Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Grupy Kęty SA powołała zarząd na kolejną, trzyletnią, IX kadencję w niemienionym składzie, z Dariuszem Mańko jako prezesem zarządu i dyrektorem generalnym, podała spółka.

Grupa Kęty prognozuje dla I kwartału br. 455 - 465 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 11% r/r), 48 - 50 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, 69 ? 71 mln zł EBITDA oraz 31- 33 mln zł zysku netto, porównywalnie do ubiegłego roku, podała spółka.

Libet prowadzi rozmowy z właścicielami zakładów kostki brukowej na temat przejęć, ale uprzedza, że tego typu negocjacje mogą "przeciągać się miesiącami", poinformował członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwi się zamiarowi bezpośredniego nabycia udziałów w Mercurius Dom Maklerski przez Michała Kowalczewskiego, podała Komisja.

CI Games rozważa powrót do bezpośredniej sprzedaży swoich gier w sieciach handlowych w USA, co ma mieć pozytywny wpływ na generowane marże, poinformował prezes Marek Tymiński.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na bezpośrednie nabycie przez Avanssur oraz pośrednie nabycie przez AXA akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji, które doprowadzi do przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Szymona Midery na stanowisko prezesa Banku Pocztowego, poinformowała Komisja.

Konsorcjum Sikorsky Aircraft i PZL Mielec oraz globalna sieć dostawców obu firm zawarły porozumienie z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 w Bydgoszczy (WZL-2) w sprawie współpracy, która nastąpi w przypadku zwycięstwa platformy Black Hawk w przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskich sił zbrojnych, podały spółki.

Grupa Waryński celuje w powtórzenie w tym roku wyniku sprzedażowego z 2014 r., kiedy nabywców znalazło 261 mieszkań w inwestycjach spółki na warszawskiej Woli, poinformował agencję ISBnews prezes Jarosław Jankowski. Po rozpoczęciu pod koniec lutego sprzedaży II etapu inwestycji Miasto Wola spółka planuje wprowadzenie do oferty II etapu Stacji Kazimierz w maju br.

Akcjonariusze Impela zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o przeznaczeniu 19,30 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Paged może zarekomendować dywidendę, jeśli nie zdecyduje się na inwestycję w produkcję półproduktu do sklejki na wschodzie, poinformował agencję ISBnews prezes Daniel Mzyk.

Banki spółdzielcze dążą do uwzględnienia w projekcie ustawy dotyczącej zmian w funkcjonowaniu sektora bankowego postulatu sektora bankowości spółdzielczej, polegającego na zwolnieniu z 80% opłaty rocznej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i możliwości przekazywania tych środków na stworzenie spółdzielczego funduszu pomocowego, który musi powstać w ramach Instytucjonalnego Systemu Ochrony (IPS), poinformował agencję ISBnews prezes SGB-Banku Ryszard Lorek. Ostrzegł, że nieuwzględnienie postulatów sektora może doprowadzić do osłabienia konkurencyjności sektora, który jako jedyny będzie płacił podwójnie.

Paged zakłada istotny, dwucyfrowy wzrost EBITDA w tym roku i utrzymanie wyraźnej dynamiki na tym poziomie w długim okresie, poinformował prezes Daniel Mzyk.

Skanska Residential Development Poland rozpoczęła realizację I etapu osiedla Mickiewicza w Warszawie, obejmującego 105 mieszkań, podała spółka. Planowany termin oddania pierwszych lokali do użytku to IV kw. 2016 r.

Polimex-Mostostal stawia sobie za cel na ten rok wypracowanie dodatniego EBITDA, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Cetnar.

Torpol może dokonać przejęcia w Norwegii, jeśli znajdzie podmiot, który wspomoże rozwój biznesu firmy, poinformował prezes Tomasz Sweklej.

Torpol przeznaczy na inwestycje, głównie zakup maszyn, ok. 30 mln zł w latach 2015-2016, z czego na bieżący rok przypadnie 20 mln zł, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy spółki Michał Ulatowski.

Getin Noble Bank chce w tym roku poprawić wyniki finansowe w porównaniu z 2014 r. Bank planuje sprzedaż 1 mld zł kredytów gotówkowych, utrzymanie finansowania zakupu samochodów na poziomie z ub. roku, tj. 4 mld zł i dalsze ograniczanie sprzedaży kredytów hipotecznych. Celem jest obniżenie kosztów odsetkowych o 350 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Rosińki.

Torpol przygotowuje się do złożenia ofert w ok. 10 przygotowywanych obecnie postępowaniach przetargowych o wartości ok. 2 mld zł, poinformował prezes spółki Tomasz Sweklej.

Polimex-Mostostal chce przyjąć nową strategię do połowy bieżącego roku, poinformował p.o. prezesa Maciej Stańczuk. Istotną jej częścią będzie działalność zagraniczna.

Action oczekuje, że jego niemiecka spółka Action Europe zwiększy przychody do 180 mln euro w 2015 r. ze 105 mln euro rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Bieliński.

Getin Noble Bank zakłada sprzedaż kredytów niepracujących NPL o wartości nominalnej co najmniej 1,8 mld zł, co pozwoli m.in. osiągnąć cel spadku odpisów do 550 mln zł na koniec roku, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Spółka z grupy Midas - Aero2 jako pierwsza w Polsce uruchomiła komercyjną sieć LTE 800. Pierwsza faza budowy zasięgu sieci LTE 800 obejmuje ponad 1000 lokalizacji. Dzięki nowym nadajnikom sieć LTE będąca w użytkowaniu grupy Midas obejmuje swoim zasięgiem ponad 90% populacji kraju, podał Midas w komunikacie.

Po wypracowaniu najlepszych w swojej historii wyników w ub.r., grupa Marvipol stawia w tym roku na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w segmencie motoryzacyjnym oraz na maksymalizację rentowności segmentu deweloperskiego, poinformował prezes Mariusz Książek.

Getin Noble Bank przygląda się rynkowi euroobligacji i może wyemitować jeszcze w II kwartale papiery o wartości 1 mld zł, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 127 mieszkań w inwestycji City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie, podała spółka. Budowa rozpocznie się w kwietniu, a jej zakończenie planowane jest na I kwartał 2017 r.

Getin Noble Bank chce "zejść z kontroli" w Getin Leasing i oczekuje, że transakcja ta pozwoli zaksięgować w I kwartale tego roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ponad 100 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują o wypłacie łącznie 962,65 mln zł na dywidendę za 2014 rok, co daje 9,60 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 23 kwietnia.

Grupa Nokaut przejmie 75% udziałów HubStyle w zamian za emisję akcji o wartości 10,6 mln zł. Po transakcji zmieni także nazwę na HubStyle, podała spółka.

Odpisy z tytułu utraty wartości Getin Noble Banku wzrosły o 17% w skali roku do 733 mln zł w 2014 r. Największy wzrost odpisów - o 113% r/r dotyczył portfela kredytów hipotecznych, podał bank.

Polnord planuje rozpocząć w tym roku realizację 20 nowych inwestycji lub kolejnych etapów inwestycji aktualnie realizowanych, na łącznie ponad 2.500 mieszkań, poinformował prezes spółki Piotr Wesołowski. Celem na ten rok jest sprzedaż 1.500 lokali.

Jednym z głównych celów dla Getin Noble Banku na ten rok jest poprawa efektywności poprzez zmniejszanie kosztu finansowania, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. Bank zamierza w tym roku utrzymać silny rozwój bankowości firmowej oraz w sektorze publicznym, a także zwiększać pozycję na polskim rynku w zakresie finansowania zakupu pojazdów.

Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosił 5,9 mld zł na koniec 2014 r., poinformowała spółka.

Alior Bank rozpoczyna proces redukcji etatów w formie zwolnień grupowych, które potrwają od początku kwietnia do końca grudnia 2015 roku i obejmą do 1000 etatów w Aliorze i Meritum Banku, podał Alior.

Alma Market zakłada, że powinna generować stabilny zysk skonsolidowany i poprawić swoje wskaźniki, w tym płynnościowe r/r, od IV kw. 2015 roku, podała spółka w raporcie rocznym.

Alma Market nie wyklucza rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych, podała spółka w raporcie rocznym.

Alma Market zakłada otwarcie od trzech do pięciu nowych obiektów handlowych w 2015 roku, podała spółka. Inwestycje mają pochłonąć do 22 mln zł. Z kolei Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska planuje otworzyć do 3 nowych sklepów w tym roku.

Czerwona Torebka odnotowała 56,71 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 29,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Platinum Properties Group odnotowała 404,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2014 r. wobec 39,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 21,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2014 r. wobec 34,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NTT System odnotował 2,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 13,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 17,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 30,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 19,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ (akcjonariusz sprzedający) w porozumieniu z Noble Securities (oferujący) ustalił cenę sprzedaży akcji Private Equity Managers (PEManagers) na poziomie 111 zł, czyli równym cenie maksymalnej, podała spółka. Wartość oferty publicznej po ustalonej cenie wyniesie 45,7 mln zł.

Alma Market odnotowała 13,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Kino Polska TV rekomenduje wypłatę łącznie 19,82 mln zł, tj. 1 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. i z lat ubiegłych, podała spółka.

Portfel zamówień grupy PBG kształtował się na poziomie około 6,3 mld zł, w tym ok. 1,77 mld zł do realizacji w tym roku, według stanu na 1 stycznia 2015 roku, podała PBG S.A. w upadłości układowej.

Kino Polska TV odnotowało 13,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 19,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Colian Holding odnotował 20,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 27,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polimex -Mostostal odnotował 153,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 260,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Próchnik odnotował 7,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG w upadłości układowej odnotowało 84,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 257,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wilbo odnotowało 0,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion szykuje się do rozpoczęcia prac w zakresie poszukiwania globalnego partnera marketingowo-dystrybucyjnego dla leku MabionCD20, poinformował prezes Maciej Wieczorek.

Mabion odnotował 4,46 mln zł jednostkowej straty netto w 2014 r. wobec 3,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus TFI planuje skup do 16,38 mln akcji własnych, stanowiących 28,39% kapitału zakładowego oraz 25,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w terminie do 31 grudnia 2015 r. W przypadku połączenia z TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych spółki zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o skupie i jego warunkach podczas walnego zaplanowanego na 21 kwietnia.

Ferrum odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 53,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rank Progress odnotował 59,70 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 29,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company odnotowała 5,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cube.ITG odnotował 3,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tell odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Pragma Inkaso rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 1,0 zł na akcję, podała spółka.

Atende wierzy, że 2015 rok będzie okresem znacznego wzrostu. Oczekuje rozwoju m.in. poprzez akwizycje i zapowiada "atrakcyjną dywidendę", poinformował zarząd spółki.

Atende odnotowało 8,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 11,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ceramika Nowa Gala odnotowała 2,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol odnotował 47,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 13,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowało 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rovese odnotowało 198,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 64,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action odnotował 69,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 61,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako zakłada poprawę wyników finansowych w ujęciu r/r. Z samego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III planuje pozyskać w br. w granicach 700 mln zł skonsolidowanych przychodów, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

Rafako odnotowało 22,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 135,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol odnotował 25,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Adam Sawicki został nominowany na stanowisko prezesa T-Mobile Polska, które obejmie z dniem 1 czerwca 2015 roku, podał operator. Zastąpi na tym stanowisku Zachariasa Piperidisa, członka zarządu ds. operacyjnych w Grupie OTE w Grecji, który od 1 listopada 2014 pełni również tymczasową funkcję prezesa T-Mobile Polska.

Rada nadzorcza Netii powierzyła Pawłowi Szymańskiemu stanowisko prezesa z dniem 1 kwietnia 2015 r. Dotychczasowy prezes Adam Sawicki przyspieszył swoją rezygnację, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem