (?) w związku z podjętą uchwałą w sprawie przeznaczenia części zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki, postanawia:

1. Udzielić zarządowi spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki (?).

2. Nabycie akcji własnych może nastąpić z (i do wysokości) środków stanowiących kapitał rezerwowy (?), przy czym kwota ujęta w tymże kapitale rezerwowym stanowi nieprzekraczalną kwotę przeznaczoną na wykup akcji własnych obejmującą oprócz ceny nabywanych akcji także koszty ich nabycia.

(...)

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne spółki, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego spółki.

5. Nabywanie akcji własnych spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2018 r.

6. Nabywanie akcji własnych spółki może następować za cenę nie niższą niż cena nominalna jednej akcji spółki i nie wyższą niż 100 złotych za jedną akcję spółki. (?)" ? podano również.

Akcje mogą zostać nabywane w celu ich umorzenia, finansowania transakcji inwestycyjnych, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, czy realizacji przyszłych systemów motywacyjnych.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,90 mln zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.