Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Adam Sawicki prezesem T-Mobile Polska, Paweł Szymański szefem Netii, a Rafał Baran przejmie stery w 4Fun Media, Arteria chce konsolidować rynek call center, Action chce rosnąć w Niemczech, Grupa Midasa jako pierwsza uruchomiła komercyjną sieć LTE 800, a operator Cinema City uparł się żeby wyjść z warszawskiej giełdy. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 23-27 marca br.

KADRY

T-Mobile Polska : Adam Sawicki został nominowany na stanowisko prezesa T-Mobile Polska, które obejmie z dniem 1 czerwca 2015 roku, podał operator.

Źródło: ISBnews

Netia : Rada nadzorcza powierzyła Pawłowi Szymańskiemu stanowisko prezesa z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Źródło: ISBnews

4fun Media : Rada nadzorcza powołała Rafała Barana na stanowisko prezesa spółki. Zastąpi on na tym stanowisku Ewę Czekałę, która złożyła rezygnację.

Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Arteria : Odnotowała 10,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,53 mln zł w 2014 r. wobec 131,63 mln zł rok wcześniej.

"W 2014 roku udało się pozyskać w ramach grupy kapitałowej wielu nowych klientów, a z kilkoma dotychczasowymi znacząco zwiększyć skalę współpracy i poszerzyć ją o nowe obszary. Struktura klientów grupy kapitałowej Arteria generalnie charakteryzuje się szerokim i stabilnym portfelem kontraktów, opartym o długoterminowe kontrakty. Projekty prowadzone są nie tylko na terenie kraju, ale także z Polski, dla klientów z Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Rumunia, Słowacja, Rosja, Ukraina i Węgry). Projekty zagraniczne miały dynamiczną tendencję wzrostową, co jest dobrym prognostykiem, mając na uwadze dalsze plany rozwoju grupy" - napisał prezes Marcin Marzec w liście do akcjonariuszy.

Źródło: ISBnews

Arteria : Zapowiada wypłatę dywidendy za 2014 rok, ale jej wysokość zależy od decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych akwizycji, poinformował prezes Marcin Marzec.

"Intencją zarządu Arteria jest, aby jak co roku wypłacić dywidendę. Wysokość zarekomendowanej kwoty do wypłaty zostanie określona w terminie późniejszym, poprzedzającym termin odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Arteria zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2014 rok" - napisał Marzec w liście do akcjonariuszy.

Jak zaznaczył, wynika to z faktu, iż Arteria bierze udział w trzech procesach due diligence dotyczących akwizycji spółek z obszaru call center.

"W zależności od efektów prowadzonych procesów i decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych transakcji oraz ich wartości, zarząd spółki zarekomenduje ZWZ Arteria poziom środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy za 2014 rok" - dodał Marzec.

Źródło: ISBnews

Arteria : Bierze udział w trzech procesach due diligence dotyczących akwizycji spółek z obszaru call center, poinformował prezes Marcin Marzec.

"Arteria bierze udział w trzech procesach due diligence dotyczących akwizycji spółek z obszaru call center" - napisał Marzec w liście do akcjonariuszy.

Zaznaczył, że w opinii zarządu Arterii, rok 2015 i lata następne mogą okazać się przełomowe, zwłaszcza w segmencie usług call center.

"Wszystko wskazuje na to, iż polski rynek czekają w najbliższym czasie znaczące zmiany własnościowe oraz postępująca konsolidacja, także z udziałem firm zagranicznych, które w szerszym niż do tej pory zakresie zaangażowania mogą pojawić się na polskim rynku. Celem zarządu Arteria jest, aby w postępującym procesie zmian układu sił na rynku call center jako grupa kapitałowa wziąć aktywny udział oraz stać się jednym z głównych beneficjentów zachodzących zmian" - zaznaczył prezes Arterii.

Źródło: ISBnews

Arteria : Przewiduje dalszy rozwój projektów prowadzonych z Polski na rynki zagraniczne, w szczególności rozpoczęcie operacji na rynku niemieckim, poinformował prezes Marcin Marzec.

"Polski rynek postrzegany jest jako jedno z europejskich centrów outsourcingu. Zarząd Arteria przewiduje także dalszy rozwój projektów prowadzonych z Polski na rynki zagraniczne, w szczególności rozpoczęcie operacji na rynku niemieckim" - napisał Marzec w liście do akcjonariuszy.

Pod koniec ub.r. w rozmowie z agencją ISBnews prezes Arterii informował, że planuje dalszy rozwój swoich zagranicznych projektów i w efekcie wejście z usługami telemarketingowymi na rynek niemiecki w 2015 roku.

Źródło: ISBnews

Poczta Polska : W przyszłym roku planuje debiut na warszawskiej giełdzie. Plan inwestycyjny grupy do roku 2019 opiewa na 1,5 mld zł. Z tej kwoty kilkaset milionów złotych mogłoby pochodzić z oferty publicznej, poinformował prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak.

"Z tego planu inwestycyjnego kilkaset milionów złotych pochodziłoby z oferty. Jaka to będzie kwota - to będzie zależało od tego, w którym momencie będziemy wchodzili na giełdę" - powiedział Jóźkowiak dziennikarzom.

Poczta Polska przyjęła strategię do 2020 roku, która zakłada m.in. nakłady inwestycyjne wysokości 1,5 mld zł w perspektywie do 2019 roku. Środki będą przeznaczone głównie na rozwój infrastruktury pocztowej.

Spółka poinformowała, że w 2016 roku planowany jest debiut giełdowy na warszawskiej GPW.

Jak poinformował agencję ISBnews członek zarządu Janusz Wojtas, wyniki Poczty Polskiej za 2014 rok na poziomie jednostkowym, jak i grupy będą dodatnie.

"Teraz wyniki są audytowane, ale zarówno brutto, jak i netto za ubiegły rok zanotowaliśmy zysk" - powiedział Wojtas ISBnews.

Przychody grupy Poczty Polskiej wyniosły 6,509 mld zł w 2013 r., a wynik netto sięgnął 44 mln zł (spadek odpowiednio o 3,4% i 60% r/r). Koszty wyniosły 6,422 mld zł i były niższe o 2,5% w skali roku.

W ujęciu porównywalnym (bez inwestycji w kapitał ludzki wysokości 112 mln zł), wynik netto wyniósł 127 mln zł (wzrost o 15% r/r), a koszty 6,320 mld zł (spadek o 4% r/r).

Źródło: ISBnews

CI Games : Odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 29,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,02 mln zł w 2014 r. wobec 107,29 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

CI Games : Rozważa powrót do bezpośredniej sprzedaży swoich gier w sieciach handlowych w USA, co ma mieć pozytywny wpływ na generowane marże, poinformował prezes Marek Tymiński.

?Możliwe, że powrócimy do bezpośredniej sprzedaży naszych produktów w sieciach handlowych w USA" ? powiedział Tymiński podczas spotkania z dziennikarzami.

W rozmowie z ISBnews dodał, że CI Games ocenia, że będzie to bardziej efektywny model biznesowy pod względem generowanych marż z tego tytułu, wobec współpracy z dystrybutorem.

Dyrektor finansowy spółki Adam Pieniacki wskazał ponadto, że sprzedaż cyfrowa spółki wzrosła w ubiegłym roku o 226% r/r i liczy, że segment ten będzie nadal rozwijał się szybko, co będzie miało pozytywny wpływ na generowane marże.

Ponadto według słów prezesa CI Games jest szansa na wypracowanie zysku w tym roku, a jego poziom zależy od sprzedaży dotychczasowych tytułów oraz premiery mobilnego Lords of the Fallen.

Jak zaznaczył prezes CI Games, Lords of the Fallen zarabia dla firmy, Snaiper Ghost Warrior 2 wciąż się sprzedaje, a dotychczas "przyniósł na czysto" 38,5 mln zł. Enemy Front przyniósł stratę w 2014, ale są jak podkreślił zarząd nadal są na niego zamówienia.

?Liczymy, że kolejne tytuły będą bardzo marżowe" ? zadeklarował Pieniacki.

Firma ma ponadto 27 mln zł należności, które według jej oczekiwań powinny pojawić się na kontach do końca II kwartału.

Na 2016 rok CI Games zapowiedział tytuł Snaiper Ghost Warrior 3, który, jak wskazał Tymiński, już jest ?dość mocno zaawansowany i ma spełnić oczekiwania graczy". Z kolei w 2017 r. na rynek ma trafić Lords of the Fallen 2, który jeszcze jest na etapie koncepcyjnym.

W raporcie rocznym grupy kapitałowej CI Games podało, że posiada zdolność finansowania projektów inwestycyjnych. W roku obrotowym 2015 grupa zamierza utrzymać dotychczasowy poziom inwestycji. Do sfinansowania projektów inwestycyjnych będą wykorzystywane środki własne, jak również środki pozyskiwane z sektora bankowego lub finansowego.

Źródło: ISBnews

Action : Odnotował 69,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 61,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.445,19 mln zł w 2014 r. wobec 4.749,18 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Action : Oczekuje, że jego niemiecka spółka Action Europe zwiększy przychody do 180 mln euro w 2015 r. ze 105 mln euro rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Bieliński.

"Największą szansą rozwoju jest zagranica i to nie pomniejsze rynki, ale właśnie Niemcy. Koszty inwestycji się trochę zwiększyły, ale firma jest po to, żeby inwestować. Strata w ub.r. wyniosła 9 mln zł, walczyliśmy o marże, były one-off w postaci zwolnień. Na ten rok powinno być już zero" - powiedział Bieliński podczas konferencji prasowej.

Po zmianach organizacyjnych w 2014 r. zarząd Action ocenia, że działalność w Europie Zachodniej będzie rozwijać się dynamicznie. Zwiększa się grono klientów i rośnie zaufanie ubezpieczycieli.

Według słów przedstawicieli zarządu, obecnie wzrost sprzedaży w Niemczech sięga 50% r/r. Dodatkowo wymierne efekty ma przynieść obecność na targach CeBIT.

Grupa ocenia, że najbardziej perspektywiczne segmenty rynku to GSM, digital signage, RTV/AGD. Grupa chce ponadto systematycznie zwiększać obecność w jak największej grupie sieci handlowych.

Źródło: ISBnews

Atende : Odnotowało 8,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 11,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,30 mln zł w 2014 r. wobec 223,00 mln zł rok wcześniej.

Atende wierzy, że 2015 rok będzie okresem znacznego wzrostu. Oczekuje rozwoju m.in. poprzez akwizycje i zapowiada "atrakcyjną dywidendę", poinformował zarząd spółki.

Źródło: ISBnews

Hawe : Odnotowało 29,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,73 mln zł w 2014 r. wobec 175,00 mln zł rok wcześniej.

Hawe prowadzi z instytucjami finansowymi rozmowy o refinansowaniu zadłużenia grupy kapitałowej, poinformował prezes Paweł Sobków. ?Nadal pracujemy nad optymalizacją struktury finansowania grupy i dostosowania jej do specyfiki naszej działalności. Prowadzimy rozmowy dotyczące refinansowania zadłużenia z szeregiem instytucji finansowych" - powiedział Sobków, cytowany w komunikacie.

?W lutym pozyskaliśmy dodatkowe finansowanie w postaci kredytu bankowego na 10 mln zł. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o szanse pozyskania finansowania na bardziej korzystnych, niż obecne, warunkach" - dodał prezes.

Źródło: ISBnews

TelforceOne : Chce w tym roku koncentrować się na poprawie rentowności grupy poprzez wzrost sprzedaży własnych produktów premium, poinformował zarząd spółki.

TelforceOne odnotował 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 290,11 mln zł w 2014 r. wobec 155,69 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

4Fun Media : Odnotowało 6,40 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,63 mln zł w 2014 r. wobec 31,57 mln zł rok wcześniej.

4fun Media jest przekonane, że po trudnym 2014 roku przychodzą dla grupy lepsze czasy, poinformowała prezes Ewa Czekała. Zapowiedziała powrót do wypłaty dywidendy z zysku za 2015 r. 4fun Media prognozuje, że osiągnie w 2015 roku (na poziomie jednostkowym) przychody ze sprzedaży na poziomie 20,3 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 3,56 mln zł, EBITDA 5,8 mln zł i zysk netto 3,1 mln zł.

Źródło: ISBnews

NTT System : Odnotował 2,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 725,56 mln zł w 2014 r. wobec 697,59 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Kino Polska TV : Odnotowało 13,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 19,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,40 mln zł w 2014 r. wobec 108,45 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Cube.ITG : Odnotował 3,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,38 mln zł w 2014 r. wobec 141,67 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Tell : Odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 248,63 mln zł w 2014 r. wobec 263,87 mln zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Asbis : Firma odnotowała 0,95 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 12,67 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,26 mln USD wobec 31,94 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.551,17 mln USD w 2014 r. wobec 1.920,43 mln USD rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Asbis : Firma oczekuje, że nawet jeśli przychody nie wzrosną istotnie w porównaniu do 2014 roku, to jego zyskowność powinna się poprawić, poinformował przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny Siarhei Kostevitch.

"Oczekujemy, że 2015 rok będzie kolejnym trudnym rokiem, ponieważ duże rynki krajów byłego ZSRR nadal są pod negatywnym wpływem, ale wierzymy, że z ulepszoną strukturą oraz organizacją naszego biznesu będziemy w stanie skorzystać z naszej mocnej pozycji rynkowej w szeregu krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej. W rezultacie oczekujemy, że nawet jeśli przychody nie wzrosną istotnie w porównaniu do 2014 roku, nasza zyskowność powinna się poprawić" - napisał Kostevitch w liście do akcjonariuszy.

Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Global City Holdings : Operator sieci kin Cinema City - złożyło wniosek o wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW, podała spółka.

Źródło: ISBnews

TVN : Standard & Poor's umieścił długoterminowy rating korporacyjny TVN na poziomie B+ oraz długoterminowy rating Polish Television Holding B.V. (PTH) na liście obserwacyjnej z pozytywnymi implikacjami, podała agencja. S&P planuje podjąć decyzje w sprawie tych ratingów w ciągu trzech miesięcy.

Źródło: ISBnews

Grupa Nokaut : Przejmie 75% udziałów HubStyle w zamian za emisję akcji o wartości 10,6 mln zł. Po transakcji zmieni także nazwę na HubStyle, podała spółka.

Źródło: ISBnews

SMT : Obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł zadebiutują w piątek, 27 marca, na Catalyst, poinformowała giełda.

Źródło: ISBnews

Action : Będzie rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2014 na poziomie 1,00 zł na akcję, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Kino Polska TV : Zarząd rekomenduje wypłatę łącznie 19,82 mln zł, tj. 1 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. i z lat ubiegłych, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Midven : Podpisał stosowny list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki IT, tworzącej grupę kapitałową firm powiązanych w segmencie rozwiązań informatycznych z siedzibą w Warszawie.

Źródło: spółka

home.pl : Firma hostingowa została wystawiona na sprzedaż przez właścicieli.

Źródło: Puls Biznesu

Asseco CE : Akcjonariusze Asseco Central Europe zdecydowali o wypłacie 0,47 euro na akcję dywidendy z zysku za 2014 r., podała spółka.

Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: RYNEK

LTE : Spółka z grupy Midas - Aero2 jako pierwsza w Polsce uruchomiła komercyjną sieć LTE 800. Pierwsza faza budowy zasięgu sieci LTE 800 obejmuje ponad 1000 lokalizacji. Dzięki nowym nadajnikom sieć LTE będąca w użytkowaniu grupy Midas obejmuje swoim zasięgiem ponad 90% populacji kraju, podał Midas w komunikacie.

Źródło: ISBnews

E-commerce : Sofort AG wskazuje, że na horyzoncie widać nową dyrektywę unijną PSD 2 mającą na celu uwolnienie rynku e-płatności oraz jednoczesne zadbanie o bezpieczeństwo zarówno konsumentów, jak i sprzedawców operujących w sieci. ?Ponadto ujednolicenie obszaru europejskiego e-handlu powinno przyczynić się spadku cen oraz zwiększenia konkurencyjności. Dyrektywa ta wdroży również równouprawnienie w zakresie funkcjonowania i kontroli dostawców nowoczesnych metod płatności. Dlatego też na ten proces legislacyjny należy patrzeć z dużym optymizmem i postrzegać go, jako filar dalszego rozwoju e-handlu w Europie. Oznacza to, że obecnie w żadnym wypadku nie można mówić o nasyceniu europejskiego, a tym bardziej polskiego rynku e-commerce. Wszystkie trendy wskazują, że nadal będziemy świadkami stabilnego, ale bardzo dynamicznego wzrostu e-biznesu" ? prognozuje Sofort AG.

Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Polonez Plus, Qumak : Konsorcjum zawarło z Hesa umowę na wykonanie prac przy przebudowie Hotelu Europejskiego w Warszawie za ryczałtowo 62,20 mln zł netto, w tym 33,42 mln zł przypada na zadania Qumaka, podała spółka.

Źródło: ISBnews

Comarch : System Comarch Retail usprawnił zarządzanie siecią sklepów i sprzedażą w Internecie włoskiej marki oferującej ubrania dla kobiet i mężczyzn Imperial.

Źródło: spółka

Vivid Games : Beijing Autothink Technology będzie wydawcą Real Boxing na terenie Chin, Tajwanu, Hong Kongu i Makao.

Źródło: spółka

Cinkciarz.pl, Polkomtel : Podpisały umowę o współpracy, dzięki której klienci będą mogli zamawiać waluty. Konieczna jest umowa abonamentowa ze sprzętem z systemem Android.

Źródło: spółka

Asus : Wprowadził do sprzedaży 7-calowy tablet MeMO Pada 7 ME572C z czterordzeniowym 64-bitowym procesorem Intel Atom Z3560 o częstotliwości taktowania do 1,86 GHz, 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 16GB pamięci flash.

Źródło: spółka

EDGE Technology : Rozpoczyna współpracę z Asseco Poland. W pierwszym etapie kooperacji powstanie portal, którego projekt graficzny realizowany jest we współpracy z agencją interaktywną The Digitals, należącą do grupy kapitałowej Mediacap.

Źródło: spółka

Alcatel ? Lucent : Wprowadza nowy model routera IP 400G, który pozwoli operatorom na przesył znacznie większych pakietów danych oraz video w ramach istniejących sieci. Nowa karta czterokrotnie zwiększy szybkość przesyłu danych oraz czterokrotnie podniesie wydajność sieci w zakresie transmisji danych i video.

Źródło: spółka

HyperX : Wprowadza do sprzedaży dysk HyperX Predator PCIe SSD, który jest dostępnych w dwóch wersjach pojemności: 240GB oraz 480GB. Zastosowany interfejs PCIe, pozwala dyskom z serii Predator na osiągnięcie prędkości przesyłu danych, sięgającej do 1400 MB/s podczas odczytu i do 1000 MB/s w przypadku zapisu.

Źródło: spółka

RTB House : Opracował i włączył do oferty TANDEM Reviews, rozwiązanie umożliwiające producentom promocję wybranych recenzji, testów i artykułów wśród użytkowników odwiedzających blogi i serwisy tematyczne.

Źródło: spółka

BLIX : Aplikacja mobilna Promocje w Telefonie przekroczyła pół miliona użytkowników.

Źródło: spółka

H&M : Sieć uruchomiła sklep online w Polsce.

Źródło: internet

Honor : Portfolio smartfonów spółki, które zadebiutowały na polskim rynku w październiku ubiegłego roku, poszerzy się o kolejny model. Honor Holly trafi do sprzedaży na początku kwietnia i zaoferuje klientom dysponującym niższym budżetem pięciocalowy ekran HD, wydajny procesor i funkcję Dual SIM.

Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem