Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na bezpośrednie nabycie przez Avanssur oraz pośrednie nabycie przez AXA akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji, które doprowadzi do przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja.

"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru bezpośredniego nabycia przez Avanssur SA z Francji oraz pośredniego nabycia przez AXA SA z Francji akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - głosi komunikat.

Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące m.in. zamiaru połączenia działalności prowadzonej przez BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, Avanssur SA Oddział w Polsce (AXA Direct) i AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w jedną spółkę akcyjną z siedzibą w Polsce oraz podjęcia wszelkich możliwych działań, aby taka struktura została osiągnięta do końca 2017 r., a w szczególności podjęcia wszelkich możliwych starań, aby: do końca 2016 r. cała działalność gospodarcza, w tym portfel ubezpieczeń, AXA Direct została przeniesiona na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA; oraz do końca 2017 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA zostało połączone z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji SA., podała również KNF.

W połowie września spółka zależna mBanku - Aspiro zawarła z Avanssur SA z grupy Axa umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE TUiR. Przewidywana łączna wartość wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów z podmiotami z grupy Axa wyniesie ok. 570 mln zł, z czego kwota ok. 180 mln zł będzie rozpoznana przez okres 10 lat.

W listopadzie ub.r. Avanssur otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. Tym samym spełniony został jeden z dwóch warunków zawieszających transakcję. Drugim było niezgłoszenie sprzeciwu przez KNF.

BRE TUiR specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego.

Wiosną br. prezes Cezary Stypułkowski mBanku informował, że bank zamierza wyłączyć spółkę BRE Ubezpieczenia z grupy kapitałowej i prowadzi rozmowy z pięcioma partnerami w sprawie powołania joint-venture lub sprzedaży tej spółki. Na początku kwietnia br. mBank podał, że rozpoczyna prace mające na celu wyłonienie optymalnego partnera do współpracy dotyczącej ubezpieczeń w ramach Grupy mBanku.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem mBanku wyniosły 104,28 mld zł na koniec 2013 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.