Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, podał Altus.

Poczta Polska powinna zostać upubliczniona i proces przygotowań do pierwotnej oferty publicznej rozpocznie się w przyszłym roku. Pakiet 51% akcji ma pozostać w rękach Skarbu Państwa, poinformował agencję ISBnews minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) podjął decyzję w sprawie wnioskowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 r. w kwocie 15 mln zł, tj. 2,68 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Zakładów Magnezytowych Ropczyce, na wniosek zarządu podjęła uchwałę w której pozytywnie zaopiniowała walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję z zysku netto za 2014 rok, podała spółka.

BLIK - polski system płatności mobilnych po miesiącu funkcjonowania w aplikacjach banków-założycieli, osiągnął 0,5 mln użytkowników, poinformowała spółka Polski Standard Płatności (PSP).

Atal wprowadził do sprzedaży I etap inwestycji Atal Towers we Wrocławiu, obejmujący 159 mieszkań, podała spółka.

Stalexport Autostrady rozważy nowe projekty autostradowe lub zaangażowanie kapitałowe w istniejące projekty koncesyjne, poinformował prezes Emil Wąsacz.

Monetia zajmie się, we własnych placówkach, inkasowaniem opłat na rzecz Urzędów Miast w Krakowie, Piotrkowie, Skierniewicach oraz Sopocie, poinformowała spółka.

Vistal Gdynia podpisał w Norwegii umowy na produkcję mostu kolejowego w rejonie Trondheim oraz na dostawę i montaż konstrukcji kładki pieszo-rowerowej w Bergen. Łączna wartość umów podpisanych wynosi blisko 17 mln zł, podała spółka. Przewidywany czas zakończenia projektów to czwarty kwartał 2015 roku.

Comarch zakłada co najmniej 10% dynamikę sprzedaży w segmencie ERP w 2015 roku, poinformował wiceprezes i dyrektor sektora ERP Zbigniew Rymarczyk.

Xcity Investment - spółka nieruchomościowa Grupy PKP - planuje zagospodarowanie 2-hektarowej działki w Warszawie pomiędzy ulicami Chmielną, Żelazną, Alejami Jerozolimskimi i Aleją Jana Pawła II pod zabudowę biurową z lokalami handlowo-usługowymi. Szacowana wartość projektu "Centralna Park" to 350 mln euro, podały PKP S.A. Realizacja inwestycji mogłaby rozpocząć się w 2018 r.

Grupa Azoty wybrała PKP Cargo w przetargu na wykonawcę przewozów 1,5 mln ton węgla kamiennego w okresie 12 miesięcy, począwszy od marca br., podał przewoźnik.

Idea Bank zamierza przeprowadzić w I półroczu br. pierwotną ofertę publiczną akcji i zadebiutować na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podał bank.

Portfel zamówień Warbudu na rok bieżący wynosi obecnie ok. 1,0 mld zł, ale spółka planuje wykonanie w tym roku zadań za 1,1-1,2 mld zł, poinformował agencję ISBnews członek zarządu Mirosław Józefczuk. W nadchodzących miesiącach spółka liczby na kolejne kontrakty drogowe i kolejowe, chce także wykorzystać kompetencje w zakresie inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

BBI Development zamierza rozpocząć sprzedaż apartamentów w stołecznym budynku Złota 44 w kwietniu br., poinformował agencję ISBnews prezes Michał Skotnicki.

BBI Development planuje rozpoczęcie budowy tzw. Kwartału Centralnego w ramach inwestycji Centrum Praskie Koneser (CPK) w III kw. bieżącego roku, poinformował agencję ISBnews prezes Michał Skotnicki.

Vantage Development odnotowało 9,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

The Farm 51 Group zdecydowała o emisji od 2,5 tys. do 5 tys. szt. obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5 mln zł, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions zdecyduje 21 kwietnia br. o przeznaczeniu 28,41 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem