Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski poprawił wynik netto i uzyskał "niezmiennie wysokie" wskaźniki efektywności w ub.r., przy jednoczesnym "istotnym" spadku kosztów ryzyka, poinformował prezes banku Zbigniew Jagiełło.

"Grupa PKO Banku Polskiego kolejny raz z rzędu wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe, utrzymując niezmiennie wysoką efektywność, kontrolę kosztów i dbałość o bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,25 mld zł, ROE 12,3%, ROA 1,4%, wskaźnik kosztów do dochodów 47,1%, a współczynnik wypłacalności 13%. Warto też zwrócić uwagę na istotne obniżenie kosztów ryzyka, które w 2014 r. wyniosły 1,0% w porównaniu do 1,3% rok wcześniej" - napisał Jagiełło w liście do akcjonariuszy.

PKO BP odnotował 3.254,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3.229,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik ROE netto spadł do 12,4% w 2014 r. z 13,2% rok wcześniej, wskaźnik ROA netto obniżył się do odpowiednio: 1,4% z 1,6%. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) pogorszył się do 47,1% z 43,2% przed rokiem, podał bank w raporcie rocznym.

Marża odsetkowa PKO BP wyniosła 3,6% w ub.r. wobec 3,7% rok wcześniej. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości obniżył się w tym czasie do 6,9% z 8,2% rok wcześniej.

Wynik odsetkowy wyniósł 7.522,9 mln zł w ub.r. i wzrósł o 11,9% (801,0 mln zł) w ujęciu rocznym, co - jak tłumaczy bank - było przede wszystkim skutkiem "spadku kosztów odsetkowych o 827 mln zł, przy stabilnym poziomie przychodów odsetkowych na poziomie 10.737,4 mln zł".

Wynik odsetkowy determinowany był m.in. dalszym spadkiem poziomu stóp rynkowych (dla stawek WIBOR 1M oraz 3M wyniósł w ujęciu rocznym odpowiednio 0,53 pkt proc. i 0,65 pkt proc.), który został skompensowany wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego, wskazała instytucja.

"W 2014 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego SA wyniosło 5,2%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 1,6%, wobec odpowiednio 6,1% i 2,3% w 2013 roku" - czytamy dalej.

Uzyskany w 2014 roku wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 2.933,5 mln zł i był o 72,2 mln zł niższy niż w roku ubiegłym, w efekcie wzrostu kosztów prowizyjnych o 147,8 mln zł, przy wyższych o 75,6 mln zł przychodach prowizyjnych, podał też PKO BP.

W 2014 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 5.245,1 mln zł i wzrosły o 13,5% r/r.

"Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany w strukturze grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku, w tym głównie nabycie spółek z grupy Nordea, co przełożyło się na ukształtowanie efektywności działania grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym, na poziomie 47,1%" - napisano także w raporcie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem