Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Scripps Network przejmuje TVN, Comarch planuje utworzenie od 200 do 400 miejsc pracy w Polsce, wzrost wynagrodzeń pracowników i znaczące nakłady na badania rozwojowe, Vivid Games i Indata szykują się do emisji akcji i przejścia na GPW z NC, wyniki podało Asseco, porozumienie ze związkami zawodowymi osiągnęła Poczta Polska, w "Dying Light" Techlandu zagrało 3,2 mln osób. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 16-20 marca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Outsourcing IT : Polska jest drugą na świecie - po Indiach - najbardziej atrakcyjną lokalizacją na świecie dla świadczenia outsourcingu usług IT, wynika z raportu firmy doradczej KPMG pt. "KPMG IT Outsourcing Service Provider Performance & Satisfaction Study 2014/2015".

"Według respondentów, którzy wzięli udział w ogólnoświatowym badaniu KPMG, najbardziej preferowaną lokalizacją dla outsourcingu usług IT są Indie (42% wskazań). Na 2. miejscu znalazła się Polska (8% wskazań), a zaraz za nią Brazylia (6% wskazań). Spośród preferowanych lokalizacji outsourcingu IT w krajach Europy Wschodniej i Ameryki Południowej, w Polsce funkcjonuje najbardziej dojrzały rynek outsourcingu usług IT" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Jak wynika z raportu KPMG, bardziej dojrzałe organizacje coraz częściej decydują się na transformację lokalnych i centralnych działów IT do modelu centrów usług wspólnych (CUW), działających - w przypadku firm międzynarodowych - w ramach globalnych centrów usług biznesowych. To coraz popularniejszy trend, który będzie się umacniał w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Z drugiej strony, pomimo wzrastającego udziału usług wspólnych IT w dużych firmach, aż 73% organizacji z sektora publicznego wciąż nie decyduje się na wykorzystanie usług wspólnych w swojej działalności.

Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CD Projekt : "idzie zgodnie z wewnętrznym harmonogramem" do daty premiery "Wiedźmina 3", zaplanowanej na 19 maja, poinformował członek zarządu ds. finansowych spółki Piotr Nielubowicz.

"Idziemy zgodnie z wewnętrznym harmonogramem do zapowiedzianej daty premiery 'Wiedźmina 3'" - powiedział Nielubowicz podczas konferencji prasowej.

Członek zarządu spółki Adam Badowski ocenił, że w okresie certyfikacji gry firma "jest w bardzo dobrej sytuacji" na drodze do premiery.

"Prace kreatywne się zakończyły, trwają przygotowania techniczne. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba błędów i wygląda to dobrze" - powiedział Badowski.

Dodał, że tłoczenie płyt "zwykle zaczyna się 5 tygodni przed premierą", co oznacza połowę kwietnia.

Prezes CD Projektu Adam Kiciński wskazał, że budżet kampanii marketingowej wynosi 35 mln USD.

"Promocja ma ogromne znaczenie, bo jak grę wypromujemy, tak będzie się sprzedawać. Mamy już ponad 200 nagród i jest to swoisty rekord dla niewydanej gry. W kluczowym szczycie kampanii celem będzie największa grupa tzw. kupujących hity, szczególnie w USA" - powiedział prezes.

Dla porównania budżet marketingowy pierwszej części wynosił 2,5 mln USD, następnie wzrósł do 10 mln USD przy drugiej części.

Kiciński oczekuje, że trzecia część Wiedźmina będzie generowała jeszcze lepsze przychody ze sztuki gry niż poprzednia część. Przypomniał, że coraz istotniejsza cyfrowa dystrybucja daje spółce ok. 2x więcej pieniędzy niż w przypadku "fizycznej" kopii.

Źródło: ISBnews

Comarch : Planuje utworzenie od 200 do 400 miejsc pracy w Polsce, wzrost wynagrodzeń pracowników, znaczące nakłady na badania rozwojowe oraz rozwój globalnej sieci sprzedaży i centrów danych, poinformował prezes Janusz Filipiak.

"Pomimo wysokiej EBITDA w 2014 roku, nie planuję sprzedawać firmy. W ubiegłym roku konsolidowaliśmy Comarch i nie było agresywnego inwestowania. Jednak firmy, które chcą przetrwać muszą mieć wizję i kierunki działania oraz inwestowania. My podtrzymujemy chęć zrównoważonego rozwoju i pilnujemy, żeby rosnąć równomiernie na globalnym rynku" - powiedział Filipiak na spotkaniu z dziennikarzami.

Jak podkreślił, model aplikacyjnej firmy IT żyjącej ze sprzedaży licencji się kończy, a klienci będą kupować usługi. Jednocześnie dostawca systemów IT musi wziąć na siebie inwestycje w sprzęt i oprogramowanie, co skutkuje rosnącą kapitałochłonnością biznesu. Comarch dąży do dostosowania swojego modelu działania do tego trendu.

"W 2015 r. Comarch przeznaczy znaczące środki na rozwój globalnej sieci sprzedaży. Mamy realny plan i referencje globalnych klientów" - stwierdził prezes Comarchu.

Zapowiedział on m.in. wejście do Hiszpanii i Włoch z własnymi oddziałami, rewitalizację oddziału w Wiedniu w celu rozwoju na Bałkanach, oportunistyczne podejście do rozwoju w Rosji i na Ukrainie oraz dążenie do sprzedaży pełnej palety produktów w Europie.

Comarch będzie kontynuował prace nad globalnym centrum rozwoju biznesu w Dubaju z operacjami na Półwysep Arabski i Daleki Wschód, gdzie będą oferowane produkty dla sektorów usługi, telco oraz finanse i bankowość. Filipiak zapowiedział ponadto rozwój w Brazylii, ale także określił jako ciekawe takie kraje południowo-amerykańskie, jak Chile, Peru, Kolumbia.

Według jego słów, inwestycje w nowe produkty mają umacniać ofertę w chmurze i większą stabilność przychodów, a w efekcie sprzedaż zagraniczna "w naturalny sposób" przewyższy w pewnym momencie przychody generowane w Polsce.

"W tym celu zwiększymy zatrudnienie i płace, żeby realizować te inwestycje. Staramy się, aby dochodzić fazowo do europejskich poziomów zarobków, ale wiemy, że to nieuniknione. Obecnie mamy ok. 4,5 tys. zatrudnionych. Utworzymy od 200 do 400 miejsc pracy tylko w Polsce" - zaznaczył Filipiak.

Plany inwestycji w centra danych i obiekty biurowo-produkcyjne obejmują bliski ukończenia budynek w Krakowie na 10 tys. m2 i rozmowy o kolejnym obiekcie w tym mieście. "Rozpoczynamy centrum w Lille, nowe lokalizacje obejmują chociażby Kuala Lumpur czy Singapur. Kontynuujemy też centrum danych w Rosji" - dodał prezes Comarchu.

Tymczasem Comarch Technologies zaczyna realizować własne produkty. Pierwsze to Beacon i sprzęt bezpieczeństwa sieciowego. Firma będzie kontynuować inwestycje w sektorze medycznym, obejmujące systemy IT i sprzęt monitorujący zdrowie.

Wydatki na badania i rozwój Comarchu wyniosły 35 mln USD w 2014 r.

Źródło: ISBnews

ABC Data : Ogłosi nową strategię rozwoju w II kwartale i rozważa możliwość publikacji prognoz finansowych na 2015 r, poinformowała prezes Ilona Weiss.

"Celem jest pozycja lidera branży w Polsce i regionie, rozwój portfela i usług o marżowe produkty. Nowe rynki zaczynają kontrybuować do EBITDA. Mamy potencjał finansowy do dalszych inwestycji, w tym przejęć" - powiedziała Weiss podczas spotkania z dziennikarzami.

Według jej słów, spółka analizuje "w sposób ciągły" potencjalne cele do przejęcia, które miałyby wzmocnić ABC Data produktowo lub o nowe rynki. Jak wskazała, rozmowy o przejęciach są jeszcze na takim etapie, że za wcześnie, aby mówić o nich publicznie.

ABC Data obniżyło zadłużenie do rekordowo niskich poziomów. Zadłużenie netto do EBITDA zeszło do 0,7x na koniec 2014 r. z 1,6x na koniec 2013 r.

"W efekcie mamy kilkaset mln zł linii kredytowych, które możemy przeznaczyć na inwestycje, w tym duże przejęcia" - dodała prezes ABC Data.

Podkreśliła jednocześnie, że grupa już została "odchudzona i bardziej elastyczna". Z jej słów wynika, że spodziewa się bardzo dobrych wyników w I kw. 2015, a cele postawione przez zarząd są realizowane, przy m.in. poprzez poprawę struktury kosztowej.

Wśród celów nowej strategii wymieniła ponadto podnoszenie marży brutto na sprzedaży.

Członek zarządu ABC Data Juliusz Niemotko wśród tegorocznych priorytetów wskazał ponadto rozwój usług z wartością dodaną, w tym: kompetencje inżynierskie, usługi wynajmu druku, Trackimo z projektami w Polsce i Rumunii, czy drony.

Zarząd ABC Data zakłada ponadto wzrost sprzedaży w Niemczech oraz w segmencie RTV AGD w tym roku. Z kolei nie widzi ryzyk na przyszłość związanych z gospodarką magazynową.

Weiss dodała również, że elementem nowej strategii będzie kontynuacja polityki dywidendowej - przynajmniej połowa jednostkowego zysku netto ma trafiać na dywidendę w kolejnych latach.

Źródło: ISBnews

TVN : Scripps Networks Interactive zawarła umowę nabycia 52,7% akcji spółki mediowej TVN od ITI oraz Grupy Canal+ za 584 mln euro. Scripps Networks przejmie jednocześnie zobowiązania wynikające z obligacji wyemitowanych zarówno przez Polish Television Holding, jak i TVN o wartości nominalnej odpowiednio 300 i 540 mln euro, podały spółki.

Scripps Networks Interactive zapłaci 584 mln euro za 100% udziałów w N-Vision, która na etapie rozliczenia umowy będzie posiadała bezpośrednio i pośrednio - poprzez Polish Television Holding B.V. (PTH) - ok. 52,7% udziału w kapitale TVN S.A. Nabywcą jest Southbank Media Ltd. - brytyjska spółka zależna od Scripps Networks Interactive, Inc.

Źródło: ISBnews

Asseco Polan d: W całym 2014 r. spółka miała 358,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 306,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.231,9 mln zł w porównaniu z 5.780,0 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 892,5 mln zł w 2014 r. wobec 846,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Zarząd zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 240,70 mln zł z ubiegłorocznego zysku, do da wypłatę w wysokości 2,90 zł na akcję, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Portfel zamówień Asseco Poland na ten rok ma wartość 4.430 mln zł, poinformowała spółka.

Źródło: ISBnews

Asseco Poland : Rozważa wejście na nowe rynki, a wśród nich Zambię, Angolę, Kazachstan, czy Wietnam, poinformował prezes Adam Góral. Obecnie Asseco nie rozważa wezwania na Sygnity.

"Rozważamy wejście na nowe rynki wschodzące. Obok wspomnianych krajów zastanawiamy się również nad Białorusią" - powiedział Góral podczas spotkania z dziennikarzami.

W Polsce wśród segmentów z potencjałem zarząd Asseco wymienił telekomunikację, energetykę, czy bankowość, gdzie spółka znalazła się w drugim etapie przetargu w BGK. W segmencie publicznym Asseco "jest przygotowane" na kontrakty związane z nową perspektywą środków unijnych.

Potencjał eksportowy widzi w dwóch nowych produktach dla sektora bankowego, a także liczy na szybki start realizacji umowy w Etiopii.

"Nasza strategia dywersyfikacji się sprawdza. Cieszę się z rekordowych przychodów w 2014. Marże są na satysfakcjonującym poziomie" - ocenił prezes Asseco Poland.

Jak podkreślił, Asseco Poland "w dniu dzisiejszym" nie rozważa wezwania na Sygnity, a koncentruje się na restrukturyzacji zakupionego niedawno Unizeto. Prezes dodał jednocześnie, że "nic poważnego nie dzieje się w sensie akwizycyjnym". Jednak, według jego słów, procesy w tej kwestii dzieją się cały czas i grupa rozmawia np. z małymi spółkami internetowymi, czy obserwuje startupy izraelskie.

W 2014 r. sprzedaż produktów dla przedsiębiorstw wyniosła 2.513 mln zł (wzrost o 11% r/r) i stanowiła największy udział w przychodach grupy. Na drugim miejscu znalazł się sektor bankowość i finanse, który zapewnił 2.214 mln zł przychodów (wzrost o 9% r/r), a na trzecim - instytucje publiczne, które zapewniły 1.505 mln zł przychodów (wzrost o 1% r/r).

Źródło: ISBnews

Vivid Games : Szykuje premiery dwóch nowych tytułów: "Street Fighting" i "Real Casino", poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Gry te wejdą na rynek w 2016 r.

Źródło: ISBnews

Infovide-Matrix : Odnotowało 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 2,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,89 mln zł w 2014 r. wobec 180,48 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Techland : W przeciągu 45 dni od premiery gry "Dying Light", liczba graczy osiągnęła poziom 3,2 mln osób.

"Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w tym samym okresie, 'Dying Light' stał się tym samym najpopularniejszym tytułem w historii firmy. (?) Od czasu swojej premiery Dying Light okupuje najwyższe miejsca na listach najczęściej kupowanych gier na całym świecie. Ostatni tytuł Techlandu o zombie już został numerem 1 na listach bestsellerów w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Polski, Szwecji, Australii i innych, ważnych rynkach na świecie" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Sygnity : Nowy system wstępnego wypełniania zeznań podatkowych (PFR), którego generalnym wykonawcą w ramach projektu e-Podatki jest Sygnity, rozliczył ponad 1000 płatników w ciągu pierwszych 24 godzin funkcjonowania, podała spółka. Do 30 kwietnia br. wszyscy podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, będą mogli złożyć wstępnie wypełniony przez Administrację Podatkową PIT-37.

Źródło: ISBnews

Mediatel : Odnotował 23,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 49,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,49 mln zł w 2014 r. wobec 164,63 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Indata Software : Oferta publiczna do 26.000.000 akcji rozpocznie się do 21 maja podaniem do publicznej wiadomości ceny maksymalnej. Wcześniej, do 10 kwietnia, istniejące akcje spółki zostaną przeniesione na rynek regulowany GPW z NewConnect, wynika z prospektu emisyjnego spółki.

Źródło: ISBnews

Vivid Games : Spółka jeszcze w I półroczu przeprowadzi prywatną ofertę akcji o wartości 7-10 mln zł i następnie przeniesie swoje notowania na rynek główny GPW z NewConnect, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Zapowiedział produkcję 1-2 tytułów rocznie, wydawanie i inwestycje w gry producentów zewnętrznych, przejęcia oraz zwiększenie obecności na rynkach azjatyckich.

"Od dłuższego czasu spółka spełnia wszystkie kryteria, by być notowana na GPW. Uważam, że nasza pozycja i skala rozwoju przesądza o tym, że miejsce Vivid Games jest na 'dużej giełdzie'. Mamy również sporo sygnałów od potencjalnych inwestorów, że wejście na GPW, zwiększenie płynności i przejrzystości może być decydujące, jeśli chodzi o inwestycje w nasze akcje" - powiedział Kościelny podczas konferencji prasowej.

Nowa emisja zostanie zaoferowana wybranym inwestorom instytucjonalnym. Za cały proces, którego zakończenie planowane jest w I półroczu bieżącego roku, odpowiedzialna będzie Ipopema Securities. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie notowań na GPW do końca 2015 roku.

Jednym z głównym punktów nowej strategii spółki jest publikacja 2 do 4 nowych gier w modelu Free2Play rocznie. Będzie to możliwe, ponieważ oprócz produkcji, Vivid Games zostanie również wydawcą gier.

"Zamierzamy wykorzystać nasze doświadczenia i umiejętności z zakresu promocji, monetyzacji, relacji biznesowych publikując nie tylko swoje lecz również najlepsze gry produkowane przez zewnętrznych producentów. Umożliwi nam to znacznie szybszy wzrost wartości niż dotychczas" - podkreślił Kościelny.

Spółka zwiększy swoją obecność w Azji, gdzie model Free2Play jest najbardziej popularny. Jak wskazał prezes, przychody branży Azji w 2014 r. podwoiły się i wyniosły blisko 13 mld USD, a udział kontynentu w globalnym rynku zwiększył się do 56%.

"Negocjujemy kilkanaście umów, zarówno w zakresie nowych kanałów dystrybucji, jak i przede wszystkim w sprawie publikacji Real Boxing 2 w Azji" - zapowiedział szef Vivid Games.

W 2014 r. przychody spółki wzrosły do 14,86 mln zł z 8,05 mln zł rok wcześniej, zaś zysk netto zwiększył się odpowiednio: do 2,65 mln zł 0,72 mln zł.

Źródło: ISBnews

Cube.ITG : Firma podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 754 tys. akcji w granicach kapitału docelowego, w ramach przejęcia ITMED, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Dyson : Zainwestuje 15 mln USD w firmę Sakit3, lidera w branży produkcji półprzewodnikowych baterii. Współpraca z Sakti3 pomoże w realizacji planów, które zakładają wprowadzenie do produkcji 100 nowych urządzeń w czterech nowych kategoriach w ciągu najbliższych czterech lat.

Źródło: spółka

KADRY

Orange Polska : Dariusz Jędrzejczyk to nowy dyrektor w segmencie klientów kluczowych i korporacyjnych w Orange. Na stanowisku zastąpił Damiana Biedulskiego.

Źródło: spółka

Poczta Polska : Poczta oraz związki zawodowe działające w spółce podpisały nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) i regulamin premiowania, poinformował prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak. Nowe zasady przewidują premiowanie powiązane z efektami pracy pracowników. Poczta Polska pozostaje pracodawcą społecznie odpowiedzialnym preferującym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Źródło: ISBnews

ABC Data : Zarząd zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie nie większej niż 44,32 mln zł, co daje 36 groszy na akcję, podała spółka.

Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

iAlbatros : Spółka z grupy SMT podpisał z GDF Suez umowę na 5-letnią obsługę programu podróży służbowych na 135 mln euro, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Qumak : Spółka - jako konsorcjant firmy Strabag - wykona m.in. oświetlenie nawigacyjne w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Prace, które zostaną przeprowadzone w ramach modernizacji pasa startowego i drogi kołowania "November", mają na celu podniesienie kategorii bezpieczeństwa lotniska. Wartość kontraktu, przypadająca na Qumaka to 12,2 mln zł netto.

Źródło: ISBnews

Asseco Polska, Otago, E-Studio : Zakończono fazę wdrożeniową projektu Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji. Obecnie rozpoczął się 5-letni etap utrzymania systemu. Wartość projektu to 15,2 mln zł netto.

Źródło: spółka

Asseco Polska : Zakończyło wdrożenie eWniosku dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: spółka

Vivid Games : Real Boxing zadebiutował na największej subskrypcyjnej platformie dystrybucyjnej zarządzanej przez jedną z wiodących japońskich firm telekomunikacyjnych KDDI.

Źródło: spółka

ZMorph : Na targach CeBIT w Hannoverze firma prezentuje nakładkę na swoje drukarki 3D. Zmorph 3D Scanner umożliwia nie tylko replikowanie rzeczywistych obiektów, lecz także edytowanie i przeprojektowywanie zeskanowanych przedmiotów. Skaner 3D będzie dostępny w regularnej sprzedaży w czerwcu 2015 roku.

Źródło: spółka

Philips : Zaprezentował system Indoor Positioning, wykorzystujący oświetlenie LED do komunikowania się z klientem. Wykorzystuje on zainstalowane w sklepie inteligentne oświetlenie LED, by za pośrednictwem aplikacji przekazywać na smartfon klienta informacje dobierane na podstawie jego lokalizacji.

Źródło: spółka

Mennica Skarbowa : Sklep internetowy spółki rozszerzył swoje portfolio o metodę przelewów bezpośrednich SOFORT Banking.

Źródło: spółka

T-Mobile : Usługa proDysk T-Mobile, czyli automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików, będzie od teraz dostępna również na urządzeniach Apple iOS i Windows Phone. W aplikacji proDysk transmisja danych w sieci T-Mobile jest bezpłatna i nie pomniejsza pakietu danych klienta.

Źródło: spółka

Google, Intel, TAG Heuer : Ogłosiły nawiązanie współpracy w zakresie tworzenia szwajcarskiego inteligentnego zegarka - smartwatcha napędzanego technologią Intela i systemem Android Wear. Firmy wnoszą tu swoje doświadczenie w projektowaniu luksusowych zegarków, oprogramowania i sprzętu.

Źródło: spółka

Falu Energi & Vatten, EcoDC AB : W szwedzkim Falun powstaje pierwsze na świecie przyjazne środowisku centrum danych EcoDataCenter. Będzie jednym z 13 obiektów tego typu na świecie spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności. Schneider Electric odpowiada w inwestycji za dostarczenie technologii umożliwiającej wdrożenie wydajnych energetycznie rozwiązań i produktów.

Źródło: spółka

SES : Światowy zasięg zwiększył się w roku 2014 do 312 mln gospodarstw domowych, docierając tym samym do 1,1 mld ludzi na świecie. Oznacza to wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Źródło: spółka

Billennium : Został partnerem Getin Noble Banku, który postanowił wdrożyć platformę Paperless. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kosztowej w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów.

Źródło: spółka

Billion Electric : Największy dostawca usługi stałego łącza internetowego w bezprzewodowej technologii szerokopasmowej, inteligentnych sieci, rozwiązań energetycznych, oświetleniowych oraz w chmurze w regionie Azji i Pacyfiku rozważa wejście na polski rynek. Po ewentualnym debiucie przedsiębiorstwo ma zamiar oferować sterowniki LED zapewniające wydajne oświetlenie, jak również System Kontroli Oświetlenia Ulicznego. Polska jest jednym z pierwszych państw w Europie, w których Billion Electric planuje rozpoczęcie działalności.

Źródło: spółka

Ericpol : Zakończył budowę prototypu Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych.

Źródło: spółka

Cyberoam : Przedstawił urządzenie CR10iNG, czyli UTM, pozwalający na podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci.

Źródło: spółka

Hicron : Wdrożył system B2B funduszu PO IG w spółce Atlas Ward Polska.

Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem