Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kerdos Group przydzielił 3-letnie obligacje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 9,98 mln zł, podała spółka.

Polkomtel podjął decyzję o zaprzestaniu aktywnego udziału w aukcji w części dotyczącej bloków częstotliwości 800 MHz, przechodząc w oferty pasywne, poinformowała spółka.

EMC Instytut Medyczny odnotował 5,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 0,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Internet Ventures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, podpisał umowę inwestycyjną z Nopattern, właścicielem 4screens, platformy do tworzenia interaktywnych aplikacji. Inwestycja w kwocie kilku mln zł umożliwia MCI objęcie mniejszościowych udziałów w spółce, podało MCI.

PKO Bank Polski otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na powołanie ubezpieczeniowej spółki majątkowej PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Rozpoczęcie działalności nowej spółki planowane jest na przełomie III i IV kwartału br.. Produkty towarzystwa ubezpieczeniowego będą początkowo dostępne przede wszystkim w sieci własnej banku, podał bank.

Zarząd BondSpot wyznaczył 12 marca 2015 r. na dzień pierwszego notowania obligacji serii TPEA1119 spółki Tauron Polska Energia, podał Tauron.

Biomed-Lublin podpisał z hiszpańską Enia Lipotech ramową umowę dystrybucyjną, dotyczącą dystrybuowania przez Enia wszystkich produktów Biomedu na rynkach zagranicznych (poza obszarem Unii Europejskiej), podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistnieniem okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia, podała Komisja. KNF wystąpiła także o blokadę rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych inwestora podejrzanego o manipulacje.

Konsorcjum Polimex-Mostostal i jego spółki zależnej Naftoremont-Naftobudowa ma umowę z Total Raffinaderij Antwerpen na realizację prac związanych Instalacją ARDS Lot 2B Train 1, podał Polimex. Wartość umowy to ok. 17,3 mln euro.

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2014 r. kwoty 970,80 mln zł tj. 99,9% jednostkowego zysku netto, co oznacza wypłatę w wysokości 7,43 zł na akcję, podała spółka.

Milestone Medical Inc. ogłosił rozpoczęcie badań klinicznych systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego w drugim ośrodku badawczym w Stanach Zjednoczonych, poinformował prezes Leonard Osser.

MCI Management "na pewno" nie wyjdzie z ABC Data w tym roku, poinformował prezes funduszu Cezary Smoszczewski. Fundusz chce doprowadzić doprowadzić do odzyskania przez spółkę wysokich dynamik.

MCI Management prognozuje wartość aktywów netto na akcję na poziomie 19,75 zł na koniec 2015, poinformował prezes Cezary Smorszczewski.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia Marka Patalasa na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Nike", podała Komisja.

Ciech zakończył pierwszy etap rozbudowy mocy produkcyjnych zakładów sodowych w Inowrocławiu, w ramach programu wartego 265 mln zł. Zrealizowano także projekt intensyfikacji produkcji soli suchej w zakładach w Janikowie za ponad 77 mln zł, poinformowała spółka.

Fundusze emerytalne Nordea, PZU, Aviva i ING (w imieniu OFE oraz DFE) zawarło umowę w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w związku z planem wycofania z obrotu publicznego akcji spółki Global City Holdings N.V. (GCH) - operatora sieci kin Cinema City, poinformowały fundusze.

Newag dostarczy 5 czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) spółce Koleje Dolnośląskie. Wartość kontraktu to 78 mln zł netto, poinformował Newag.

Grupa Masterlease może wprowadzić usługę krótko- i średnioterminowego najmu samochodów w II połowie roku, poinformował agencję ISBnews prezes Jerzy Kobyliński.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13,6% r/r do 293,1 mln zł w lutym br., podała spółka.

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują na walnym zgromadzeniu 16 kwietnia o przeznaczeniu 944 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,16 zł za akcję, wynika z uchwał ZWZ.

InPost powiększy sieć Paczkomatów w Kijowie o 16 nowych lokalizacji. Liczba terminali firmy w stolicy Ukrainy zwiększy się tym samym do 40, podał InPost.

Liberty Ubezpieczenia zanotowało wzrost składki przypisanej brutto o 6% w skali roku do 314,8 mln zł w 2014 r. Plany spółki na ten rok zakładają dywersyfikację oferty - wprowadzenie ubezpieczeń komunikacyjnych dla przedsiębiorstw, rozpoczęcie współpracy z brokerami oraz rozwój sieci agencyjnej, poinformowała spółka.

Grupa Masterlease liczy na kilkunastoprocentowy wzrost biznesu w 2015 r. (mierzony wielkością floty) i odzyskanie pozycji lidera na rynku car fleet management (CFM), poinformował prezes Jerzy Kobyliński.

Prime Car Management (PCM) nadal widzi możliwość jest wypłata dywidendy w wysokości 100% zysku netto za 2014 r., poinformował prezes PCM Jerzy Kobyliński.

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 47 umów w lutym 2015 r., czyli o 62% więcej niż w lutym 2014 roku, podała spółka.

Briju ma podpisane umowy na kilkanaście nowych lokalizacji sklepów, w tym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, podała spółka. Briju podtrzymuje plan powiększenia własnej sieci sprzedaży ma o co najmniej 20 salonów w 2015 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 11,4 mln zł w styczniu b.r., poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za luty 2014 r. wyniosły 9,8 mln zł.

Po bardzo udanym 2014 roku, Bytom spodziewa się dalszej poprawy wyników finansowych, w tym również rentowności. Spółka ma w planach rozwój powierzchni sieci sprzedaży do ponad 9,0 tys. m2 wobec 8,3 tys. m2 na koniec ub.r., poinformował prezes Michał Wójcik.

Carlsberg Polska zwiększył w ub. roku sprzedaż o 3,4% r/r, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym, podała firma. Jej udział w rynku wzrósł o 1,8 pkt proc. do 20,5% w ujęciu ilościowym i o 2,0 pkt proc. do 20,0% w ujęciu wartościowym.

Prime Car Management planuje wypłatę dywidendy w wysokości 75% zysku wypracowanego w 2014 roku, poinformował prezes Jerzy Kobyliński.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) naliczył spółce Qumak 26,8 mln zł kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na realizację projektu Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask" (e-DS), podał Qumak. Spółka podtrzymała swoje stanowisko, że odstąpienie od umowy ze wskazaniem winy wykonawcy jest całkowicie bezpodstawne, w związku z tym naliczenie kary z tego tytułu jest bezzasadne.

MCI Management zamierza zainwestować w tym roku 0,5 mld zł w nowe projekty inwestycyjne. Spółka szacuje , że jej aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%, podało MCI.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów grupę Redan w lutym br. wyniosła 35 mln zł i była o 3% wyższa niż przed rokiem, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej wyniosła 69,3 mln zł i była wyższa o 4% niż rok wcześniej.

Ursus planuje przeznaczyć 24 mln zł na inwestycje w bieżącym roku, poinformował prezes Karol Zarajczyk.

Ursus zakłada rozpoczęcie realizacji drugiej fazy kontraktu na dostawę kolejnych 1,5 tysiąca ciągników do Etiopii w bieżącym roku, poinformował prezes Karol Zarajczyk.

Ursus spodziewa się wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą w tym roku. W ramach ekspansji na rynkach zagranicznych bierze pod uwagę kraje unijne, Bałkany oraz Europę Wschodnią, poinformował prezes Karol Zarajczyk.

Ursus odnotował 13,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 22,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service zmieniła perspektywę ratingu TVN do stabilnej z negatywnej. Agencja potwierdziła rating B1 (CFR) spółki, podał Moody's.

Prime Car Management odnotował 62,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 43,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Management odnotowało 264,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 186,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Udział kolejowych przewozów intermodalnych w ogóle kolejowych przewozów towarowych wzrósł o 0,5 pkt proc. r/r do 4,2% według masy w 2014 r. i o 0,8 pkt proc. do 6,8% według pracy przewozowej, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Liderem rynku - zarówno według masy jak i pracy przewozowej - pozostało PKP Cargo, jednak jego udział zmniejszył się odpowiednio o 9,2 pkt proc. i 8,3 pkt proc.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem