Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Global City Holdings - operator sieci kin Cinema City - złożyło wniosek o wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW, podała spółka.

PKP ustaliły krótką listę inwestorów dopuszczonych do dalszego etapu - tj. due diligence - prywatyzacji PKP Energetyka, poinformował dyrektor ds. Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego w Grupie PKP Sławomir Baniak.

Zarząd Vistalu Gdynia rekomenduje przeznaczenie na dywidendę równowartości 35% skonsolidowanego zysku netto za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,30 zł na akcję i planuje pozostanie spółką dywidendową także w kolejnych latach, poinformował prezes Ryszard Matyka.

Poczta Polska chce podwoić przychody z paczek i łańcucha usług dla e-commerce do kwoty powyżej 1,5 mld zł do 2020 r. Grupa planuje także oszczędności na kwotę 1,5 mld zł i oczekuje pięciokrotnego wzrostu wyniku do 2012 roku, poinformował prezes Jerzy Jóźkowiak podczas prezentacji nowej strategii grupy.

Poczta Polska w przyszłym roku planuje debiut na warszawskiej giełdzie. Plan inwestycyjny grupy do roku 2019 opiewa na 1,5 mld zł. Z tej kwoty kilkaset milionów złotych mogłoby pochodzić z oferty publicznej, poinformował prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak.

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń osiągnęły wzrost zysku o 56% r/r w 2014 r. - do 15,57 mln zł w przypadku spółki "życiowej" (wzrost o 14% r/r) i do 38,07 mln zł w przypadku spółki "majątkowej" (wzrost o 82% r/r), podały spółki.

Milestone Medical Inc. podpisała umowę na dystrybucję systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego ze spółką Trimed, jednym z czołowych dystrybutorów sprzętu diagnostycznego w Polsce, poinformował prezes Leonard Osser.

Hawe prowadzi z instytucjami finansowymi rozmowy o refinansowaniu zadłużenia grupy kapitałowej, poinformował prezes Paweł Sobków.

Grupa Paged liczy, że rozbudowa zakładu w Morągu o nową linię do produkcji sklejki powinna wygenerować, w perspektywie 3 lat od zakończenia inwestycji, dodatkowe 30 mln zł EBITDA rocznie, poinfomował wiceprezes Robert Ditrych.

Boryszew spodziewa się, że z zysku za 2015 wypłaci dywidendę wyższą niż ta proponowana za 2014 r., poinformował prezes Piotr Szeliga.

Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę w sprawie rekomendowania przeznaczenia 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję, podał bank.

OT Logistics podtrzymuje chęć nabycia przewoźnika kolejowego "o dużej skali działania", także w przypadku niepowodzenia w przejęciu udziałów w Lotos Kolej. Spółka rozważa także rozwój w segmencie intermodalnym, który może wiązać się w przyszłości z nabyciami aktywów terminalowych, poinformował prezes Piotr Pawłowski.

Boryszew przeznaczy na inwestycje w rzeczowy majątek trwały kwotę rzędu 150-180 mln zł, poinformował prezes spółki Piotr Szeliga.

TIM ocenia, że strata poniesiona w 2014 roku nie ma wpływu na dalszą działalność i rozwój TIM-u oraz całej grupy, poinformował prezes Krzysztof Folta. Celem na bieżący rok jest zapewnienie zysku na poziomie operacyjnym.

EuroRating nadał oceny ratingowe trzem spółkom, których akcje po piątkowej sesji GPW weszły w skład indeksu WIG20 - Cyfrowemu Polsatowi rating BB- z perspektywą stabilną, Enei - BBB z perspektywą stabilną i Enerdze - BBB z perspektywą stabilną, podała agencja.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, Talanx liczy na wypracowanie co najmniej 700 mln euro zysku netto w tym roku wobec 769 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r., poinformował prezes Herbert K. Haas.

Zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują akcjonariuszom zwiększenie dywidendy o ok. 4% r/r i wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka.

Rawlplug spodziewa się znacznej poprawy wyników w 2015 r., dzięki restrukturyzacji spółek zagranicznych i wejściu na nowe rynki, poinformował prezes spółki Radosław Koelner.

Zarząd Rawlplug rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2014 r. na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Talanx odnotował 769 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 732 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pfleiderer Grajewo zamierza poprawić r/r przychody i wynik netto w 2015 r., poinformował agencję ISBnews prezes Michael Wolff.

Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Ciech planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 530 mln zł w 2015 r., podała spółka. Środki na inwestycje pochodzić będą z przepływów operacyjnych i finansowania dłużnego.

Zarząd i rada nadzorcza Immofinanz zdecydowały o przedstawieniu oferty kupna 29% kapitału zakładowego w CA Immobilien Anlagen AG po cenie 18,50 euro za akcję, poinformowała firma.

Globe Trade Center (GTC) jest gotowe do przejęć aktywów "generujących przychody i jednocześnie oferujących potencjał dalszego wzrostu jak tylko fundusze z podniesienia kapitału staną się dostępne", poinformował prezes Thomas Kurzmann.

Grupa Rawlplug planuje nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 25 mln zł w tym roku wobec 29 mln zł nakładów inwestycyjnych na niefinansowe aktywa trwałe w 2014 r., podała spółka.

Globe Trade Center (GTC) spodziewa się, że pozwolenie na budowę Galerii Północnej zostanie wydane w połowie 2015 r., po czym niezwłocznie przystąpi do prac budowlanych, poinformował prezes Thomas Kurzmann.

Globe Trade Center (GTC) "intensyfikuje wysiłki" na sprzedaży niektórych nieruchomości w Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech, poinformował prezes Thomas Kurzmann.

Kerdos Group rozważa przejęcia podmiotów z branży drogeryjnej w Polsce, podała spółka. Zakłada otwarcie w tym roku 50 własnych drogerii w ramach sieć Dayli.

Zarząd Ciech rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2014 r., wynoszącego 92,13 mln zł, na kapitał zapasowy spółki, podał Ciech.

Kerdos Group rozważa dual-listing na giełdzie we Frankfurcie, bez emisji akcji, poinformował prezes Kamil Kliniewski.

Rawlplug odnotował 13,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Inpro zamierza do końca bieżącego roku wprowadzić do sprzedaży inwestycje i etapy inwestycji na łącznie 547 mieszkań i 54 domy jednorodzinne, wynika z informacji podanych przez prezesa Piotra Stefaniaka.

Kerdos Group ocenia, że ubiegły rok to "dopiero przedsmak tego, co może osiągnąć w kolejnych okresach" i m.in. przyspiesza przejmowanie luksemburskiej sieci drogerii Meng, poinformował prezes Kerdos Kamil Kliniewski.

Ciech odnotował 167,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 49,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Wind Invest uważa, że wypowiedzenie długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia przez Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji, spółki zależnej Tauron Polska Energia, nie ma "żadnych podstaw prawnych" i będzie "pozbawione jakichkolwiek skutków prawnych", podał Wind Invest.

Arctic Paper odnotował 50,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 132,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Center (GTC) osiągnęło na obecną chwilę odpowiednio 31% i 25% poziomu komercjalizacji szykowanych przez dewelopera stołecznych projektów Galerii Północnej i Galerii Wilanów, poinformował zarząd spółki.

Baltona spodziewa się wzrostu sprzedaży i istotnej poprawy wyników finansowych w 2015 roku, poinformował zarząd spółki.

TelforceOne chce w tym roku koncentrować się na poprawie rentowności grupy poprzez wzrost sprzedaży własnych produktów premium, poinformował zarząd spółki.

Zakłady Mięsne Henryk Kania zdecydowały o emisji do 25 tys. 3-letnich obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda, podała spółka.

Inpro odnotowało 7,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TelforceOne odnotował 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Center (GTC) odnotowało 876,63 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2014 r. wobec 746,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cognor odnotował 34 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 48,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowała 3,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W Investmenst odnotowało 17,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hawe odnotowało 29,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 20,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 20,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Farmacol odnotował 103,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 125,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W najbliższych dniach dojdzie do podpisania trójstronnego porozumienia między PKO BP a Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym, przewidującego wycofanie się PKO BP z akcjonariatu i wprowadzenie Pocztowego na giełdę, wynik z informacji "Pulsu Biznesu". Rozmowy są bardzo zaawansowane.

Boryszew rekomenduje wypłatę z zysku za 2014 r. w wysokości 10 gr na akcję, podała spółka.

Standard & Poor's umieścił długoterminowy rating korporacyjny TVN na poziomie B+ oraz długoterminowy rating Polish Television Holding B.V. (PTH) na liście obserwacyjnej z pozytywnymi implikacjami, podała agencja. S&P planuje podjąć decyzje w sprawie tych ratingów w ciągu trzech miesięcy.

Boryszew odnotował 109,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Conwell Oil Corporation B.V., nabywca 79% udziałów w spółce Too Emba Jug Nieft, zwrócił się do Petrolinvest o kolejne przesunięcie terminu zamknięcia transakcji, na 30 maja 2015 r., podał Petrolinvest.

Pelion zakłada wzrost rynku hurtowej dystrybucji do aptek o ok 3-6% w tym roku wobec 5,1% wzrostu w 2014 r., podała spółka.

Paged zakłada, że produkcja na realizowanej linii do produkcji sklejki iglastej, o szacowanej wartości do 120 mln zł, zostanie uruchomiona w Morągu w II połowie 2015 r., poinformował prezes Daniel Mzyk.

Paged odnotował 60,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 58,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria przewiduje dalszy rozwój projektów prowadzonych z Polski na rynki zagraniczne, w szczególności rozpoczęcie operacji na rynku niemieckim, poinformował prezes Marcin Marzec.

Arteria zakłada, że utrzyma w tym roku planowane tempo wzrostu i w dalszym ciągu tworzyć będzie nowe miejsca pracy, poinformował prezes Marcin Marzec.

Arteria bierze udział w trzech procesach due diligence dotyczących akwizycji spółek z obszaru call center, poinformował prezes Marcin Marzec.

Arteria zapowiada wypłatę dywidendy za 2014 rok, ale jej wysokość zależy od decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych akwizycji, poinformował prezes Marcin Marzec.

Arteria odnotowała 10,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Voxel odnotował 3,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Exol odnotował 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 9,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik odnotował 3,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotowało 14,53 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 8,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema Securities będzie koncentrować się na trwałym umacnianiu pozycji i przewag konkurencyjnych we wszystkich segmentach działalności, przy jeszcze większej dyscyplinie kosztowej, co ma mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe, poinformował prezes Jacek Lewandowski.

Ipopema Securities odnotowało 4,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 8,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kerdos Group odnotowała 7,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 18,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4fun Media jest przekonane, że po trudnym 2014 roku przychodzą dla grupy lepsze czasy, poinformowała prezes Ewa Czekała. Zapowiedziała powrót do wypłaty dywidendy z zysku za 2015 r. 4fun Media prognozuje, że osiągnie w 2015 roku (na poziomie jednostkowym) przychody ze sprzedaży na poziomie 20,3 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 3,56 mln zł, EBITDA 5,8 mln zł i zysk netto 3,1 mln zł.

4Fun Media odnotowało 6,40 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Wawelu przyjął uchwałę o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. w kwocie 29.995.100 zł, tj. 20 zł za jedną akcję, podała spółka.

Unibep spodziewa się 30-proc. udziału sprzedaży eksportowej w przychodach 2015 roku, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Zapowiedział też wejście Unibepu na rynek szwedzki.

Unibep odnotował 19,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 13,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa kapitałowa Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zwiększyła w 2014 r. sprzedaż energii elektrycznej o 3,2% r/r do 13,5 TWh, przy spadku cen o 8,1% r/r do 182,54 zł/ MWh, poinformowała prezes spółki Katarzyna Muszkat.

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podjął uchwałę w sprawie rekomendowania przeznaczenia 40,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,80 zł na akcję, podała spółka.

Zespół Eleketrowni Pątnów Adamów Konin odnotował 81,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 216,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 78,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 36,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 27,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 17,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pelion odnotował 55,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 100,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł brutto za jedną akcję za rok 2014, podała spółka.

Orange Polska zdecydował się zakończyć swój udział w licytacji jednego bloku pasma 2600 MHz, podał operator. Zdaniem firmy, pozwoli to na właściwsze przeprowadzenie i szybsze zakończenie całej aukcji na częstotliwości 800 i 2600 MHz z korzyścią dla wszystkich jej uczestników.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.