Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Fundusze inwestycyjne z oferty krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) pozyskały w lutym br. ponad 1,9 mld zł, podały Analizy Online. Jednocześnie fundusze detaliczne osiągnęły najwyższą od 14 miesięcy (listopada 2013 r.) nadwyżkę wpłat nad wypłatami, która przekroczyła +2,1 mld zł.

"Niezmiennie od kilku miesięcy, najbardziej popularne są fundusze o niskim profilu ryzyka. W lutym ponownie klienci najchętniej decydowali się na zakup jednostek uczestnictwa rozwiązań dłużnych, które wykazały przewagę wpłat nad wypłatami na poziomie przekraczającym +750 mln zł" - czytamy w raporcie.

Głównym beneficjentem napływów były rozwiązania, których zarządzający inwestują na krajowym rynku długu (+720 mln zł). Wśród nich najwięcej środków pozyskały fundusze dłużne o uniwersalnej strategii (+420 mln zł), wśród których wyróżniły się Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) oraz PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO). Wysoki bilans sprzedaży odnotowały także fundusze długu korporacyjnego (niecałe +200 mln zł), w tym przede wszystkim klienci nabywali jednostki Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) oraz Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO). Zdecydowanie mniejszym powodzeniem cieszyły się fundusze obligacji zagranicznych, które w lutym pozyskały ponad +30 mln zł netto.

"Nieustającą popularnością cieszą się wciąż fundusze gotówkowe i pieniężne, do których w minionym miesiącu wypłynęło prawie +690 mln zł netto. Chociaż niskie stopy procentowe oraz ostatnia decyzja RPP o obniżce stóp procentowych o 50 pkt bazowych może negatywnie wpłynąć na przyszły zysk z inwestycji na rynku pieniężnym, to nie zmienia to faktu, że inwestycja w ten segment funduszy cechuje się najwyższym stopniem bezpieczeństwa" - podają Analizy Online.

Wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych niezmiennie numerem jeden pozostaje UniKorona Pieniężny (UniFundusze SFIO), który w lutym pozyskał blisko +160 mln zł nowych środków (netto) ? najwięcej ze wszystkich funduszy. W poprzednim miesiącu dużą popularnością cieszył się także PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) pozyskując ponad +90 mln zł netto.

Luty był bardzo udany dla funduszy akcyjnych, które pozyskały najwięcej nowych środków od 12 miesięcy.

"Saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad +370 mln zł. Nowe środki płynęły przede wszystkim do funduszy akcji zagranicznych, które odnotowały rekordowy bilans sprzedaży od kryzysu w 2008 r. (+480 mln zł). Duża popularność tych rozwiązań wynika m. in. z hossy na zagranicznych rynkach akcji m. in. w USA, Wielkiej Brytanii, czy Niemczech, gdzie indeksy giełdowe ustanawiały nowe historyczne szczyty" - czytamy w materiale.

Napływ nowych środków skierowany był w przeważającej części do funduszy z grupy globalnych rynków rozwiniętych (+150 mln zł), przy czym najwięcej zgromadził fundusz- ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) ? blisko +120 mln zł. Wysoki bilans sprzedaży, na poziomie +52 mln zł, odnotowały także fundusze akcji tureckich, których jednostki w przeciągu ostatniego miesiąca straciły średnio -7%. Powodzeniem cieszyły się także wybrane fundusze sektorowe.

Według Analizy Online, od początku 2015 r. widoczne jest ożywienie na krajowym rynku akcji. Poprawa koniunktury w tym segmencie rynku zachęciła inwestorów do lokowania środków w fundusze akcji małych i średnich spółek, które pozyskały ponad 70 mln zł netto, a przewagę wpłat nad wypłatami osiągnęło ponad 2/3 rozwiązań. Gorzej wyglądała sytuacja funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii, które zakończyły miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży (ponad -160 mln zł).

W segmencie funduszy mieszanych, pozyskały one w lutym 120 mln zł netto. Na ich dodatnim wyniku sprzedaży zaważyły rozwiązania, których zarządzający lokują aktywa na zagranicznych rynkach. Z kolei w przypadku funduszy mieszanych polskich, wpłaty zrównały się z wypłatami, w skutek czego ich sumaryczny bilans sprzedaży był bliski 0 zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały jedynie rozwiązania stabilnego wzrostu (+90 mln zł), wśród których, niezmiennie od 5 miesięcy, wyróżnia się Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) (+71 mln zł).

Udany miesiąc mają za sobą fundusze absolutnej stopy zwrotu, do których klienci wpłacili o +160 mln zł więcej niż z nich wypłacili. Jednak tak wysoki wynik sprzedaży, w głównej mierze jest zasługą dwóch rozwiązań: ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji (ING SFIO) oraz PZU FIZ Forte, które pozyskały odpowiednio +100 mln zł oraz +80 mln zł.

"Wśród wszystkich segmentów funduszy inwestycyjnych, jedynie fundusze ochrony kapitału zakończyły ostatni miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży, na poziomie -61 mln zł. Popularność tego segmentu z miesiąca na miesiąc maleje. W lutym tylko jedno rozwiązanie ? Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) zanotowało przewagę wpłat nad wypłatami. Pozostałe fundusze o charakterze otwartym odnotowały odpływ kapitału, a najwięcej środków klienci wypłacili z Quercus Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)" - podsumowują Analizy Online.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem