Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie przez ZUE kontroli nad spółką Railway gft. Tym samym spełnił się warunek zawieszający umowę nabycia przez ZUE 70% udziałów w spółce, podało ZUE.

"Nabycie udziałów nastąpiło pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez spółkę zgody prezesa UOKiK na koncentrację, wynikającą z nabycia udziałów Railway. W związku ze zgodą warunek zawieszający został spełniony. Ze względu na fakt, iż powyższa decyzja prezesa UOKiK w całości uwzględnia żądania spółki, podlega ona wykonaniu w dniu 15 kwietnia 2015 roku" - głosi komunikat.

Pod koniec marca ZUE poinformowało, że nabyło 70% udziałów kapitale zakładowym Railway za kwotę 3,5 tys. zł. Nabycie nastąpiło pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody UOKiK na koncentrację, bądź jeśli wystąpi okoliczność świadcząca o tym, że zgoda taka nie jest wymagana.

Railway jest podmiotem, który wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z kontraktów handlowych oraz umów, których stroną była ThyssenKrupp GfT Polska, będąca częścią niemieckiego koncernu ThyssenKrupp AG, w ramach którego odpowiada za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how w zakresie komunikacji szynowej oraz techniki budowlanej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. W 2014 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 644 mln zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.