Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Avia Solutions Group odnotowała 19,78 mln LTL skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 31,62 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord zdecydował o ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do kwoty 100 mln zł. Program zakłada wyemitowanie, w jednej lub kilku seriach, obligacji niezabezpieczonych, podała spółka.

T-Mobile stoi na stanowisku, że oferowana przez nią usługa Bezpieczne Urządzenie nie ma charakteru działalności ubezpieczeniowej, dlatego "ze spokojem" czeka na rozstrzygnięcie ws. wpisania spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na listę ostrzeżeń publicznych.

Polska Grupa Pocztowa (PGP) złożyła w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) ofertę w konkursie na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025. Warunki konkursu uniemożliwiają wyłonienie spółki jako operatora wyznaczonego, jednak PGP z pełną świadomością złożyła ofertę, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych w dokumentacji konkursu, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie przez PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Izo-Blok w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C, podała Komisja.

Tatry Mountain Resorts (TMR) podpisał z WPKiW S.A. wiążącą umowę nabycia za 30 mln zł 75% udziałów w Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie, podała spółka. TMR, który wejdzie spółki celowej (SPV) będącej operatorem obiektu, zamierza w ciągu 5 lat zainwestować w niego 120 mln zł.

T-Mobile Polska odświeża markę Heyah, stawiając w nowej ofercie na internet i wykorzystanie możliwości nowej sieci transmisyjnej, poinformował członek zarządu operatora Igor Matejov. Operator chce powalczyć o pozycję w segmencie przenoszenia numerów.

Spodziewana wartość pierwotnej oferty publicznej Wirtualnej Polski Holding wyniesie ok. 320 mln zł, przy założeniu, że ostateczna cena akcji będzie równa cenie maksymalnej (37 zł), akcjonariusz sprzedający sprzeda cały pakiet oferowanych akcji oraz biorąc pod uwagę oczekiwane wpływy netto spółki z emisji nowych akcji na poziomie 100 mln zł, poinformował Jacek R. Radziwilski - prezes Pekao Investment Banking SA, który pełni rolę oferującego.

Średnia produkcja Serinus Energy, przypadająca na udział spółki w prawie użytkowania górniczego, wyniosła ok. 4 403 boe/d w I kw.br., co oznacza spadek o 19% w porównaniu do 5.413 boe/d z IV kwartału ub.r., podał Serinus.

Hetan Technologies zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 15 kwietnia, poinformowała giełda. Hetan Technologies będzie 429. spółką notowaną na NewConnect oraz 3. debiutem na tym rynku w 2015 roku.

Hawe spodziewa się, że jej przychody mogą wzrosnąć w 2015 r., jednak nie w sposób skokowy, poinformowali przedstawiciele spółki. Hawe liczy m.in. na nowych klientów i na przetargi ogłaszane w ramach nowej puli funduszy unijnych.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała T-Mobile Polska na listę ostrzeżeń publicznych w związku z oferowaniem przez operatora usługi zabezpieczającej klientów na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, podała KNF.

Hawe jest zainteresowane przejęciem TK Telekom od grupy PKP, rozważa także inne akwizycje, poinformowali przedstawiciele spółki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła ze Strabagiem umowę na budowę drugiego mostu przez Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55, podała Dyrekcja. Inwestycja jest warta 70,76 mln zł.

Hawe liczy na finalizację sprzedaży do 30% akcji spółki Mediatel funduszom Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd po dopuszczeniu akcji Mediatela do obrotu giełdowego, poinformowali przedstawiciele spółki.

Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Matras S.A. Stanisława Wierzbickiego. Tym samym Mariusz Rutowicz przestał pełnić obowiązki prezesa zarządu, podała spółka.

Uniwheels, planujący na 8 maja br. debiut na GPW, spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży wartościowo i wolumenowo w tempie z lat ubiegłych w 2015 r., poinformował prezes Ralf Schmid. Spółka zamierza także przeznaczać 50% zysku netto na dywidendę w kolejnych latach pomimo ambitnego programu inwestycyjnego.

Wirtualna Polska Holding chce pozyskać do 100 mln zł z nowej emisji akcji, głównie na akwizycje internetowych spółek e-commerce, poinformował prezes Jacek Świderski.

Ursus otrzymał europejskie świadectwo homologacji na autobus elektryczny marki Ursus, typ E70110, o nazwie handlowej Ekovolt, podała spółka.

Operator telewizji Cyfra+ podwyższył opłaty abonamentowe w sposób niezgodny z prawem, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Spółka zobowiązała się do usunięcia skutków zakwestionowanej przez Urząd praktyki.

Polnord rozpoczyna sprzedaż kolejnego etapu łódzkiej inwestycji City Park, w którym powstanie 115 lokali, podała spółka.

Oferta publiczna łącznie do 14,8 mln istniejących i nowych akcji Wirtualnej Polski Holding o łącznej maksymalnej wartości ok. 550 mln zł rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu, poinformowali przedstawiciele spółki.

Poczta Polska złożyła w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ofertę udziału w konkursie na operatora wyznaczonego, czyli firmy, która będzie świadczyła usługi powszechne przez 10 lat, począwszy od 1 stycznia 2016 r., podała Poczta.

Grupa Pragma Inkaso oczekuje wysokiej podaży portfeli bankowych o charakterze biznesowym i planuje zainwestować w nabycie tych portfeli kwotę do 30 mln zł oraz osiągnąć udział w rynku na poziomie przekraczającym 20%, podała spółka.

Olympic Entertainment Group odnotowała 36,7 mln euro przychodów z hazardu w I kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 12,2% r/r, podała spółka.

Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących wartość swoich spółek zależnych w Brazylii i Indiach o łącznie 18,6 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Obciąży to wynik grupy za 2014 rok.

New World Resources (NWR) wyprodukowało 1,778 mln ton węgla w I kw. 2015 roku, a sprzedała w tym okresie 999 tys. ton węgla koksowego i 566 tys. ton węgla energetycznego, podała spółka.

Piotr Zielonka dołączy do zespołu zarządzającego funduszami z rodziny Quantum w Trigon Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, podała instytucja.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad CC35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Masterlease, należąca do Prime Car Management (PCM), zakłada na ten rok rozwój nieco szybszy od całego rynku, biorąc po uwagę tylko wzrosty organiczne, poinformował członek rady nadzorczej Prime Car Management Emmanuel Roche.

Elzab odnotował 24,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem