Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - Altus TFI planuje sfinalizowanie przejęcia SKOK TFI na 1 czerwca br. Do 30 września br. spółka nie przewiduje realizacji dalszych akwizycji ze środków pozyskanych z emisji serii F, dlatego zamierza przeprowadzić skup do 16,38 mln akcji własnych. Nie więcej niż 1,58 mln akcji zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK, poinformował prezes Piotr Osiecki.

"Dzień przejęcia wyznaczyliśmy na 1 czerwca 2015 r. Ostateczna cena będzie zależeć od rebalancingu aktywów SKOK TFI, przy czym zgodnie z zawartą umową dopuszczalne korekty ceny wynoszą 1,5 mln zł w dół lub w górę. Poza tym cena będzie korygowana w górę o 50% zysku TFI SKOK osiągniętego w 2015 r. Akcje nowej emisji serii G wydane akcjonariuszom TFI SKOK, następnie zostaną odkupione przez Altus TFI i umorzone. Naszym celem jest bowiem to, aby nie znalazły się w obrocie publicznym" - powiedział Osiecki, cytowany w komunikacie.

Akcjonariusze Altus TFI jednomyślnie poparli przedstawiony przez zarząd plan połączenia ze SKOK TFI, który zakłada, że udziałowcy SKOK TFI otrzymają akcje Altus TFI nowej emisji serii G o wartości do 15 mln zł. Akcje te następnie zostaną odkupione przez Altus TFI i umorzone.

Transakcja stanowi wypełnienie strategii akwizycyjnej Altus TFI, przewidujące udział w konsolidacji polskiego rynku TFI z wykorzystaniem kwoty 155,61 mln zł brutto, pozyskanej na ten cel z emisji publicznej akcji serii F w czerwcu 2014 r.

Osiecki poinformował, że do 30 września 2015 roku nie przewiduje realizacji dalszych akwizycji ze środków pozyskanych z emisji serii F, oprócz przejęcia SKOK TFI, dlatego Altus zamierza przeprowadzić skup akcji własnych.

Plan połączenia ze SKOK TFI przewiduje skup do 1 578 947 akcji własnych. Wczoraj akcjonariusze Altus TFI zdecydowali o skupie do 16,38 mln akcji własnych, co stanowi do 28,39% kapitału i 25,13 % ogólnej liczby głosów. Nie więcej niż 1 578 947 akcji własnych spółki zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK.

"Buyback zamierzamy przeprowadzić w formie otwartej oferty nabycia nie więcej niż 10% akcji spółki - za pośrednictwem biura maklerskiego. Cena będzie spełniać warunki określone w prospekcie - czyli 9,5 zł za akcję plus koszt pieniądza w czasie. W przypadku, gdy taka oferta spotka się z pełnym zainteresowaniem akcjonariuszy po 60 dniach planujemy przeprowadzić kolejne wezwanie" - powiedział Osiecki.

Połączenie ma się odbyć się przez przeniesienie majątku TFI SKOK na Altus TFI (łączenie się przez przejęcie art. 492 §1 pkt. 1 KSH) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Altus TFI poprzez emisję nowych akcji serii G, które zostaną wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej.

"Na potrzeby transakcji wartość godziwą majątku TFI SKOK TFI S.A. oszacowano metodą dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych - DCF) na 15 mln zł (3,75 zł za akcję). Wartość Altus TFI S.A. określono jako iloczyn liczby akcji w kapitale zakładowym i kwoty 9,50 zł, stanowiącej cenę emisyjną akcji z przeprowadzonej w czerwcu ub.r. oferty publicznej. Parytet wymiany ustalono na 1/2,533334" - czytamy też w komunikacie.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Na koniec marca 2015 r. Altus TFI zarządzało 7,79 mld zł aktywów: 5,12 mld zł zgromadzonych w 53 funduszach inwestycyjnych oraz 2,67 mld zł w ramach usługi asset management.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.