Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Westa Isic nie osiągnęła porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań z ukraińskimi bankami, podała spółka.

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 520,4 mln zł tj. 4,00 zł na akcję, z zysku netto za 2014 r, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 31 marca.

Aero2 i Mobyland, z grupy Midas zawarły ze Sferią umowy dostawy infrastruktury i hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez Sferię usług opartych o pasmo 800 MHz w technologii LTE, podał Midas.

Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Mobyland z grupy Midasa zawarły dwa porozumienia określające nowe warunki współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych o łącznej wartości 5,2 mld zł.

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,23 mln zł w celu nabywania akcji własnych spółki, stanowiących do 20% kapitału po cenie nie wyższej niż 100 zł za akcję w okresie do 31 marca 2018, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 31 marca.

Dom Development zdecydował o zainicjowaniu procedury połączenia ze spółką Divina, które ma na celu realizację inwestycji deweloperskiej na nieruchomości gruntowej w Warszawie o potencjale do realizacji przedsięwzięcia z ok. 750 mieszkaniami, wynika z komunikatu Dom Development.

Łączna wartość obrotów na rynku Catalyst w lutym 2015 r. wyniosła 207,7 mln zł, co oznacza spadek o 0,8% rok do roku, podała giełda. Narastająco po dwóch miesiącach obroty wyniosły 389,1 mln zł i były niższe o 40% r/r.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w lutym 2015 r. wzrosła o 53,4% r/r i osiągnęła poziom 167,13 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-luty wartość obrotów wzrosła o 30,2% r/r do 304,98 mln zł.

Całkowite obroty akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosły 16,1 mld zł w lutym 2015 r., co oznacza spadek o 12,6% r/r, podała giełda.

Erbud spodziewa się, że będzie w tym roku kontynuować wzrost przychodów i rentowności, dzięki wyższemu portfelowi zamówień. Szczególnie istotnymi segmentami będą budownictwo kubaturowe, inżynieryjne i działalność deweloperska, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Dariusz Grzeszczak."Patrząc na portfel zamówień w styczniu 2014 i w styczniu 2015, widzimy, że mamy 150 mln zł więcej" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w lutym br. 6,90 USD/b wobec 6,20 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1,70 USD/b przed rokiem, podała spółka.

Emperia Holding planuje otwarcie łącznie od 95 do 140 nowych sklepów w bieżącym roku, poinformował prezes Dariusz Kalinowski.

Qumak planuje w ciągu miesiąca złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) za odstąpienie od umowy na platformę e-Dolny Śląsk, poinformował prezes Paweł Jaguś.

Oferta publiczna do 6 tys. obligacji serii J spółki Admiral Boats o łącznej wartości do 6 mln zł rozpoczęła się dzisiaj. Firma chce zasilić kapitał obrotowy, gdyż - jak stwierdził w rozmowie z ISBnews prezes Andrzej Bartoszewicz - portfel zamówień na tegoroczny sezon jest zdecydowanie wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem.

CEZ prognozuje spadek zysku EBITDA do 70,0 mld CZK w tym roku, mimo że w ub.r. zysk w tym ujęciu był o 2 mld CZK wyższy od wstępnych prognoz spółki i wyniósł 72,5 mld CZK, wynika z komunikatu czeskiej firmy.

Na terenie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III rozpoczęto prace związane z wykopami pod fundamenty budynku głównego kotłowni i maszynowni oraz pod fundamenty chłodni kominowej, poinformował Tauron Polska Energia.

Impexmetal podpisał umowę z Trafigura PTE, Ltd. na dostawę aluminium pierwotnego w postaci gąsek dla potrzeb zakładu Aluminium Konin. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 233,1 mln zł, podała spółka.

W trakcie negocjacji prowadzonych z zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczących planowanej redukcji zatrudnienia w związku z połączeniem BNP Paribas Bank Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, trwających od 10 lutego 2015 roku, jak dotąd nie zostało osiągnięte porozumienie. Pracownicy wszczęli spór zbiorowy, poinformował bank w komunikacie.

SMT odnotowało 5,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 8,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak ma łączny portfel zamówień na poziomie 486 mln zł z "dużym potencjałem wzrostu" w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Paweł Jaguś.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec lutego wyniosła 2 859,4 mln zł wobec 2 860,8 mln zł na koniec stycznia 2015, poinformowała spółka.

Próchnik zanotował sprzedaż detaliczną w sklepach stacjonarnych na poziomie 3.177.722 zł w lutym 2015 roku, co oznacza wzrost o 39% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, poinformowała spółka.

Asseco Poland podpisało z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na utrzymanie infrastruktury IT, poinformowała spółka. Wartość kontraktu to prawie 26 mln zł brutto.

ING BSK odnotował 1,04 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 961,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przejęło zarządzanie Ultimo Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym od Copernicus Capital TFI, poinformowała spółka.

Groclin odnotował 4,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 18,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali odnotowało 8,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DM IDMSA w upadłości układowej odnotował 11,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 72,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotowało 8,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,80 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ odnotował 20,91 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 26,37 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick odnotowało 5,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 3,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotował 35,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 36,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Petrolinvest odnotował 147,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 160,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 9,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 5,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 5,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,30 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Erbud rozpoczęła 2015 rok z portfelem zleceń o wartości ok. 1,55 mld zł, a na ten rok zaplanowała realizację kontraktów o wartości 1,35 mld zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej, poinformowała spółka. Zarząd nie wyklucza kolejnych przejęć w bieżącym roku, jednak ich skala nie powinna mieć znaczącego wpływu na wydatki inwestycyjne.

Emperia Holding odnotowała 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty, po rezygnacji ze wspólnego projektu petrochemicznego z Grupą Lotos, skupi się na rozwoju organicznym oraz zwiększeniu sprzedaży nawozów dzięki zacieśnieniu relacji z dystrybutorami oraz klientami, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Grupy Azoty Puławy Zenon Pokojski. Według niego, spółka stale poszukuje nowych rynków zbytu, a najatrakcyjniejszym wydaje się Afryka.

Erbud odnotował 12,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 7,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 38,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 22,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd mBanku przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15,5%, a wynik netto mBanku wyniesie co najmniej 250 mln zł, podał bank. Na dywidendę zostanie przekazana kwota 717,57 mln zł, tj. 17 zł na jedną akcję. Walne zgromadzenie zaplanowane jest na 30 marca.

Famur odnotował 29,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 62,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 6,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank odnotował 1286,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 1206,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Gino Rossi chce w 2015 roku zwiększyć sprzedaż w internetowym kanale dystrybucji o 40-50% r/r, poinformowała spółka.

Gino Rossi chce zwiększyć swoją sieć do 100 sklepów Gino Rossi oraz do 66 salonów sprzedaży Simple CP w Polsce i za granicą w tym roku, poinformowała spółka.

Gino Rossi odnotował 2,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2014 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem