Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

LC Corp wyemitował dziś pięcioletnie niezabezpieczone obligacje kuponowe o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podała spółka.

Zarząd Polwax podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2014 r. w kwocie 12.300.500 zł, tj. 1,22 zł za akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i jego spółka zależna Gas Assets Management (GAM) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia przez GAM kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Bartimpex oraz przejęcia przez obie spółki kontroli nad Gas-Trading, podał Urząd.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) nakazał usunięcie w ciągu 30 dni naruszeń stwierdzonych podczas przeprowadzonych wcześniej kontroli działań Polskiej Grupy Pocztowej (PGP), InPostu i Ruchu, podał Urząd.

Rada nadzorcza Banku Handlowego pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia na dywidendę 99,9% zysku netto wypracowanego w 2014 roku, tj. 970,8 mln zł, co da wypłatę w wysokości 7,43 zł na akcję, podał bank.

iAlbatros z grupy SMT podpisał z GDF Suez umowę na 5-letnią obsługę programu podróży służbowych na 135 mln euro, podała spółka.

Zarząd Pfleiderer Grajewo nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za 2014 r., widzi jednak możliwość jej wypłaty w przyszłym roku, poinformował dyrektor finansowy Rafał Karcz.

J.W. Construction Holding ma obecnie w ofercie blisko 1000 mieszkań i będzie sukcesywnie uruchamiać kolejne projekty, które "wzbogacą ofertę i wypłyną bardzo pozytywnie na wyniki spółki w kolejnych okresach", poinformowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) szacuje całkowitą produkcję w tym roku na 16,44 mln ton (wobec 13,9 mln ton w ub.r.), pomimo efektów pożaru w kopalni Knurów-Szczygłowice, poinformował p.o. prezesa JSW Jerzy Borecki. Oczekuje też, że zmniejszy się jednostkowy koszt wydobycia.

EuroRating zaprzestaje z dniem 20 marca br. prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego Grupy Lotos oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i wycofuje nadane spółkom ratingi w związku z ich wyłączeniem z indeksu WIG20, podała agencja.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest w trakcie negocjacji z obligatariuszami w sprawie przesunięcia realizacji opcji put zapadającej 30 lipca br., poinformował wiceprezes spółki ds. ekonomicznych Robert Kozłowski. Związana z opcją put ewentualna emisja euroobligacji możliwa jest dopiero, kiedy zmieni się sytuacja na rynku commodities.

Atlas Estates odnotowało 32,68 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,73 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak - jako konsorcjant firmy Strabag - wykona m.in. oświetlenie nawigacyjne w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Prace, które zostaną przeprowadzone w ramach modernizacji pasa startowego i drogi kołowania "November", mają na celu podniesienie kategorii bezpieczeństwa lotniska. Wartość kontraktu, przypadająca na Qumaka to 12,2 mln zł netto.

Open Finance liczy, że zmiany wprowadzone w modelu działalności oraz wykorzystanie synergii wynikających z posiadania spółek grupy kapitałowej wpłyną pozytywnie na wyniki sprzedażowe oraz zysk grupy w 2015 r. Celem dla całej grupy Open Finance na bieżący rok jest zwiększenie przychodów prowizyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej, poinformował prezes Open Finance Maurycy Kühn.

CD Projekt "idzie zgodnie z wewnętrznym harmonogramem" do daty premiery "Wiedźmina 3", zaplanowanej na 19 maja, poinformował członek zarządu ds. finansowych spółki Piotr Nielubowicz.

Enea celuje w tym roku w utrzymanie wolumenu sprzedaży energii na poziomie 2014 r. i wynik EBIT "nie gorszy" niż w ubiegłym roku, poinformował członek zarządu ds. handlowych Grzegorz Kinelski.

Open Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych planuje zwiększenie w tym roku aktywów pod zarządzaniem do poziomu istotnie przekraczającego 4,0 mld zł wobec ponad 3,5 mld zł na koniec ub.r., podało Open Finance.

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 kwietnia o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika projektów uchwał na ZWZ.

Enea planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do 3,56 mld zł w 2015 r. wobec 2,75 mld zł w ub.r., poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert.

Zarząd EGB Investments podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AF (2/2015) o wartości do 6 mln zł, podała spółka.

Odpisy z tytułu utraty wartości Banku BPH spadły o 59% r/r do 57 mln zł w 2014 roku, zaś w samym IV kw. ich wartość spadła o 95% do 3 mln zł, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) obniżył się do 9,4% na koniec ub. roku wobec 11,6% rok wcześniej.

Admiral Boats uplasowało wszystkie obligacje serii J i pozyskało maksymalną kwotę, tj. 6 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji w zapisach na te papiery wyniosła 0,7%.

ABC Data ogłosi nową strategię rozwoju w II kwartale i rozważa możliwość publikacji prognoz finansowych na 2015 r, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Zarząd GetBack podjął uchwały o emisji obligacji serii I_02 i J o wartości nominalnej po 30 mln zł, podała spółka.

ABC Data chce mocno zaistnieć w segmencie druku 3D, wierzy też w potencjał dronów, poinformował członek zarządu Juliusz Niemotko.

Lider transportu miejskiego EcoCar i firma Green, zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej postanowiły połączyć siły w związku z planowaną na lata 2015-2017 wymianą floty samochodowej EcoCar i zamiarem zastąpienia taksówek z silnikiem benzynowym autami hybrydowymi, poinformował EcoCar.

InPost planuje powiększenie sieci Paczkomatów w Polsce o 600 urządzeń w tym roku i zwiększanie pojemności już istniejących maszyn. Spółka finalizuje negocjacje z inwestorem finansowym, który umożliwi rozwój Paczkomatów w kolejnych krajach, poinformował prezes Rafał Brzoska.

Eiffage Polska Budownictwo wniósł apelację w sporze z miastem Białystok w sprawie budowy stadionu miejskiego, podała spółka.

Pfleiderer Grajewo planuje na ten rok łączne nakłady inwestycyjne w grupie rzędu 108,49 mln zł wobec 113,66 mln zł w ub.r., podała spółka.

Sprzedaż kredytów hipotecznych Banku BPH zwiększyła się o 168% r/r do 213,5 mln zł w ub. roku, zaś sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła o 10% w skali roku do 2,0 mld zł, poinformował prezes Richard Gaskin.

International Personal Finance plc (IPF) - operator Providenta - rozpoczął ofertę obligacji denominowanych w funtach z kuponem 5,875% rocznie i terminem wykupu w październiku 2022 r. Spółka spodziewa się, że oferta zakończy się 8 kwietnia.

CDRL odnotowało 11,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mo-Bruk odnotowało 4,47 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2014 r. wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zwiększyła przychody o 3,4% r/r do ok. 424 mln zł ub.r., podała spółka. Wydatki inwestycyjne wyniosły w ub.r. ok. 38 mln zł, a spółka zapowiada, że w tym roku ukształtują się na podobnym poziomie.

Stalprofil odnotował 4,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hawe zawarło z Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd umowe sprzedaży łącznie 30% akcji Mediatela, wynika z dwóch odrębnych komunikatów spółki.

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) oraz TriGranit Holding Limited złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, którego celem będzie wybudowanie kompleksu budynków biurowych i ewentualnie budowa hotelu na nieruchomości położonej w Poznaniu, podał UOKiK.

Spółka w 100% zależna od Wieltonu - Italiana Rimorchi S.r.l. (poprzednia nazwa: Wielton Italia S.r.l) złożyła ofertę wiążącą na dzierżawę, a następnie nabycie marek i wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i dokumentacji produktów należących do Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. znajdującej się w stanie upadłości likwidacyjnej, poinformował Wielton.

Briju odnotowało 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service odnotowało 36,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 26,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank BPH odnotował 111,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 192,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Elemental Holding odnotował 31,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 88,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 80,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrosła o 2,2% w skali roku do 13,9 mld ton w 2014 r. , z uwzględnieniem wydobycia zrealizowanego przez przejętą KWK Knurów-Szczygłowice na poziomie 1,6 mln ton, podała spółka.

Pfleiderer Grajewo odnotowało 103,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 152,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Plaza Centers odnotowało 119,69 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 218,07 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capital Park planuje, że 2015 rok zakończy z portfelem nieruchomości w 75% ukończonych oraz w znacznym stopniu skomercjalizowanych, co przełoży się na wzrost przychodów z najmu, poinformował zarząd spółki.

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 659,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 77,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Capital Park odnotował 61,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotował 29,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 56,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data odnotowała 33,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 59,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt odnotowało 5,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding odnotował 8,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 11,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Integer.pl odnotował 9,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 23,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PMPG Polskie Media odnotowały 3,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 72,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2014 r. wobec 60,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem